Klacht: Blokkade op betaalrekening en creditcard na een overschrijding

op 19 december 2012 over Rabobank in de categorie Banken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Sinds 2004 heb ik een Rabototaalpakket. In dit pakket zitten een betaalrekening en creditcard. Op de betaalrekening is er een krediet van 1000 en op de creditcard een krediet van 2500 euro.
Tot oktober 2012 was ik een tevreden klant van deze bank. Maar in oktober heb ik een mijn kredietlimiet, op de betaalrekening, overschreden met 62,61 euro. Hierover heeft de bank een brief gestuurd. Inmiddels was de betaalrekening aangezuiverd (en kon ik de brief als niet geschreven beschouwen). In de brief werd ik geïnformeerd over de overschrijding en een blokkade op de betaalrekening. Hierover contact opgenomen met de bank. Mij werd verteld dat de betaalrekening was gedeblokkeerd. Verder was alles opgelost…. (dat dacht ik)

Een paar dagen later, na het tanken, wilde ik afrekenen met mijn creditcard. Helaas, code 100… Zowel de medewerker en ik wisten niet waar deze code voor stond. Afin, afgerekend met de betaalpas.
Op internet (via mobiele telefoon gegoogeld) stond bij code 100 dat de pas was geskimmed. Geschrokken als ik was nam ik contact op met creditcard maatschappij van de Rabobank. Die verzekerde mij dat de pas niet was geskimmed maar door de Rabobank was geblokkeerd.

Omdat ik, in de maand oktober, rond 500 euro had gebruikt van mijn krediet begreep ik niet waarom de bank deze pas had geblokkeerd. Hierover weer contact met de bank. De bankmedewerkster vertelde mij dat de creditcard inderdaad was geblokkeerd n.a.v. de overschrijding op de betaalrekening. Ik vroeg wat mijn betaalrekening te maken heeft met mijn creditcard. Ik kreeg te horen dat ze aan elkaar gekoppeld zijn en daarom de bank het recht heeft deze ook te blokkeren. Ik heb daarom maar deze kaart opgezegd.

Na een maand, en vele acceptgiro’s voor rekeningen die op automatische incasso stonden, nam ik weer contact op met de bank. Vooral omdat er voldoende saldo op de rekening stond, begreep ik niet waarom de bedragen niet geïncasseerd konden worden. 24 november kreeg ik te horen dat er nog steeds een blokkade stond op de betaalrekening. Ter rechtvaardiging van deze actie: de bank heeft het recht.

Ik heb de algemene voorwaarden van de bank er bij gepakt om dit recht van de bank maar eens te bestuderen. Helaas kon ik geen artikel vinden die een blokkade op beide rekeningen kon rechtvaardigen na een overschrijding.

Hierover weer contact met de bank. Na wat zoekwerk heeft de betreffende mederwerkster een artikel gevonden namelijk het volgende:
hoofdstuk 7 ,artikel 12 (1:c) van de algemene voorwaarden (2013) waarin staat dat de bank een kaart mag blokkeren indien er sprake is van een toegenomen risico dat de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen kan na komen.

Omdat ik, na zoveel jaren, mijzelf niet als een risico beschouw heb ik gevraagd naar bewijzen dat ik inderdaad aan in dit artikel beschreven bepaling aan voldoe. Verder heb ik gevraagd waarom zij aan voorbij gaan aan de hoofdstukken die wel degelijk betrekking hebben op deze situatie.

Het antwoord is: wij handelen conform de voorwaarden en de wet op de zorgplicht van de bank.

saignante detail: wet op zorgplicht omvat 40 maatregelen van de overheid om de financiële sector te controleren en betrouwbaarder te maken.

Gewenste Oplossing:

*Een excuus brief van de bank waarin staat dat de genomen -maatregelen in strijd zijn met in de algemene voorwaarden van bank genoemde bepalingen

*Het aanpassen van de werkwijze van de bank na een overschrijding
advies: na een overschrijding kunnen klanten niet pinnen en kunnen geen automatische incoasso\'s plaatst vinden totdatde rekening is aangezuiverd (zoals de andere banken ook doen)
*Geen blokkades meer op rekeningen, zonder gerechtvaardigde en onderbouwde redenen

Alle klachten die gemeld zijn door ahmed1976