Klacht: Onterechte incasso voor niet aangegaan abonnement op privilege

Zwabberkous op 18 december 2013 over Privilege in de categorie Online Veiling

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik beheer de financien van mijn 87 jarige moeder die een abonnement voor telefonie heeft bij Pretium telecom. Op vgerzoeken lid te worden van Privilege is nooit ingegaan. Toevallig zag ik dat op 2-12-2013 abonnementsgeld voor 2014 bij incasso is afgeschreven. Ik heb via ING al een verzoek ingediend dit bedrag te storneren. Bij nader inzien bleek er ook al op 30-11-2012 70 euro abonnementsgeld ingehouden te zijn. Ook voor dit bedrag heb ik bij ING een verzoek ingediend dit te storneren. Het per incasso afschrijven van abonnementsgeld, terwijl dit abonnement nooit is aangegaan is wederrechtelijk. Er is door mijn moeder nooit een abonnement aangegaan. Ik zou het anders geweten hebben, want dan had ze mij verzocht dit voor haar te regelen.
Ik ga ervan uit dat Privilige geen schriftelijke machtiging weet te verstrekken van het aangaan van dit abonnement.

Gewenste Oplossing:

Ik verwacht dat er tweemaal abonnements geld wordt gestorneerd (in totaal 140 euro), dat de incasso's worden gestopt en dat mijn moeder (CMJ Wilders-Geerits, te Maastricht) uit de abonnementsdatabase wordt gehaald.
Ik verlang een bevestiging hiervan te krijgen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Privilege over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Privilege in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Privilege een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Privilege

Heeft op 18 december 2013 om 18:54 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste meneer Wilders,

Wij hebben uw opmerkingen over Privilege op 15 december 2013 ontvangen via klacht.nl.

In overleg via de mail is Privilege samen met u tot een oplossing gekomen. Wij zijn blij dat we u van dienst konden zijn.

Met vriendelijke groeten,
Webcare team Privilege

Reactie van de melder van de klacht

10 jaren geleden - Mijn vorige reactie hield in dat Pretium ten onrechte meldt dat de klwachtw as opgelost. Naar aanleiding daarvan ben ik opnieuw gebeld door Pretium. Volgens mij al meer dan een maand geleden. Ik heb in het telefoongesprek aangegeven dat ik pas tevreden ben als twwemaal het onterecht ingehouden abonnementsgeld zou worden geretourneerd en niet slechts dat van het afgelopen jaar. Daarnaast wil ik dat het abonnement wordt ontbonden. Pretium gaf in het telefoongesprek (voor de kerst) aan beide eisen te zullen honoreren. Nu, ruim een maand later, is noch het tweede jaar abonnementsgeld geretourneerd, noch een schriftelijk bewijs ontvangen dat het abonnement is beeindigd. Ik vind dit erg teleurstellend. Ik wil opnieuw kenbaar maken dat ik mijn klacht pas als afgehandeld kan beschouwen als ook het tweede jaar onterecht ingehouden abonnemenstgeld is geretourneerd en een schriftelijk bewijs is ontvangen van het ontbinden van het abonemenet op Pretium Privilege. Dit conform de telefonisch overeengekomen oplossing.

Zwabberkous

Heeft op 05 februari 2014 om 15:08 geantwoord

Ik ben niet akkoord met de oplossing die Privilege mij vandaag in een email heeft gezonden. Er is ook geen sprake van dat Privilege samen met mij tot een oplossing is gekomen. Het abonnement is onrechtmatig tot stand gekomen. Er is geen schriftelijke instemming verleend. Privilege schermt met een telefonische toestemmening van mijn moeder. Het is algemeen bekend dat Privilege op deze wijze mensen zonder dat zij er erg in hebben tot een zogenaamd abonnement brengt. Privilege heeft mij slechts aangeboden het abonnement te beeindigen en de door mij gestorneerde recente afschrijving (tbv een abonnement in 2014) te accepteren. Dat laat onverlet dat er nog onrechtmatig afgeschreven abonnementsgeld van €70 van het jaar daarvoor door Privilge gestorneerd dient te worden. Pas als Privilege dat ook storneert ben ik akkoord. Ik wacht een week af of of Privilege daartoe bereid is. Mocht dat na een week niet het geval zijn, dan neem ik verdere stappen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 jaren geleden - De melder van de klacht heeft zojuist de oplossing van Privilege beoordeeld.

Alle klachten die gemeld zijn door