Klacht: Negeren eigen garantieregels en chaos bij reparatie-afdeling en klantenservice

op 27 december 2017 over Bol.com in de categorie Online Warenhuizen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Binnen de garantietermijn is een nota bene op 2 onderdelen niet goed werkende printer ter reparatie teruggezonden naar Bol.com. Volgens de eigen voorwaarden wordt het aankoopbedrag teruggestort indien geretourneerde artikelen niet binnen 15 werkdagen zijn hersteld. Pas na het verstrijken van die termijn is bericht ontvangen dat de printer zou worden omgeruild. Vervolgens wordt gewoon weer de oude printer terugontvangen. Tot overmaat van ramp ook nog eens incompleet!
Na directe melding daarvan, vraagt Bol.com het serienummer door te geven en wordt toegezegd dat het achtergehouden onderdeel wordt nagezonden.
Na doorgeven van het serienummer en nadat al eerder was aangegeven om welk onderdeel het gaat, vraagt Bol.com echter om welk onderdeel het gaat. Omdat dit inmiddels een gebed zonder end begint te worden, wordt dan een beroep gedaan op de regel dat het aankoopbedrag wordt teruggestort bij het niet binnen 15 werkdagen realiseren van de reparatie.
In de reactie daarop wordt dit verzoek volkomen genegeerd, maar wordt (al weer) gevraagd om welk onderdeel het gaat en om het serienummer. In reactie daarop is gewezen op het eerder doorgeven van het gevraagde en wordt het beroep op de terugbetalingsregel herhaald.
Voor het opnieuw vragen naar al doorgegeven informatie worden vervolgens excuses aangeboden, maar het beroep op de terugbetalingsregel wordt opnieuw botweg en volkomen genegeerd. In antwoord daarop wordt Bol.com gemeld dat niet duidelijk is waarom Bol.com zich niet aan haar eigen regels houdt en wordt nogmaals nadrukkelijk verzocht om toepassing van die regels. Opnieuw wordt daar echter geen enkele reactie op verkregen. Wel wordt liefst (pas) 7 dagen later bericht ontvangen dat de printer opnieuw ter reparatie moet worden aangeboden. Gezien de gang van zaken en mede gezien het dan al 6 weken verstoken zijn van een dagelijks gebruiksvoorwerp als een printer/scanner is, is dat verzoek nauwelijks serieus te nemen. Inmiddels is dan ook (noodgedwongen en ter beperking van de schade) overgegaan tot de aanschaf van een vervangende printer/scanner.

Gewenste Oplossing:

Indien Bol.com (nu eindelijk) haar verantwoordelijkheid neemt voor de door de (voortdurende) wanprestatie van Bol.com én de onbehoorlijke klachtafwikkeling door Bol.com veroorzaakte schade te vergoeden.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Bol.com over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Bol.com in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Bol.com een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Bol.com

Heeft op 24 januari 2018 om 16:56 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste klant,

Naar aanleiding van het contact dat u met mijn collega heeft gehad, sluit ik deze klacht.

Met vriendelijke groet,

Charlotte van bol.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heeft op 24 januari 2018 om 20:48 geantwoord

Na een lang en moeizaam proces is uiteindelijk slechts een minimale \"oplossing\" geboden in plaats van een ruimhartige echte oplossing die recht doet aan de opeenstapeling van missers door Bol.com en waarmee de daardoor geleden nadelen en noodzakelijke inspanningen ruimhartig zouden zijn gecompenseerd. Om (eindelijk) van al het gedoe af te zijn is de uiteindelijk geboden \"oplossing\" maar contre coeur aanvaard. Van een tevredenstellende oplossing is echter geenszins sprake.

Alle klachten die gemeld zijn door klacht google