Klacht: Hoge energierekening 2012-2015 door defecte meter

op 28 november 2016 over Woonenergie B.V. in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Na de overstap van Woonenergie naar Nuon heb ik alleen maar ellende gehad met Woonenergie. De meterstanden die we in 2012-2015 hebben doorgegeven kunnen niet meer gevonden worden en daarnaast heb ik een eindnota gekregen waarvoor ik €1700 moet bijbetalen. Omdat ze de doorgegeven meterstanden niet meer kunnen vinden zijn we 3 jaar lang geschat.

In de 2013 hebben wij een keukenbrand gehad waarbij hoogst waarschijnlijk ook de meterkast beschadigd is geraakt. Deze meter is na de brand nooit gecontroleerd geweest en dus hebben wij nooit geconstateerd dat de meter kapot was. Nadat we de jaarrekening kregen bleek dat de daluren een lange tijd hadden stilgestaan. Omdat de dalmeter kapot was heeft Liander: de energiebeheerder, de gehele meter vervangen voor een nieuwe meter. Deze meter is direct vernietigd en het was niet meer mogelijk om deze na de hoge rekening te laten controleren op defecten.
Volgens de meter hadden we een verbruik gehad van rond de 17.000 KWH voor 3 jaar. Volgens Liander en Nuon kon dit verbruik nooit in een kleine woning verbruikt zijn en dus hebben we onderzocht waardoor dit hoge verbruik ontstaan kon zijn. Na onderzoek bleek dat we niet afgetapt werden en dat de nieuwe meter gewoon goed werkte. Woonenergie kon voor ons niks doen en het kwam er op neer dat we het gewoon moesten betalen.

Nu ik ruim een jaar weg ben bij Woonenergie heb ik het verbruik van 2016 bij Nuon opgevraagd en met heel veel moeite de meterstanden vóór 2012 van Woonenergie. Hieruit blijkt dat het verbruik vóór 2012 en na 2015 ruim 2000 KWH lager liggen dan het verbruik in 2012 tot en met 2015. De enige verklaring die Liander hiervoor had was dat waarschijnlijk ook de meter voor het hoge tarief stuk moest zijn. Omdat de kapotte meter gelijk is vernietigd kunnen ze de meter voor het hoge tarief niet meer controleren. Omdat het verbruik hoger ligt dan alle jaren dat ik bij Woonenergie heb gezeten en hoger is dan het verbruik na 2015 heb ik Woonenergie gevraagd om een herberekening waarbij rekening gehouden wordt met het defect zijn van de hoge tarief meter. Het antwoord hierop van Woonenergie is dat ze al een herberekening hebben gemaakt van de daluren en dat ze geen herberekening gaan uitvoeren omdat het verbruik volgens hun gewoon realistisch is. Doordat ze enkel een herberekening hebben uitgevoerd van de daluren hebben ze een deel van het hoge tarief naar het lage tarief verplaatst dit scheelde in totaal €73,00. Hiervan is het verbruik dus niet lager geworden.

Ik ben het er nog steeds niet mee eens dat ik elektriciteit moet betalen die ik geen eens verbruik kan hebben in onze kleine woning. Wij zijn met energie een heel zuinig gezin en voelen ons dan ook bedrogen door Woonenergie. Ik heb echt alles gedaan om het grote verschil in verbruik duidelijk te maken. Hiervoor heb ik de meterstanden van alle jaren in een Excel gezet. Maar ook met deze moeite kom ik geen steek verder en neemt niemand de moeite om mij te helpen. Daarnaast beloven de medewerkers aan de telefoon van alles maar wordt er niks gerealiseerd. De teamleiders van deze medewerkers die wel deze bevoegdheid hebben willen niet aan de telefoon komen en doen er voor de rest niks aan. We voelen ons op dit moment in de hoek gedreven en hopen dat er toch ooit een eerlijke oplossing gaat komen. We willen best een gedeelte bijbetalen maar niet het gehele bedrag.

Gewenste Oplossing:

Als het verbruik realistisch wordt berkerekend en dat er rekening wordt gehouden met het verbruik van jaren voor 2012 en na 2016. Dit zal moeten resulteren in een lagere eindnota

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Woonenergie B.V. over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Woonenergie B.V. in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Woonenergie B.V. een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Woonenergie B.V.

