Klacht: Onbekende beschuldiging wanbetaling

op 22 augustus 2018 over Zorg en Zekerheid in de categorie Zorgverzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 22 augustus 2018 heb ik van Van Arkel een exploot ontvangen waarin wordt gesteld dat ik een betalingsverplichting niet ben nagekomen. Ik heb echter geen eerdere brieven of betalingsherinneringen van Zorg en Zekerheid ontvangen en wist dus niet dat ik iets moest betalen. Ook heeft mij niet eerder een brief van Van Arkel bereikt waarin ik in de gelegenheid werd gesteld een betaling te doen zodar dat ik hiervoor gedaagd zou worden bij de kantonrechter. de kennisgeving van de rechtzaak heeft mij ook niet bereikt en heeft op 06-06-plaatsgevonden.

De eerste brief die ik ontvangen heb (Niet aangetekend) is het bericht dat ik een bedrag van € 670,21 te voldoen.

Er staat op het exploot nergens vermeld waar deze achterstand vandaan komt en welke rekening ik niet betaald zou hebben.

DIt is niet de eerste keer dat ik problemen heb met de combinatie Zorg en Zekerheid en Van Arkel en om deze reden ben ik sinds januari 2018 overgestapt op een andere zorgverzekeraar.

Ik weiger het openstaande bedrag te betalen zonder uitleg over waarom mij nooit eerder op normale wijze is kenbaar gemaakt dat ik een bedrag moest voldoen. Indien dat wel het geval was geweest had ik netjes het openstaande bedrag kunnen betalen.

Gewenste Oplossing:

Als ik Uitleg ontvang over waar de kosten op gebaseerd zijn vergezeld met een verklaring waarom mij nooit eerder is kenbaar gemaakt dat ik een nog openstaand bedrag diende te voldoen. Daarnaast had ik graag aangetekende brieven ontvangen waar het om zulke immense verhogingsbedragen gaat. Dit is geldklopperij!

Alle klachten die gemeld zijn door Sjalotje1522