Klacht: Vrijkomen rentecerficaat

op 16 juli 2012 over ING in de categorie Banken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Voor onze zoon is in 2002 een rentecertificaat afgesloten. Deze is nu vrijgekomen maar van uitbetalen is geen sprake. Dit is de 3e keer dat wij problemen ondervinden als het op uitbetalen van een rentecertificaat aankomt. Twee maanden geleden hebben wij een brief gekregen over de afloopdatum en dat het geld binnenkort overgemaakt gaat worden naar onze betaalrekening. Dat was 2 weken geleden dus maar eens gebeld naar de ING. Blijkt dat het niet overgemaakt gaat worden omdat het certificaat op naam van onze zoon staat en het rekeningnummer waar het naartoe gaat op onze naam (wettelijk vertegenwoordiger, minderjarig kind). Klaarblijkelijk heeft ING al meer dan 10 jaar een minderjarige in hun systemen staan, zonder wettelijk vertegenwoordiger. We hebben hier nooit enig bericht van ING over ontvangen.
Dan maar een bezoek gebracht aan het lokale ING-kantoor (Amersfoort). Nogmaals verzicht om zo snel mogelijk tot uitbetaling over te gaan. We zouden hiervoor ID van het kind, ID van de wettelijk vertegenwoordiger, Trouwboekje waarin het kind vermeld is, kopie rekeningafschrift moeten opverleggen en dan kon men een verzoek doen om het te laten uitbetalen. Gegevens die volstrekt onnodig waren, immers de wettelijk vertegenwoordiger bepaalt wat er met geld van een mindrjarige gebeurt. Aangezien de vader hier niet mee accoord gaat (alle gegevens zijn 10 jaar geleden al verstrekt), dient de medewerker een tweede klacht in.
Thuisgekomen het certificaat maar eens opgezocht. Bijzondere tekst op het certificaat waaruit blijkt dat uitbetaling alleen kan geschieden aan de wettelijk vertegenwoordiger. Ook op de website van ING zijn deze teksten terug te vinden als je zoekt op “uitbetalen rentecertificaat”. Ook staat hier dat de wettelijk vertegenwoordiger alleen maar hoeft te bellen om het nummer voor uitbetaling te wijzigen.
Dus maar terug naar ING Amersfoort. voor de zekerheid trouwboekje meegenomen om ter plekke te kunnen aantonen dat vader de wettelijk vertegenwoordiger is. Tevens Rentecertificaat, uitdraai website ING meegenomen.
De filiaalmanager belt weer met de spaarfadeling, maar men blijft van mening dat alle documenten met het verzoek om uitbetalen opgeleverd dienen te worden. Vader weigert dit en geeft hij aan hij slechts hoeft aan te tonen dat hij de wettelijk vertegenwoordiger is, maar de medewerker geeft aan dat de enige snelle oplossing is dat hij alle documenten oplevert. Vader geeft meermalen aan dat de procedure volstrekt helder is en dat hij niet kan meewerken aan het omzeilen van procedures. Medewerkster komt nog met een vaag verhaal over belastingrecht (schenkingen), maar de vader geeft aan dat dat zijn eigen zaak is en niet die van ING.
Vader gaat dan maar moedeloos naar huis.

Gewenste Oplossing:

Indien het direct opeisbare tegoed, inclusief wettelijke rentes, per ommegaande op de door mij gewenste rekening staat, zonder dat wij daarvoor nog allerlei "vage" procedures moeten doorlopen.
De kosten van het bellen met de klantenservice door ING vergoed worden.
De kosten van bezoeken aan lokale kantoren vergoeden (1,5 uur).
Uitgebreide excuses.
Zorgen dat eigen medewerkers goed op de hoogte zijn van regels en voorwaarden, zodat zij geen dingen zeggen die niet kloppen. Zorg er ook voor dat je luisterend naar de klant, toch dingen kunt oplossen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door ING in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat ING een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

ING

Heeft op 17 juli 2012 om 13:19 geantwoord

Geboden Oplossing:

Mijn collega heeft telefonisch contact opgenomen. Dit is in behandeling genomen en mijn collega zorgt dat dit zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Deze neemt contact op wanneer er meer informatie is. Met vriendelijke groet, Melin - ING Facebook team

Alle klachten die gemeld zijn door marcel1999