Heeft op 01 december 2016 om 15:35 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste Claudia,

Wij hebben de klacht in behandeling genomen, reeds ook al via andere kanalen. Vervelend om te lezen dat je het gevoel hebt dat we je bedrogen hebben. Het is niet onze bedoeling geweest je dat idee te geven. Ik heb de kwestie ook onderzocht en het Excelbestand nagekeken. Ik deel je het volgende hierover mee.

Ik kan me voorstellen dat je het in rekening gebrachte verbruik in twijfel trekt omdat het afwijkt van je gemiddelde verbruik. We hebben eerder al geconstateerd dat we in 2013 en 2014 geen meterstanden hebben ontvangen voor het opmaken van de jaarnota. Wat hier de reden van is geweest, is niet duidelijk. We hebben in die jaren de jaarnota gebaseerd op geschatte standen en dat ook op de jaarnota vermeld.

Na ontvangst van de werkelijke standen in 2015, is er een naheffing ontstaan. Dit is naar onze mening de oorzaak van het hogere verbruik op de eindnota van 11 augustus 2015. Dat dit verbruik omgerekend hoger is dan de jaren waarin wel werkelijk verbruik is genoteerd, betekent voor ons niet automatisch dat de naheffing dan onterecht is. Wij gaan namelijk uit van de meterstanden zoals deze door de energiemeter zijn geregistreerd.

Een verbruik van 17000 kWh in 3 jaar of omgerekend 5666 kWh per jaar is niet onmogelijk of onwaarschijnlijk. Dat Liander en Nuon aangeven dat dit onmogelijk is vanwege de grootte van de woning, verbaast ons. De grootte van de woning is namelijk van kleine invloed op het elektriciteitsverbruik. Met name de grootte van het gezin, het aantal apparaten en de mate van het gebruik daarvan, zijn van belang.

Samenvattend; wij erkennen dat er een naheffing is ontstaan en dat dit verbruik omgerekend naar een jaar afwijkt van eerdere periodes en de periode na de meterwisseling. Dit neemt echter niet weg dat het verbruik door de meter geregistreerd is en dat dit voor ons leidend is, mits we van de netbeheerder geen bericht ontvangen over een defecte meter.

Het is daarom zonde dat de oude meter destijds direct vernietigd is. Anders had deze nog op een eventueel defect gecontroleerd kunnen worden. Wanneer een meter na ijking door de netbeheerder defect wordt bevonden, ontvangen we via hen de opdracht te corrigeren. Nu dit middel niet kan worden ingezet, houden wij vast aan de ontvangen meterstanden van de oude meter.

Het spijt ons dat dit betekent dat er geen correctienota volgt.

Ik hoop hiermee een duidelijke reactie te hebben gegeven.

Groet,
Robin
Woonenergie Webcare

Heeft op 06 december 2016 om 17:16 geantwoord

Beste,
Ten eerste bedankt dat u de moeite heeft genomen om het Excel bestand serieus te bekijken. Wij zijn ervan op de hoogte dat er na een naheffing een hoger verbruik kan ontstaan maar dat er een tweemaal zo hoog verbruik ontstaat als daarvoor, (van 3000 KHW naar 5700 KWH) is voor jullie neem ik aan ook een raadsel. Als er een paar honderd KWH extra uit de naheffing was ontstaan was er geen probleem geweest en was de naheffing te begrijpen. Maar een verbruik dat een paar duizend KWH hoger ligt per jaar mag voor jullie wel betekenen dat er iets aan de hand is.

Jullie gaan uit van de meterstanden zoals deze door de energiemeter geregistreerd zijn, maar dat geeft dus ook aan dat als de energiemeter stuk is jullie hier geen rekening mee houden. In het geval dat dal en hoge tarief meters voor 3 jaar stil hadden gestaan krijgt iemand dus gewoon zijn gehele voorschot bedrag terug want jullie gaan uit van de meterstanden zoals de energiemeter dat heeft geregistreerd. In dit geval hadden jullie zeer zeker een herberekening gemaakt met het gemiddeld verbruik van vorige jaren.

Ik begrijp dat het energieverbruik van omgerekend 5666 KWH per jaar niet onmogelijk is maar wanneer er geen extra apparaten aangesloten zijn of gezinsuitbreiding is geweest neem ik aan dat dit hoge verbruik niet realistisch is. Eind 2015 hebben we een aquarium in het huis staan maar zoals in de nieuwe jaarrekening van 2016 van Nuon te zien ontstaat er hierdoor geen verbruik zoals in de jaren 2012-2015 is ontstaan. Ik kan hierdoor nog steeds geen verklaring vinden voor het hoge verbruik dat in deze jaren is ontstaan. Wel is er een hoger verbruik te zien in 2016 maar dit is maximaal 4000 KWH. Hadden jullie een herberekening gedaan waarin er vanuit wordt gegaan dat er 4000 KWH per jaar was verbruikt was ik al heel tevreden geweest.

