Klacht: ABN-AMRO vertraagt doorvoeren van aangevraagde mutatie ORV/Levensverzekeringmi

op 01 juli 2012 over ABN AMRO in de categorie Banken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Mijn vrouw en ik hebben twee levensverzekering polissen Daarvoor betalen wij maandelijks een vast bedrag aan premie. Dit bedrag is opgebouwd uit wat wij beleggen, de kosten die ABN AMRO in rekening brengt en een premie voor een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Tot voor kort had ik het nog niet in de gaten maar ik vond eind 2011 uit dat ABN AMRO mij niet kan vertellen hoeveel premie ik in de toekomst moet betalen voor de ORV. Het blijkt namelijk een zogenaamde universal life insurance te zijn waarbij de opbrengst van de beleggingen de premie voor de ORV bepalen. Een intranparante constructie waardoor je nooit van tevoren weet hoeveel je nu precies kwijt bent aan je ORV premie en hoeveel je belegt.
Begin 2012 besloot ik dat te veranderen door de ORV uit die polis te halen. Ik heb rondgeshopt en vond een verzekeraar die me een ORV voor EUR 50/pm maand bood. Voor een vergelijkbaar product vroeg ABN AMRO in eerste instantie EUR 100 en vervolgens kwamen ze met een bod van EUR 75 p/m. Ik ben met die andere verzekeraar in zee gegaan. In Maart heb ik ABN AMRO een mutatieformulier gestuurd.
Na twee maanden niets meer gehoord te hebben ben ik eind Mei eens gaan informeren of die mutatie was doorgevoerd. Ik kon mijn “Preferred banker” niet aan de lijn krijgen maar ik zou worden teruggebeld. Na twee dagen nog geen telefoon en maar weer eens geprobeerd. De “Preferred banker” zat in een meeting maar de juffrouw aan de telefoon kon mij wel vertellen dat de mutatie nog niet verwerkt was. Op mijn vraag of dat betekende dat de ORV premie nog steeds van mijn beleggingsinleg werd afgehouden was het antwoord “Ja dat helaas wel ja”. Dit antwoord kwam na ruggespraak met de “preferred banker” tussen twee van zijn klantgesprekken in maar die ik persoonlijk dus niet aan de lijn kon krijgen. Twee dagen later, inmiddels begin Juni, werd ik gebeld dat de mutatie per 1 Juli doorgevoerd zou worden. Nee, ik hoefde er nier meer achteraan te bellen. Het is inmiddels 1 Juli, nog niets gehoord van ABN AMRO.
Ik betaal nu dus al enige maanden premie voor 2 ORVs en mijn ORV premie die ik betaal aan ABN AMRO wordt nog steeds ingehouden op het bedrag dat ik maandelijks beleg. Wat een verschil met de snelheid waarin ze in 2004 de de zeer complexe papierhandel klaar hadden om mij een voor mij een uiterst nadelig en intransparant product aan te smeren. Binnen een week was het gepiept. Nu heeft men geen haast want mijn mutatie is in het geheel niet in het belang van ABN-AMRO. Ik ben opeens een lastige klant geworden. Het verraad zoveel over hoe er in die club over klanten gedacht wordt. Als ze je kunnen plukken ben je koning klant maar als je daar een einde aan wil maken wordt je volkomen genegeerd. Zo werkt dat dus in een bonuscultuur.
Wat de zaak zo bijzonder stuitend maakt is dat met het mutatieformulier in de hand ABN AMRO op elk moment dat het haar uitkomt die mutatie kan doorvoeren. Wat gebeurt er als ik vandaag overlijd? Keren ze dan uit? Het is helemaal in hun handen hoe ze de case presenteren. Niets kan hun ervan weerhouden te claimen dat de mutatie is doorgevoerd op 1 April j.l. en dat mijn echtgenote dus geen recht heeft op een uit te keren bedrag. Zij heeft op dat moment geen enkel tastbaar bewijs om aan te tonen dat dat niet zo is. Conclusie: sinds ik het mutatieformlier heb ingevuld is mijn ORV bij ABN AMRO niets meer waard… maar ik betaal wel premie en dat gaat ook ten koste van wat ik beleg.

Gewenste Oplossing:

Ik verwacht van ABN AMRO excuses, en terugbetaling van de ORV premie betaald sinds 1 April 2012 met een bedrag van EUR 100 per maand tot de dag waarop ik van ABN AMRO schriftelijk bevestiging krijg dat deze mutatie is doorgevoerd.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door ABN AMRO in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat ABN AMRO een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

ABN AMRO

Heeft op 03 augustus 2012 om 13:46 geantwoord

Geboden Oplossing:

Zoals telefonisch besproken met de klant zal ABN AMRO overgaan tot vergoeding van onterecht betaalde kosten.

Alle klachten die gemeld zijn door Heinz Greijn