Klacht: Prive gegevens worden aan derden getoond bij overboeking

op 05 april 2013 over ABN AMRO in de categorie Banken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Bij een overboeking worden prive gegevens aan derden getoond. Dit is dus je naam, adres en woonplaats.
Dit vindt ik een kwalijke zaak, en is volgens mij niet de bedoeling in het kader van privacy wetgeving.

Gewenste Oplossing:

Geen prive gegevens zoals adres en woonplaats van diegene die een overboeking doet.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar ABN AMRO over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - Ik heb ABN AMRO een herinnering gestuurd dat deze klacht nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door ABN AMRO in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat ABN AMRO een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

ABN AMRO

Heeft op 08 april 2013 om 13:02 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer, mevrouw,

Wij begrijpen dat u het niet prettig vindt dat uw adresgegevens worden meegestuurd als u een overboeking verstuurt. Graag leggen wij uit hoe dit tot stand komt.

Alle interbancaire betalingen (dus van de ene bank naar de andere) worden geregeld door Equens. Equens stuurt standaard de NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats) mee naar de ontvanger. Dit doen zij op basis van een Europese wettelijke regel (Verordening EG 1781/2006).

De bank van de opdrachtgever heeft daarin geen keuze en is zelfs verplicht om de NAW-gegevens aan te leveren bij Equens. ABN AMRO en alle andere banken in Nederland verstrekken de NAW-gegevens daarom bij alle overboekingen.

Er zijn twee regelingen die relevant zijn voor deze situatie, de Verordening EG 1781/2006 en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Verordening EG 1781/2006, titel "Bij geldoverdrachten te voegen informatie over de betaler", bepaalt dat in beginsel bij overboekingen binnen de EU de volledige informatie over de betaler moet worden bijgevoegd, bestaande uit de naam, het adres en het rekeningnummer. Het doel van deze regeling is het mogelijk maken van verificatie (bijvoorbeeld om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen) en reconciliatie (boekingen kunnen in overeenstemming worden gebracht met facturen/aankopen). Het adres mag volgens de verordening echter worden vervangen door bijvoorbeeld een cliëntidentificatienummer.

De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Nederlandse code voor banken en verzekeraars) bepaalt daarnaast in artikel 5.2.3: 'Door een Financiële instelling worden in het kader van de normale afwikkeling van het betalingsverkeer Persoonsgegevens doorgegeven aan de wederpartij. Tevens worden, tenzij vooraf anders is overeengekomen, aanvullende Persoonsgegevens verstrekt aan de bij de verdere Verwerking van Persoonsgegevens betrokken partijen, voor zover deze redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor verificatiedoeleinden of reconstructiedoeleinden.' Hier staat dus bijna hetzelfde als in de verordening, maar dan voor een puur Nederlandse context.

De code, inclusief deze passage, is door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), die in Nederland de privacy bewaakt, goedgekeurd. Het verstrekken van NAW-gegevens voor verificatie- en reconciliatiedoeleinden is dus toegestaan volgens de code. Het afdrukken van de NAW-gegevens op de afschriften van de begunstigde is dus vooral bedoeld voor (zakelijke) reconciliatiedoeleinden.

Het meegeven van NAW-gegevens bij overboekingen is dus niet in strijd met enige regelgeving.

Let op:
In het kader van de overgang naar SEPA-betalingen is het echter geregeld dat het meesturen van de NAW-gegevens niet meer nodig is. Dat wil zeggen dat er per 1 februari 2014 geen NAW-gegevens meer zullen worden verstrekt en afgedrukt bij overboekingen. Het is niet aannemelijk dat de huidige procedure van het meesturen van NAW-gegevens nog voor dit tijd gewijzigd wordt.

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO Bank N.V.
Mw. B. van Dijk

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - De melder van de klacht heeft zojuist de oplossing van ABN AMRO beoordeeld.

Alle klachten die gemeld zijn door fouad81