Klacht: Ontevreden over de behaalde actieradius van gereviseerde 9Ah Sparta Pharos accu en wil daarom de aankoop ontbinden

rolfvgorp op 24 februari 2019 over Piet van Meel in de categorie Internetshops - Elektronica

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Beste medewerkers van klacht.nl,
Hierbij verzoek ik u onderstaande klacht van Piet van Meel in behandeling te nemen, en mij te ondersteunen om de aankoop te kunnen ontbinden en het door mij betaalde bedrag van €221,95 van hem kan terugkrijgen.
Omdat mijn dochter haar fietsaccu van haar Sparta Pharos fiets nog maar een actieradius heeft van een kleine 10 km heb ik op 13 februari 2019 een 9 Ah Sparta Pharos fietsaccu incl behuizing bij Piet van Meel besteld welke volgens zijn website een actieradius van – 54 km zou moeten hebben. Ik het Piet van Meel hiervoor op 13 februari j.l het bedrag van € 221,95 naar zijn bankrekening overgemaakt waarna ik deze accu op zaterdag 16 februari van hem heb mogen ontvangen. Ik heb deze accu nog opgeladen, echter ging het laadledje na een 10 tal minuten uit wat aangeeft dat de accu vol zit, begrijpelijk want volgens zijn website zijn de fietsaccu 2x volledig opgeladen en getest. Nadat mijn dochter de fietsaccu op dinsdag 19 februari voor het eerst ging gebruiken bleek de accu naar – 5 km gefietst te hebben zich te hebben uitgeschakeld en hoe vaak mij dochter deze weer inschakelde de accu viel telkens uit. Ik heb Piet van Meel diezelfde dag hierover nog per telefoon gesproken en hiervan ook per mail op de hoogte gebracht. Ik heb met hem afgesproken dat ik zijn gereviseerde accu (tezamen met een oude accu van ons voor de behuizing welke volgens hem een waarde vertegenwoordigd van 25 euro) diezelfde dag nog naar hem terug zal sturen en verwacht een fietsaccu terug te ontvangen welke wel de beloofde actieradius van – 54 km haalt of anders het door mij betaalde bedrag van €221,95 voor 1 maart op mijn rekening terug te storten wanneer hij hier om welke reden dan ook hier niet aan kan voldoen. Beide accu`s heeft hij op 21 februari ontvangen, echter geeft hij per mail op 23 februari j.l. aan dat hij zijn “gereviseerde” accu heeft getest en nagekeken en geen gebrek kan vinden. Het probleem zou in de lader of in de fiets van mijn dochter gezocht moeten worden. Het feit dat mijn dochter met dezelfde lader haar beste oude accu kan opladen waarmee ze nog steeds bijna 10 km kan fietsen slaat hij in de wint. Omdat volgens Piet zijn accu in orde is en de 54 km zou moeten kunnen halen zal hij dezelfde accu op maandag 25 februari weer naar mij terug sturen en heeft mij tevens een rekening overhandigd van € 18,25 voor de onderzoekskosten waarvan hij verwacht dat ik deze ook nog betaal. Ik heb Piet laten weten dat hij deze met de waarde van mijn accu mag verrekenen, echter ik nu wel van hem verwacht dat hij de €221,95 (en overgebleven €6,75 euro van de €25 van de meegeleverde behuizing) op mijn rekening terug stort. Omdat hij dit blijkbaar niet van plan is heb ik via de consumentenbond, het formulier voor ontbinding van de koopovereenkomst gedownload, ingevuld en ondertekend in pdf vandaag op zondag 24 februari via de email naar hem verstuurd. Hierin heb ik duidelijk aangegeven dat ik mij beroep op de wettelijk bedenktijd van 14 dagen waarin ik de gesloten overeenkomst na aankoop op 13 februari j.l. zonder verdere opgaaf van reden met hem ontbind, en waarmee hij 2 weken de mogelijkheid krijgt (tot 10 maart a.s.) in ieder geval het door mij betaalde bedrag van €221,95 op mijn bankrekening terug te storten. Tevens aangegeven dat wanneer hij de gereviseerde accu a.s. maandag 25 februari toch naar mij terugstuurt dat geheel op zijn eigen risico en kosten gebeurt en ik de accu van hem niet in ontvangst wenst te nemen.

