Klacht: maaibeleid

rupicola op 21 mei 2024 over Gemeente Dronten in de categorie Algemeen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Het is een jaarlijks terugkerend ritueel dat er in de Gemeente Dronten wordt geklaagd over hondenpoep in de woonkernen.
Om iets aan deze situatie te verbeteren vergt dat inzet van twee kanten, de honden bezitters èn de gemeente.
Helaas moeten wij als hondenbezitters constateren dat er de afgelopen jaren steeds minder groen wordt gemaaid, waardoor alternatieve uitlaatroutes in het zomerseizoen zo goed als onbegaanbaar worden.
Los daarvan krijgen brandnetels e.d. volop de kans om zich ongebreideld te verzaaien en lopen tekenpopulaties behoorlijk uit de hand. Met name dat laatste mag een serieus gezondheidsrisico heten.
Desondanks geeft de gemeente Dronten aan het ingezette beleid niet te willen wijzigen.
Het is prachtig hoor dat bloemen en grassen weer wat meer kansen krijgen, maar er is ook nog zoiets als een gulden middenweg!

Gewenste Oplossing:

De gemeente zou op z'n minst wat brede paden vrij kunnen maken/maaien, zodat wandelaars/hondenbezitters meer buiten de woonkernen uit de voeten kunnen en er toch bloemrijke stroken in tact blijven.

Beoordeling 3/10 star-2 (10)

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 weken geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Gemeente Dronten

Reactie van de melder van de klacht rupicola

4 weken geleden - Evenals mijn huidige klacht omtrent maaibeleid werden eerder klachten hieromtrent, alsmede klachten met betrekking tot verpaupering in sommige wijken in Dronten stelselmatig aan de kant geschoven. Ook klachten van omwonenden omtrent overlast van illegale bedrijfsvoering (bij nacht en ontij) op een woonwagenstandplaats in Dronten, zonder dat daartoe sprake is van een bijbehorend bestemmingsplan, werd en wordt stelselmatig afgehouden. Rest mij nog te vermelden dat het de gemeente Dronten ook niet vreemd is om af en toe wettelijke afhandelingstermijnen te overschrijden.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 weken geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Gemeente Dronten nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door rupicola