Klachten over Hogeschool Leiden

Hieronder kunt u zien welke klachten, complimenten en suggesties er over Hogeschool Leiden zijn gemeld. Lees meer >

0% van alle klachten opgelost. Nog 49 klachten nodig voor een plaats in de categorie Opleidingen en cursussen

0%
1 klachten gemeld
1 openstaande klachten
0 klachten in behandeling
0 klachten opgelost

Tijdslijn

Uitleg: Ik volg de opleiding SJD aan de Hogeschool Leiden. Ik zit in mijn 1e jaar. Om de propedeuse te halen mag je maximaal 4 vakken herkansen en 2 vakken compenseren. Ik moest 4 vakken herkansen en 1 compenseren. Ik heb... Lees meer

Mijn klacht betreft het toetsingsbeleid rekentoets PABO. Het protocol rond de toets is dermate streng afgesteld, dat het studenten intimideert en angstig maakt. Eén kladblaadje per keer, horloge af, telefoon inleveren, jas weghangen; het is extreem gebaseerd op wantrouwen en... Lees meer

Mw A. Opstraat heeft in december 2013 een maatregel genomen contra klager zonder de daarvoor vereiste zorgvuldigheid in acht te hebben genomen. Klager vernam deze maatregel via derden. Klager is tevoren niet gehoord, laat staan dat hij in het verleden negatieve reacties over... Lees meer

Afgelopen studiejaar was mijn afstudeer jaar (deeltijd studie maatschappelijk werk en dienstverlening aan de Hogeschool Leiden). In januari ben ik erg ziek geworden (niet levensbedreigend). Door deze ziekte kon ik nauwelijks functioneren. Ik was zeer vermoeid waardoor ik mij niet... Lees meer