Gewenste Oplossing:

Wanneer ik het betaalde bedrag van €221,95 voor de inmiddels teruggestuurde door hem gereviseerde 9Ah Sparta Pharos accu incl behuizing liefst z.s.m. echter zoals in het ontbinden aankoopovereenkomst uiterlijk op 10 maart 2019 op mijn bankrekeningnummer door hem is teruggestort.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Piet van Meel over deze klacht.

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - Ik zal Piet vandaag ook een aangetekende brief versturen waar het onderstaand in staat vermeld: Techniek Piet van Meel Apollo-11 laan 19 6123 BA , Holtum Betreft: ontbinding koop tijdens bedenktijd; ordernummer 9Ah Sparta Pharos fietsaccu incl. behuizing Vierlingsbeek, 24 februari 2019 Geachte heer Piet van Meel Op woensdag 13 februari 2019 heb ik bij uw bedrijf een gereviseerde 9Ah Sparta Pharos fietsaccu gekocht. Op zaterdag 16 februari 2019 heb ik het product van u ontvangen. Hierbij beroep ik mij op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en ontbind ik hierbij de met u gesloten overeenkomst. Ik heb inmiddels uw product teruggestuurd welke u op 21 februari 2019 heeft ontvangen. U heeft op 23 februari 2019 aangegeven dat het product volgens u geen gebreken vertoont en op maandag 25 februari naar mijn adres zult terugsturen wat ik niet accepteer. Ik heb u daarom op zondag 24 februari 2019 per email aangegeven de aankoop overeenkomst met u te willen ontbinden en dat, wanneer u de accu alsnog op maandag 25 februari naar mij opstuurt, dit geheel op uw eigen risico en kosten gebeurt. Ik verwacht mijn gedane betaling van € 221,95 uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief retour op bankrekeningnummer NL93RABO10-cijferig nummer ten name van RAJM van Gorp te Vierlingsbeek. Ik verzoek u vriendelijk mij binnen twee weken na dagtekening van deze brief schriftelijk te bevestigen dat de overeenkomst is ontbonden. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Rolf van Gorp Heihoekscheweg 12 5821 GG Vierlingsbeek [email protected] 0655386445

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - Zojuist bovenstaande brief aangetekend naar Piet van Meel verstuurd. Je hebt net een pakket afgegeven op een PostNL-locatie. Bedankt. We zullen er goed voor zorgen. Track trace Het nummer van je pakket is 3SRPKS431383410 en hier zie je alle informatie nog eens overzichtelijk bij elkaar. Vanaf nu kun je precies je pakket volgen met track trace. Bestemming Apollo 11-Laan 19 6123BA Holtum NL Gekozen verzendoptie Aangetekende brief Gewicht 9 gram Locatie van aannemen 207164 Datum van aannemen 24-02-2019 14:30 Transactienummer 2071640000010049 Verzendtarief € 8.45

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - En zojuist (24-2) een bericht van DHL ontvangen dat er binnenkort een of meerdere pakketten van Techniek Piet van Meel bezorgd word. Omdat ik de koop ontbonden heb zal ik het pakket niet aannemen en retour afzender sturen. Beste R, Wij bezorgen je binnenkort een of meerdere pakketten van Techniek Piet van Meel. De verzender geeft u dit bericht mee: Inruil accu is genoemd op factuur, beter lezen. Pakket volgen Zodra het pakket door ons is gescand, volg je het makkelijk met track trace.nl. Als de bezorging is ingepland zie je hier meteen het verwachte bezorgmoment: 3SDFC4686072632 Zelf een pakket versturen? Ga naar my.dhlparcel.nl. Hartelijke groet, DHL Parcel

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - Naar aanleiding van het DHL pakket bericht onderstaande naar Piet van Meel verstuurd. Beste Piet, Elke koper op afstand heeft het wettelijke recht om binnen 14 dagen de koopovereenkomst te ontbinden, en waar ik inmiddels gebruik van heb gemaakt. Ik heb u daarom gisteren, zondag 24 februari al aangegeven van de koop af te willen zien, welke op 13 februari 2019 heeft plaatsgevonden U heeft hiervoor een begeleidend schrijven van ontvangen. Het heeft dus geen zin om de fietsaccu, waar ik niet tevreden over ben, aan u retour heb gestuurd en u inmiddels in uw bezit heeft, weer naar mij op te sturen. Bij deze geef ik u aan de levering van de fietsaccu niet te zullen accepteren. Graag ontvang ik het betaalde bedrag van €221,95 voor 10 maart 2019 terug op mijn rekening. Met vriendelijke groet, Rolf van Gorp

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - De door mij verstuurde aangetekende brief is vandaag 26 februari op het adres van Piet van Meel afgeleverd en ondertekend.

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - From: [email protected] Sent: zaterdag 23 februari 2019 20:56 To: 'Rolf van Gorp' Subject: RE: Sparta pharos accu R van Gorp Op uw verzoek heb ik de accu met een vermogensmeting getest en hij presteert volgens de overeengekomen norm. Vervolgens heb ik de accu geopend en alle lassen en verbindingen gecontroleerd en alles zit afdoende en correct vast. Ik zou de oorzaak van het gebeuren eerst zoeken in de oplader en het oplaadproces. Als dat correct verloopt , het groene lampje moet ononderbroken uren lang branden, en de accu op de goede spanning is gebracht en als dat gecontroleerd is met een meting van circa 28 a 29 V Dan is de oplader goed. Anders is hij stuk. Als de actieradius daarna nog beperkt is dan moet de oorzaak in de fiets gezocht worden. Maatwerk (en dus ook dit werk) valt buiten het 2 weken retourrecht. Dr. P.J. van Meel

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - R van Gorp Op uw verzoek heb ik de accu met een vermogensmeting getest en hij presteert volgens de overeengekomen norm. Vervolgens heb ik de accu geopend en alle lassen en verbindingen gecontroleerd en alles zit afdoende en correct vast. Ik zou de oorzaak van het gebeuren eerst zoeken in de oplader en het oplaadproces. Als dat correct verloopt , het groene lampje moet ononderbroken uren lang branden, en de accu op de goede spanning is gebracht en als dat gecontroleerd is met een meting van circa 28 a 29 V Dan is de oplader goed. Anders is hij stuk. Als de actieradius daarna nog beperkt is dan moet de oorzaak in de fiets gezocht worden. Maatwerk (en dus ook dit werk) valt buiten het 2 weken retourrecht. Dr. P.J. van Meel

