Klacht: Weigeren vergoeding kosten van operatie

op 05 september 2016 over ONVZ in de categorie Zorgverzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Voor de behandeling van een brughoektumor met complicaties kunnen de kosten oplopen tot 30.000 euro, in Nederland.
Andere verzekeraars dan ONVZ vergoeden deze kosten ook indien de behandeling in Duitsland plaats vindt.

Eén verzekeraar betaalt zelfs een volledige operatie in de INI (Hannover) door professor Samii.

De ene keer heb ik een e-mail van de ONVZ ontvangen, dat men het bedrag betaalt wat voor een behandeling in Nederland staat en dat de meerkosten bij behandeling door een chef-arts zelf betaald moeten worden.
De andere keer schrijft de ONVZ dat een chef-arts niet betaald wordt.
In de INI werkt helemaal geen chef-arts binnen het team van genoemde prof.

ONVZ heeft ruim 12.000 euro vergoed en dus geen 30.000. (De operatie heeft nog meer dan dat gekost vanwege complicaties.)

Ik vind dat ik hier onterecht slechts 12.000 euro heb vergoed gekregen.
Mijn verzoeken om de aanvulling tot 30.000 te vergoeden zijn, naar mijn mening, onterecht afgewezen.

Gewenste Oplossing:

Als het resterende bedrag vergoed wordt.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar ONVZ over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door ONVZ in behandeling genomen

Bericht van ONVZ

1 jaar geleden - Geachte mevrouw X, Deze klacht is al eerder door u bij ons ingediend en via onze interne klachtenprocedure afgehandeld. Hieronder treft u nogmaals onze reactie.De vervolgmogelijkheid die u heeft is uw klacht kenbaar te maken bij de SKGZ of de burgerlijk rechter. Hierover hebben wij u op 12 augustus 2016 ook over geinformeerd. U heeft een klacht ingediend met over de vergoeding van uw operatie in Hannover in september 2011. Deze klacht heeft u eerder ingediend in oktober 2012. Hieronder treft u onze reactie nogmaals aan. Onze reactie van 10 oktober 2012: 'U bent bij ons verzekerd met een ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering en de aanvullende verzekering ONVZ Vrije Keuze Topfit. Voor medisch-specialistische zorg bent u aangewezen op de dekking van de Basisverzekering. De aanvullende verzekering Topfit biedt alleen extra vergoeding voor kosten in het buitenland wanneer er sprake is van acute, onvoorziene zorg en dat is in uw situatie niet van toepassing. In de onze polisvoorwaarden staat vermeld dat u recht heeft op vergoeding van zorg volgens de in Nederland geldende marktconforme tarieven. In de bijlage van deze brief treft u de volledige tekst aan van relevante polisvoorwaarden, artikel 1 en artikel 25 van deel B Omvang dekking Vrije Keuze Basisverzekering. In Nederland werken ziekenhuizen met zogenaamde DBC-tarieven. In de bijlage van deze brief treft u ook een uitleg van het DBC-tarief. Meer informatie kunt u vinden over DBC-tarieven op de website dbconderhoud.nl. Onze medisch adviseur heeft het DBC-tarief met het nummer 0308 1100 11 35 0023 bepaald en het bedrag wat daarbij hoort is € 10.481,82. Daarnaast is een vergoeding vastgesteld voor een IC-ligdag € 1.349,82 plus een IC-toeslag van € 339,34. Het totaalbedrag is € 12.170,38. Helaas heeft u vooraf geen toestemming gevraagd voor deze behandeling in Hannover. Hierdoor hebben wij u niet kunnen waarschuwen dat er geen volledige dekking is voor de in rekening gebrachte kosten.' De reden dat de kosten voor uw operatie zo hoog zijn is dat u gebruik gemaakt heeft van de diensten van de Chefartzt Dr Samii. In Nederland kennen wij een dergelijke systemathiek niet. Aangezien de vergoedingen gebaseerd zijn op Nederlandse maatstaven, u heeft een Nederlandse verzekering, kunnen en mogen wij deze kosten niet vergoeden. Met vriendelijke groet, ONVZ Zorgverzekeraar Mark Lobenstein

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat ONVZ een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

ONVZ

Heeft op 03 oktober 2016 om 10:13 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte mevrouw X,

Deze klacht is al eerder door deze verzekerde bij ons ingediend en via onze interne klachtenprocedure afgehandeld. Wij hebben mevrouw geïnformeerd over ons standpunt en zien helaas verder geen aanleiding om een aanvullende uitkering te doen. Wij kunnen ons voorstellen dat mevrouw nog niet tevreden is, maar wij gaan er vanuit dat onze uitleg volledig is. Tevens hebben wij mevrouw geïnformeerd over de vervolgmogelijkheden voor haar klacht.

ONVZ Zorgverzekeraar.

Heeft op 03 oktober 2016 om 13:15 geantwoord

Ik een advocaat genomen om deze klacht op te lossen.

Reactie van de melder van de klacht Hilde

1 jaar geleden - Ik heb een advocaat ingeschakeld in verband met deze klacht, en de klacht is tot nu toe zeker niet opgelost.

Alle klachten die gemeld zijn door Hilde