Klacht: Oorsuizen door katten verjager

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Katten verjager geeft mij last van oorsuizen. Het product gdimport.com www.tuinwachter.nl heeft er voor gezorgd dat ik last van oorsuizen heb gekregen: hoor continu een pieptoon in mijn oren omdat de buren een katten verjager hebben in de tuin. HORENDOL en zelfs zo erg dat ik niet meer rustig kan leven hierdoor.

Gewenste Oplossing:

causaal verband is lastig aan te tonen hoewel Belgische gezondheidsraad dit wel aangeeft maar meer onderzoek nodig is. 2.1 Conclusies over de invloed van hoogfrequent geluid in het algemeen op de gezondheid De beschikbare informatie over de schadelijkheid van hoogfrequent geluid (8 kHz – 20 kHz) is schaars. Er wordt aangenomen dat hoogfrequent geluid (8 – 20 kHz) en ultrageluid (> 20 kHz) bij voldoende sterkte traumatisch voor het gehoor kunnen zijn en daarnaast andere effecten kunnen veroorzaken. Hoogfrequent geluid veroorzaakt twee soorten belangrijke effecten: enerzijds objectieve specifieke effecten zoals gehoorverlies en anderzijds aspecifieke klachten. Deze laatste, tijdelijke hinder, omvat hoofdpijn, oorsuizen, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid, die optreden na een blootstelling van enkele minuten. In tegenstelling tot deze acute effecten is gehoorverlies een cumulatief effect. Voor het frequentiegebied van 16 tot 20 kHz geven twee internationale instanties, het International Non-Ionizing committee (INRC/IRPA, 1984) en Health Canada (1991), een grenswaarde voor het geluidsdrukniveau bij beroepsmatige blootstelling van 75 dB. Het IRNC/IRPA geeft bovendien ook een waarde voor blootstelling van de algemene bevolking, namelijk 70 dB bij 20 kHz. Het respecteren van deze grenswaarden zou bescherming bieden tegen de aspecifieke klachten en mogelijk gehoorverlies ten gevolge van langdurige blootstelling. Normen die in België gelden, zijn opgesteld in het kader van beroepsmatige blootstelling aan lawaai. Deze waarden bieden geen volledige bescherming tegen gehoorverlies. Bovendien zijn zij bedoeld voor lawaai in de werkomgeving, dat in het algemeen vooral frequenties onder 15 kHz zal bevatten en bijgevolg niet toepasbaar is op de Mosquito. Er zijn in België geen normen voor bescherming van de algemene bevolking tegen hoogfrequent geluid en ultrageluid.

http://www.health.fgov.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/15208531.pdf

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over postordershop.nl

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over postordershop.nl nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door oorsuizendoorkattenverjager