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - Piet, Wanneer ik uw website mag geloven zou de accu, voordat u deze naar mij verstuurde, al 2x door u opgeladen moeten zijn geweest, dus al vol moeten zitten. Doordat ik de accu na ontvangst slechts een 10 tal minuten heb kunnen bijladen, zegt mij dat de accu dus al bijna vol zat en de lader goed is anders was deze nog niet eens gaan laden. Mijn dochter heeft daarna uw accu slechts 1x gebruikt en kwam toen al niet veel verder dan eerder genoemde 5 km. U heeft, nadat u de door mij teruggestuurde accu heeft gecontroleerd en de kosten hiervan in rekening heeft gebracht aangegeven dat u geen problemen in de accu heeft geconstateerd en dit probleem dan in de lader of fiets zou moeten zitten. Zoals ik al eerder heb aangegeven, maar wat u blijkbaar niet wilt zien, heeft mijn dochter met dezelfde lader haar oude 5Ah accu altijd (en nu nog steeds) normaal kunnen opladen en waarmee zij dan nog een kleine 10 km trapondersteuning had. Wanneer het probleem in de lader zou zitten zou zij met deze lader haar oude 5 Ah accu ook niet goed kunnnen opladen en/of wanneer het probleem in de fiets zou zitten hiermee ook geen 10 km kunnen fietsen. Wellicht heb ik niet zoveel verstand van fietsaccu`s, maar ik kan gelukkig nog wel logisch redeneren. Er blijft dus maar 1 conclusie over welke de korte actieradius van uw "gerenoveerde" accu verklaart en dat is de staat van de accu zelf. De misleidende informatie dat u deze accu`s renoveerd en niet met nieuwe GP cellen heeft gereviseerd maar toch een actieradius van 54 km zou moeten halen (wat blijkbaar niet lukt), zegt mij dat u deze acu`s met een slechte kwaliteit dan wel met gebruikte cellen heeft samengesteld die wellicht voor enkele minuten de 9A oftewel 216 watt kunnen leveren maar dit daarna snel minder word. Het bestaat niet dat een goed gereviseerde 9Ah accu welke vol is aangeleverd bij het eerste keer gebruiken binnen 20 minuten leeg is. Omdat de door u geleverde accu had niet aan mijn verwachting voldeed, heb ik deze 3 dagen na ontvangst naar u terug gestuurd, en omdat u mij dezelfde slecht gerenoveerde accu met het door mij geconstateerde probleem weer naar mij terug stuurt, rest mij niets anderd dan de koopovereenkomst direct met u te ontbinden. Dit heb ik zelf schriftelijk gedaan. Wanneer de accu door DHL opnieuw bij mij word aangeboden zal ik deze daarom wederom retour afzender sturen. U heeft mij eerder telefonsich aangegeven dat ik de mogelijkheid heb om het geld terug te krijgen, en nu verteld u mij dat uw "maatwerk" buiten de 2 weken wettelijke bedenktijd valt? U probeert hiermee te zeggen dat u uw prutswerk aan goed gelovige mensen kunt blijven verkopen en niemand daarna nog ergens aanspraak op kan maken. Ik heb geprobeerd om dit probleem binnen een zo`n kort mogelijke termijn en op een nette manier met u op te lossen, echter is duidelijk dat u hierbij blijkbaar alleen naar uw eigen belangen kijkt. Wanneer ik het bedrag van €221,95 niet voor 10 maart 2019 op mijn rekening heb staan kunt u ervan op aan dat ik andere stappen ga ondernemen, en dan zullen we vanzelf zien of uw prutswerk buiten de wettelijke termijn van 2 weken bedenktijd valt. U zult begrijpen dat ik de door mij gemaakte kosten dan op u zal proberen te verhalen. Tevens zal ik via verschillende kanalen op internet anderen voor uw prutswerk en manier van handelen waarschuwen. Aan u de keus of u het zover wilt laten komen. Rolf

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - Heb zojuist met mijn rechtsbijstandsverzekering overlegd. Zij adviseren mij de accu toch in ontvangst te nemen en deze eerst bij een andere erkende fietsenmaker te laten controleren en hiereen rappport voor te laten opstellen. Mocht u gelijk hebben en het probleem niet in de accu zitten hoort u mij niet meer, mocht het controle rapport anders uitwijzen zal mijn rechtsbijstandsverzekering een zaak tegen u aanspannen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Piet van Meel in behandeling genomen

Bericht van Piet van Meel

3 jaren geleden - Mocht u gelijk hebben en het probleem niet in de accu zitten hoort u mij niet meer, . Dus in dat geval dan kan er geen excuus af na al die laster en overlast ? Dan ben je niet veel anders dan de anderen die zonder verstand van zaken gaan klagen en grote woorden gebruiken en dan ten onrechte niets meer laten horen. Er moet een site komen waar bedrijven gewaarschuwd worden voor beroepsquerulanten

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - Is goed Piet, jij krijgt een reactie en een excuses van mij wanneer het probleem niet in de accu blijkt te zitten. Ik vraag mij echter af of dat andersom ook het geval zal zijn wanneer het probleem wel in de accu blijkt te zitten. Accu is naar een gespecialiseerd bedrijf opgestuurd, ik verwacht aankomende week uitslag te krijgen en dan krijg jij het ook van mij te horen.

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - Piet, Nadat ik jou fietsaccu opnieuw van DHL in ontvangst heb genomen heb ik deze op 27 februari j.l voor controle ongeopend bij Rob`s Tweewielers in Boxmeer afgegeven. Zij hebben deze accu door revisiebedrijf KWS Seuren Accu`s laten nakijken. Dit is een bedrijf welke voor het reviseren van fietsaccu`s nauw samenwerkt met Rob`s Tweewielers (voorheen Fietsplus Rob) en terdege verstand heeft in het reviseren van fietsaccu`s. De accu heb ik vanavond 8 maart, incl rekening van €25 euro met testrapport (in bijlage) van hun mogen ontvangen. De volgende bevindingen zijn door hen gedaan: Accupakket bestaat uit gebruikte cellen. Deze zijn niet goed gelast. Bij het openmaken van het pakket was de verbinding al los. Hierdoor kon het accupakket dus ook niet opladen en ontladen. Alleen wanneer de verbinding toevallig tegen elkaar kwam. Foto`s van ontvangst van DHL evenals de aflevering van de accu in de gesloten verzendverpakking aan Rob`s tweewielers, en de foto`s die KWS Seuren Accu`s van het los contact heeft gemaakt zijn in bijlage terug te vinden. De bevindingen van KWS Seuren Accu`s en foto`s spreken hierbij boekdelen, en hebben mijn inziens geen verdere uitleg nodig. Mocht u meer informatie van deze experts op het gebied van accu revisie willen ontvangen, het telefoonnummer van hun staat op de factuur en het testrapport. Buiten het feit dat het accupakket dus niet goed oftewel slordig is samengesteld , verklaart het losse contact tevens het probleem dat mijn dochter na 5 km geen ondersteuning meer had. Hierbij kan tevens geconcludeed nadat ik u de accu had teruggestuurd deze niet (goed) heeft nagekeken, gecontroleerd en met dit losse contact ook geen goede vermogensmeting heeft kunnen uitvoeren, en u mij ook nog ten onrechte dit bij mij in rekening heeft gebracht. Zoals eerder aangegeven verwacht ik uiterlijk 10 maart een terugbetaling van het door mij betaalde bedrag van €221,95 de €25 welke ik nog van mijn oude accu nog tegoed heb. En een excuus voor alle laster en overlast welke u bij mij inmiddels heeft veroorzaakt is dan ook zeker op zijn plaats. Mocht het bedrag van €246,95 10 maart 2019 niet op mijn rekening staan, mag ik van de rechtsbijstand ook de overige kosten en tijd (tegen hetzelfde uurtarief als die van u) welke ik na 27 februari heb gemaakt bij u in rekening brengen. Buiten het openstaande bedrag van €246,95 komen hier dan nog de volgende kosten bij: Factuur revisiebedrijf KWS Seuren Accu`s €25,- Verzendkosten terugsturen accu naar uw adres €6,95 2 uur welke mij het inmiddels heeft gekost om u mijn gelijk aan te kunnen tonen € 90,- De kosten welke u mij na 10 maart 2019 verschuldigd bent zijn daarmee inmiddels opgelopen tot €368,90 In afwachting van uw reactie

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - Reactie van Piet van Meel op 3 augustus: Ik verzoek u dit achterstallige bedrag over te maken en mij niet te dwingen tot andere actie. Beste Piet, U bent blijkbaar vergeten dat u mij nog een bedrag van €246,95 verschuldigd bent. Ik verwijs u naar de mail van 8 maart j.l. waarop ik geen reactie meer van u heb mogen ontvangen. Kort samengevat: Omdat ik niet tevreden ben over de 9Ah accu welke u mij destijds geleverd heeft, heb ik de koop binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen middels een aangetekende brief ontbonden en deze 9Ah accu samen met eenzelfde oude accu van mij naar u terug gestuurd. U heeft voor zowel de ontvangst van de aangetekende brief en accu`s getekend, echter is tot op heden het door mij betaalde aankoopbedrag van €221,95 en de beloofde 25 euro voor mijn oude accu niet door u op mijn bankrekening teruggestort. In plaats daarvan stuurt u mij een rekening voor het nakijken van uw eigen 9Ah accu, heeft u de 25 euro tegoed van mijn oude accu hierop in mindering gebracht en wenst u nu ook nog een restbetaling van €19,71 van mij hiervoor te ontvangen? Ondanks dat de gemaakte kosten voor het nakijken van uw eigen accu niet met mij is overlegd, blijft er ook in dat geval nog een bedrag van €221,95 - €19,71 is €202,24 openstaan welke u aan mij dient te betalen. In afwachting van uw (re)actie. Met vriendelijke groet, Rolf van Gorp

Alle klachten die gemeld zijn door