Klacht: ING zet zijn klant 2 maanden in de wacht, om op klacht te antwoorden.

C.A.Niessen op 22 januari 2013 over ING in de categorie Banken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 9 juni 2008 heb ik de overlijdensrisicoverzekering bij uw maatschappij Postbank Levensverzekering NV opgezegd met het polisnummer A 08971503900A en polisnummer A 08971503900B, echter, vóór het einde van de verzekering. Bij deze overlijdensrisicoverzekering is sprake van een premievrije waarde. Conform Artikel 978, 2e lid van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek Afdeling 3, heeft de verzekeringnemer recht op deze premievrije waarde. Tot nu toe heb ik geen teruggave van deze premiereserve van u ontvangen, noch het premievrije polisblad.

Gewenste Oplossing:

Ik verzoek u de premievrijwaarde per omgaande aan mij over te maken op mijn, bij u bekende, bankgirorekeningnummer. Ter informatie: Ingangsdatum verzekering was 27 april 1994. Beëindigingsdatum verzekering was 1 oktober 2008. Ook verzoek ik u, mij de premievrije polis te verstrekken.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar ING over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door ING in behandeling genomen

ING

Heeft op 24 januari 2013 om 12:52 geantwoord

Geboden Oplossing:

Vervelend dat je lang hebt moeten wachten op een antwoord. De klacht is neergelegd op de juiste afdeling. De klacht is in behandeling genomen. Mijn collega heeft een brief verstuurd met de inhoudelijke reactie op deze klacht. In verband met privacy, wet- en regelgeving kunnen wij hier inhoudelijk niet op de oplossing ingaan. Vertrouwende hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Vriendelijke groet, Roy - ING Webcare Team – http://www.ing.nl/webcare

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat ING een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Alle klachten die gemeld zijn door