Privacy policy

Privacy- en cookieverklaring

Via onze website (www.klacht.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij, Klachtenradar.nl B.V. (hierna: ‘’Klacht.nl’’), achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Klacht.nl is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 4 november 2020.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die passief of actief door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan omschreven in deze privacy policy.

 

Melden klacht

Bij het melden van een klacht vragen wij u om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst met u uit te voeren, namelijk het gebruiken van onze website. De persoonsgegevens die u invult bij het melden van een klacht worden bewaard tot maximaal 12 maanden na het melden van de meest recente klacht. Bij het melden van een klacht, vragen wij u om onderstaande gegevens:

 • e-mailadres
 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • gebruikersnaam
 • wachtwoord
 • de inhoud van uw klacht
 • surfgegevens (IP-adres, cookie-ID)
 • contractsinformatie (ingangsdatum, duur, product)

 

Profiel Klacht.nl

Op www.klacht.nl kunt u een profiel aanmaken. Met behulp van door u aangemaakte inloggegevens krijgt u toegang tot uw profiel. Deze gegevens zijn noodzakelijk, zodat wij de overeenkomst met u kunnen uitvoeren. Hieronder valt bijvoorbeeld het bijhouden van de klacht en het benaderen van het bedrijf waarop de klacht betrekking op heeft, voor een mogelijke oplossing. In dit profiel bewaren wij van u de volgende gegevens:

 • e-mailadres
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • gebruikersnaam en wachtwoord
 • inhoud en aard van de klacht
 • gegevens die betrekking hebben op de klacht, zoals factuurnummer, klantnummer en andere gegevens die u invult
 • surfgegevens (IP-adres, cookie-ID)

 

Contactformulier 

Als u het contactformulier invult via onze website, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. In ieder geval zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • inhoud van uw bericht
 • surfgegevens (IP-adres, cookie-ID)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw klacht en uw persoonsgegevens aan het bedrijf waarop uw klacht betrekking heeft. Dit doen wij zodat het bedrijf contact met u op kan nemen om de klacht op te lossen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of mogelijk is.

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Klacht.nl gebruikt de cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).
 • Advertenties op uw voorkeuren aan te laten sluiten en om ons inzicht te geven in campagneprestaties.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u op ‘akkoord’ klikt, u de cookies accepteert. Op het moment dat u toestemming geeft om alle cookies en plugins te gebruiken, worden deze geplaatst zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 

New Relic

Via onze website worden er cookies geplaatst van het bedrijf New Relic. Dit zijn analytische cookies, die het gebruik van de website analyseren. Op basis van de informatie die uit de cookies voortkomt, zullen wij de website verbeteren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de privacyverklaring van New Relic.

 

Gravatar

Een ‘avatar’ is een afbeelding dat naast uw naam verschijnt als u op websites reacties plaatst. Een Gravatar is een wereldwijd herkende avatar. U upload eenmalig een foto in een profiel. Als u vervolgens deelneemt aan conversaties op deelnemende websties, verschijnt automatisch uw Gravatar. Een Gravatar is automatisch ingeschakeld voor elk WordPress.com account en wordt verzorgd door het bedrijf Automattic. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacy policy van Automattic.

 

Google Analytics, Google Adsense, Google Adsense Asynchronous en Doubleclick

Via onze website worden er cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics, Google Adsense, Google Adsense Asynchronous, Doubleclick en de Google+ Platform diensten. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen onder andere over hoe bezoekers onze website gebruiken, het gebruik van advertenties en het gebruik van de zoekmachine van Google. De cookies van Google worden na 26 maanden verwijderd, de cookies van AddThis na 13 maanden,

Wij hebben Google géén toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

De informatie wordt overgebracht naar, en opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de beginselen Privacy Shield en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Om de kwaliteit van het verkeer dat via klacht.nl naar Google en onze adverteerders gestuurd wordt te kunnen analyseren en verbeteren, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • surfgegevens (IP-adres, cookie-ID)

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, AddThis en Google+ afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Deze vier partijen kunnen informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens de sociale netwerken verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitterAddThis en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, AddThis, Facebook en Google+ opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze vier diensten stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Just Premium, Visual Website Optimizer (Wingify) en Mouseflow

Via onze website worden er ook cookies geplaatst van Just Premium, Wingify en Mouseflow. Deze cookies worden gebruikt om meer inzicht in het gebruik van onze website te krijgen en te beslissen welke specifieke advertenties en content worden getoond, afgestemd op het klik- en surfgedrag van een specifieke bezoeker.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van data door Just Premium, Wingify, Mouseflow en/of derden. Voor meer informatie verwijzen we u naar de privacyverklaring van Just Premium, Wingify  en Mouseflow. De cookies van Wingify worden na 12 maanden verwijderd.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via TLS technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden via onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit verzoek kunt u richten aan [email protected].

 

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • beperken van de verwerking;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door via ons contactformulier. Klachten over misbruik van uw gegevens kunt u hier melden. Onze Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden.