Klacht: Wurgcontract cv ketel

op 19 juli 2016 over Feenstra in de categorie Reparatie- en onderhoud diensten

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Sinds januari 2008 heb ik een huurcontract voor een cv ketel bij Feenstra. Vanwege een gedwongen verhuizing medio juli 2016 kreeg ik bij opzegging een factuur van € 779 (afkoopwaarde). In de afgelopen acht jaren heb ik maandelijks € 38,03 betaald. Een totaalbedrag van ongeveer € 3360. Ik zeg ongeveer, daar de maandelijkse kosten in het begin € 32 bedroegen. Met dit bedrag is naar mijn mening de cv ketel allang afbetaald uitgaande van een ketel van € 1600. In al die acht jaren zijn ze van Feenstra vier maal voor onderhoud aan de deur geweest. Er zijn nog nooit onkosten geweest aan de cv ketel.
Als reactie op het verzoek van dhr. Feenstra, oprichter en inmiddels gepensioneerd, kreeg hij na drie weken een standaard afwijzend antwoord waarvan hieronder akte.

T.a.v. dhr. Jale Gönöl

Mag ik als voormalig eigenaar een beroep op “mijn” bedrijf doen? Ik werd benaderd door de schoonzoon van de heer Friedrichs. De heer Friedrichs ziet zich gedwongen door zijn slechte gezondheid te verhuizen naar Spanje en moest zijn woning met verlies verkopen. Van de 12 jarige huurovereenkomst van de CV ketel zitten er al 8 jaar op. De nieuwe eigenaar Woon Friesland (klant van Feenstra?) wenst de huurovereenkomst niet over te nemen. De heer Friedrichs zit nu andermaal met een nieuwe schadepost. Kan Feenstra niet een mooi gebaar maken door de heer Friedrichs te vrijwaren van de afkoopverplichting en zonodig de CV ketel terug te halen. Wellicht helpt het als u dit bericht doorstuurt naar uw directie. Ik stel uw medewerking bij voorbaat zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Feenstra

Antwoord:

Van: Verhuur
Datum: 15 juli 2016 15:15:41 CEST
Aan: ‘Sjoerd Feenstra’
Onderwerp: Antw.: Verhuur 123 Wijzigingsformulier huurovereenkomst 210-1159090
Geachte heer, mevrouw,

Graag reageren wij op uw verzoek.

Afkoopsom
De afkoopsom die wij u aangeboden hebben betreft de afkoop van het huurcontract en niet enkel de afkoop van de huurketel u bent een overeenkomst aangegaan vanaf 24-1-2008 voor een termijn van minimaal 12 jaar.

Over de afkoopsom kunnen we helaas geen prijsafspraken maken. De berekening is namelijk tevens gebaseerd op de jaren van gemiste huurpremie door contractbreuk.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Wij vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Döne Özen | Verhuuradministatie | Feenstra Holding
Postbus 88, 8200 AB LELYSTAD | Steenstraat 1, 8211 AG LELYSTAD
T 088 8455000 | E verhuur@feenstra.com | www.feenstra.com

Gewenste Oplossing:

Volledige kwijtschelding.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Feenstra over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Feenstra in behandeling genomen

Bericht van Feenstra

1 jaar geleden - Geachte heer F********, Hartelijk dank voor uw bericht. Naar aanleiding van uw bericht hebben wij het een en ander voor u nagekeken. Wij hebben u meerdere keren getracht te bellen op het door u opgegeven telefoonnummer, maar helaas zonder succes. Graag komen wij telefonisch in contact met u om het een en ander toe te lichten. U kunt via een e-mailbericht aan webcare@feenstra.com aangeven wanneer dit voor u het beste schikt. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, Feenstra Webcare ^SK

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Feenstra een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Feenstra

Heeft op 05 augustus 2016 om 13:00 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer Friedrichs,

Naar aanleiding van uw bericht reageren wij als volgt.

Wij hebben de situatie voorgelegd bij de verantwoordelijke managers. Zij hebben overleg gehad over uw situatie en concluderen als volgt.

Ten eerste betreuren zij de situatie waarin u verkeert en wensen u veel sterkte toe. Uw situatie en omstandigheden hebben zij meegenomen in de besluitvorming.

Helaas kunnen zij niet anders dan concluderen dat u, zoals een ieder die een huurovereenkomst is aangegaan met Feenstra, gehouden bent om een afkoopsom te voldoen indien de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Een verbond tussen u en een oud eigenaar van Feenstra kan daar helaas geen verandering in brengen. Op grond van de huurovereenkomst bent u gehouden om uw verplichtingen na te leven. Dit brengt met zich mee dat ook u een afkoopsom dient te voldoen.

Om u enigszins tegemoet te komen hebben wij u een korting aangeboden van € 50,-. U wenst geen gebruik te maken van ons aanbod. Wij zullen ons aanbod in dezen niet intrekken. Derhalve zullen wij, indien u de huurovereenkomst afkoopt, € 50,- in mindering brengen op de afkoopsom.

Wij weten dat dit niet de oplossing is die u wenst, echter hopen wij dat u begrip heeft voor ons standpunt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Feenstra Webcare ^TB

Heeft op 11 augustus 2016 om 12:21 geantwoord

Geachte mevrouw/mijnheer,

Klacht is zeker niet opgelost!
Ja, volgens de firma Feenstra wel maar niet voor mij.
Werd gebeld door een dame van Feenstra Webcare met de mededeling, dat ze de voorwaarden bleven handhaven. Ging niet akkoord en vervolgens kwam de dame met een voorstel waarbij mij € 50 korting werd aangeboden. Met andere woorden als ik in eerste instantie had ingestemd, had de dame mij niet deze korting aangeboden.
Bovendien wil ik erop wijzen, dat bij verkoop van de ketel aan mij, de voorlichting tekort is geschoten. Naast deze ketel heb ik tegelijkertijd twee radiatoren besteld inclusief aanleg. Op dat moment voor hun belangrijker dan de voorlichting over de voorwaarden.
Nogmaals, ik blijf bij mijn standpunt - klacht is niet opgelost!!!!!!

Bericht van Feenstra

1 jaar geleden - Geachte heer Friedrichs, Helaas kunnen wij niet afwijken van wat er eerder met u is gecommuniceerd. Wij begrijpen dat de situatie erg vervelend is. Wij kunnen niet afwijken van de algemene voorwaarden en het contract zoals u die bent aangegaan. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, Feenstra Webcare ^TB

Alle klachten die gemeld zijn door Paul Friedrichs