Klachten over Best Western Hotel

Hieronder kunt u zijn welke klachten, complimenten en suggesties er over Best Western Hotel zijn gemeld. Lees meer >

0% van alle klachten opgelost. Nog 47 klachten nodig voor een plaats in de categorie Horeca

0%
3 klachten gemeld
3 openstaande klachten
0 klachten in behandeling
0 klachten opgelost

Tijdslijn