Klacht: Niet nakomen afspraken, niet terugnemen ondeugdelijk product

op 23 januari 2017 over Samsung in de categorie Electronica Merken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Onderstaande brief gemaild op 2 januari 2017, op 12 januari gerappelleerd. Nog steeds geen reactie ontvangen.

Restitutie-verzoek Gear VR

Geachte heer, mevrouw,

In vervolg op mijn telefonisch contact van 23 december jongstleden en het wederom uitblijven van de beloofde reactie, ontvangt u bij deze mijn verzoek schriftelijk. Gelieve per ommegaande over te gaan tot terugname van het mij geleverde product en restitutie van het aan u betaalde bedrag.

Deze zomer heb ik bij u een Note 7 besteld in de voorverkoop. Parallel daaraan heb ik op 4 september alvast een Gear VR bij u besteld en ontvangen. De Note 7 liet op zich wachten en op 18 oktober deelde u mij mee dat die defnitief niet geleverd kon worden. Op 18 oktober heb ik vervolgens elders een Note 5 besteld als alternatief. Na ontvangst van de Note 5 was ik voor het eerst in de gelegenheid om de Gear VR te proberen. Deze deed niets in combinatie met de Note 5, terwijl de verpakking aangaf dat hij daarvoor geschikt was.
Als eerste heb ik – ICT-er zijnde – het zelf proberen op te lossen. Daartoe heb ik online informatie ingewonnen bij uw Samsung Community. Op 24 oktober kreeg ik het advies om regionale support te zoeken. Vanwege onder meer een verhuizing was ik 24 november pas daartoe in de gelegenheid. Omdat een bezoek aan één van uw centra gezien de afstand en de daarmee samenhangende kosten voor mij geen optie is, heb ik telefonisch contact opgenomen. Eerst heeft men het op afstand softwarematig proberen op te lossen, dat lukte niet. Vervolgens werd mij aangeraden het toestel via het web ter reparatie aan te bieden. De gesuggereerde procedure op de site werkte niet. In het daaropvolgende telefoongesprek werd toegezegd mij binnen een week terug te bellen. Dit gebeurde niet. Op veertien december heb ik zelf opnieuw contact opgenomen. De dag erna is mijn toestel opgehaald. Dit werd geretourneerd op 21 december met de voering verkeerd om gemonteerd. Het device zou getest zijn, maar overduidelijk niet met een Note 5, want het deed nog steeds niets. Daarop opnieuw telefonisch contact met u opgenomen op 23 december. Wederom werd mij toegezegd om mij in de week erop terug te bellen, op 27 of 28 december. Tot op heden heb ik wederom niets vernomen.

Informatie op internet duidt erop dat mijn probleem niet op zichzelf staat, en Samsung komt er niet uit: “They could not figure it out”. Mijns inziens heb ik u voor een product van deze prijs meer dan redelijk in de gelegenheid gesteld om het te laten werken. Dit is u niet gelukt. Een vervangend exemplaar acht ik dan ook niet meer zinnig of acceptabel. Ik verzoek u daarom op grond van mijn rechten als consument het geleverde terug te nemen, de koop te ontbinden en het betaalde terug te storten. Een waardebon acht ik gezien mijn ervaringen tot nu toe met uw producten en diensten – ik ben nog niet eens uitputtend geweest – niet acceptabel. Graag verneem ik de procedure voor de retourzending.

Voorgaande ervaring roept bij mij als professional ernstige twijfels op over uw interne kwaliteitszorg. Daarnaast ben ik als consument ronduit teleurgesteld in mijn eerste ervaringen met uw organisatie en producten.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,
Hoogachtend,

Gewenste Oplossing:

Volledige restitutie voor de Gear VR. Een gebaar in enigerlei vorm lijkt me inmiddels overigens ook wel op zijn plaats.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Samsung

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Samsung nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door bdboer