Ik ben al veel te vaak van het kastje naar de muur gestuurd door zowel Liander als Woonenergie. Woonenergie wilt geen contact opnemen met Liander en Liander geeft aan dat Woonenergie moet doorgeven dat meterstanden niet kloppen. Liander heeft gelijk na het vervangen de energiemeter vernietigd. Na een week heb ik gelijk contact gezocht met Liander over de meter (toen ik de eindnota binnen kreeg) maar toen was ik al te laat. Dit moet voor jullie aangeven dat ik er echt alles aan heb gedaan om dit probleem op te lossen maar geen van de instanties Woonenergie of Liander heeft moeite gedaan om mij te helpen. Ik krijg dus geen bericht van de netbeheerder over de defecte meter indien jullie niks doorgeven. Mocht Liander aangeven dat er een mogelijkheid is dat de energiemeter ook op het tweede telwerk kapot zou zijn geweest hadden jullie dan wel een herberekening uitgevoerd?

Ik neem aan dat wij niet de dupe hoeven te zijn van een fout van de monteur van Liander (niet ijken energiemeter). Nu u heeft gezien dat het verbruik in de jaren 2012-2015 vele malen hoger is dan de jaren daarvoor en niet heeft doorgezet in de het jaar 2016 neem ik aan dat u toch een oplossing kunt aanbieden dat de pijn van €1700 aan schuld kan verlichten. Ondanks dat ik ervan overtuigd ben dat dit hoge verbruik niet daadwerkelijk is verbruikt ben ik bereid een groot deel zonder klagen af te lossen. Maar wij zouden het erg waarderen als woonenergie toch een deel van het openstaande bedrag zou kwijtschelden. Een paar honderd euro zou ons al uit de problemen helpen. Dus ik hoop dat u alsnog met een passende oplossing wilt komen waarmee we beide geholpen zijn want tot nu toe zie ik enkel een verdediging net als aan de telefoon en geen oplossing.
Met vriendelijke groet,
Hans Smits

Reactie van de melder van de klacht Claudia Huisman

1 jaar geleden - Wordt er geen reactie meer gegeven? Erg jammer dat Woonenergie geen klachten oplost zoals in deze site beschreven wordt.

Bericht van Woonenergie B.V.

1 jaar geleden - Beste Hans, Sorry voor het ongemak dat we u niet eerder voorzien hebben van een reactie. We hebben in oktober het verbruik bekeken en t.o.v. de nieuwe meter zit er een verschil in, maar dat zou kunnen. Het verbruik op de nieuwe meter komt uit op 4306 kWh in een jaar en wij hebben berekend n.a.v. de correcties dat het verbruik 5773 kWh per jaar is geweest. Het correctieverzoek is afgewezen, aangezien het verschil niet onwaarschijnlijk is. Om die reden kunnen wij verder niets betekenen, hoe vervelend ik het ook vind voor u. Wij houden ons vast aan de eindnota en het is uiteraard spijtig dat dit zo hoog is uitgevallen, maar we kunnen niet verder omdat de meter niet meer gecontroleerd kon worden zoals eerder gezegd. We laten het hier dan ook bij. Met vriendelijke groet, Malika WoonEnergie

Reactie van de melder van de klacht Claudia Huisman

1 jaar geleden - Okee erg spijtig maar dan hoor ik wel graag hoe ik verder met mijn betalingsregeling moet. Ik neem aan dat het ook voor jullie te begrijpen is dat ik nu niet het gehele bedrag in een maand kan missen (december). Omdat ik al een tijd aan het onderhandelen ben met woonenergie is de betalingsregeling gestopt en daarom wil ik graag een nieuwe betalingsregeling aanvragen. Met vriendelijke groet, Hans Smits

Bericht van Woonenergie B.V.

1 jaar geleden - Beste Hans, Begrijpelijk dat je de betalingsregeling wil hervatten. Ik zie dat er net contact is geweest en mijn collega de regeling weer in orde heeft gemaakt. Ik wens je fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar! Met vriendelijke groet, Malika WoonEnergie

Alle klachten die gemeld zijn door Claudia Huisman