Klacht: We gaan vrolijk verder!

Theo Stroom op 08 april 2013 over Vattenfall in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 20 maart 2013 is een klacht van mij geplaatst op klacht.nl. Deze klacht had betrekking op de eindafrekening die ik van Nuon had ontvangen. Ik ben namelijk voor wat betreft de levering van electriciteit van Nuon overgestapt naar Energiedirect. Aan Energiedirect heb ik als meterstand per 10 februari 2013 – datum overstap – opgegeven 1244 kwh.

Liander ging hiermee niet akkoord en stelde eigenmachtig de meterstand vast op 2120 kwh. Op basis hiervan ging Nuon gretig aan de slag en kwam toen uit op een eindbedrag van 475,76 euro. Daar klopte uiteraard geen ruk van. Mede op basis van de ingediende klacht en een herhaalde mail aan Energiedirect is Liander overstag gegaan met de door mij opgegeven meterstand van 1244 kwh per 10.02.2013. Ik laat nu even in het midden wie de fout heeft gemaakt op basis waarvan Nuon tot de torenhoge eindafrekening kon komen.

Op 22 maart 2013 had ik Liander ook al een mail gestuurd met vragen over de meterstand. Op 28 maart 2013 reageerde Liander onder meer als volgt: (…)”Op 6 juni 2012 heeft er een meterwissel plaatsgevonden. Uw nieuwe meter is met de stand 0 kwh begonnen.’

Een meterwissel plaatsgevonden? Waar dan? Er heeft geen fysieke meterwissel plaatsgevonden, want de oude meter hangt nog steeds in de kast. En waarom ben ik van deze wissel niet eerder in kennis gesteld? Liander hoort toch op een correcte wijze met mij te communiceren en als er een wijziging plaats vindt, hoort zij mij die tijdig kenbaar te maken. Wat er bedoeld wordt met meterwissel is mij dus niet geheel duidelijk. Wel stel ik vast dat deze wissel voor heel wat gedonder heeft gezorgd, waar ik niet om gevraagd heb;

Maar goed, het verhaal gaat verder. Nuon hanteert nu ook mijn opgave van de meterstand van 1244 kwh. Je zou denken dat de problemen nu achter de rug zijn, maar niets is minder waar. Nuon probeert nu op geheel slinkse wijze toch een slaatje uit mijn overstap te slaan. Wat doen ze?

In de hernieuwde eindafrekening komen ze op de navolgende meterstanden:

K86l004693568709: Verbruik
1 mei 2012 254 en op 5 juni 2012 276* kwh = 22 kwh
Electriciteit hoog
PRSE000000013812
beginstand eindstand
6 juni 2012 29 kwh 10.02.2013 1244 kwh = 1215 kwh

Waar Liander mij per mail aangeeft dat de nieuwe meter met de stand per 6 juni 2012 met 0 is begonnen, komt Nuon in grootse wijsheid en geheel eigenmachtig met een beginstand van 29 kwh. Is dit onkunde? Of is het een vorm van creatief boekhouden?

We gaan vrolijk verder. Bij elkaar opgeteld komt Nuon vervolgens uit op een verbruik van 1237 kwh, wat volstrekt onjuist is. Kunnen ze niet beter bij Nuon? Ik zal hierna aangeven wat voor fout ze maken.

Volgens Nuon dien ik aan electriciteit te betalen 196,86 incl. btw. Nuon brengt mij vervolgens ook nog in totaal 77,06 aan niet betaalde termijnen in rekening.De eindstabnd van de nieuwe eindafrekening is 273,92 euro die men op 19 april a.s. van mijn rekening gaat afschrijven. Mooi niet dus.

Mijn verbruik over de periode 1 mei 2012 tot en met 10 februari 2013 is 990 kwh. De beginstand bedroeg immers op 1 mei 2012 254 kwh en op 10 februari 2013 1244 kwh. Het verschil daar tussen is nog steeds 990 kwh.

Ik word hier doodziek van. Zojuist teruggekeerd van vakantie en gelijk aan de slag met weer een fake afrekening van Nuon. En mocht Nuon het bedrag van 273,92 van mijn rekening afhalen zal ik dit bedrag onverwijld laten storneren.

Ik heb inmiddels een account aangemaakt bij de geschillencommissie en zal als deze kwestie niet binnen een week is opgelost, deze zaak daar aanhangig maken.

Wellicht dat ik tot slot nog moet melden dat ik de vorige afrekening van Nuon over de periode 23.02.2012 tot 1 mei 2012 ook heb moeten corrigeren.

Gewenste Oplossing:

Een correcte eindafrekening op basis van een verbruik van 990 kwh.

Waarom Liander op 6 juni 2012 een beginstand van 0 kwh aangeeft en Nuon van 29 kwh.

Bericht van Robin van Klacht.nl

8 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Vattenfall over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

8 jaren geleden - Ik heb Vattenfall een herinnering gestuurd dat deze klacht nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

8 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Vattenfall in behandeling genomen

Bericht van Vattenfall

8 jaren geleden - Beste Theo Stroom, In uw nieuwe klacht geeft u ons nieuwe informatie. U geeft aan dat er geen meterwisseling heeft plaatsgevonden. Graag laat ik u het volgende weten. Wij kunnen u hierbij helpen. Als er geen meterwisseling is geweest, is het meternummer nog steeds K86L004693568709. Om dit aan te tonen en dit door Liander aan te kunnen laten passen, hebben wij van u een foto nodig waaruit dit blijkt. Kunt u ons een foto sturen van de elektriciteitsmeter waarop zowel het meternummer als de meterstand zichtbaar is. Zodra wij de foto hebben ontvangen, nemen wij contact op met Liander om het door hen aan te laten passen. Wij kunnen dan nogmaals de eindafrekening corrigeren. Ons e-mail adres is [email protected] Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Barry Nuon Webcare

Bericht van Robin van Klacht.nl

8 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Vattenfall een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Bericht van Robin van Klacht.nl

8 jaren geleden - De melder van de klacht heeft zojuist de oplossing van Vattenfall beoordeeld.

Vattenfall

Heeft op 16 april 2013 om 14:06 geantwoord

Geboden Oplossing:

Vandaag is door Nuon contact opgenomen met Liander. Zij hebben een verzoek tot schouwing uitgezet. Uiterlijk 2 mei 2013 worden wij van de resultaten van deze schouwing op de hoogte gesteld. Bij een schouwing wordt in kaart gebracht welke meter op het adres hangen. De meterstanden die de klant zelf heeft doorgegeven worden door Nuon ook gewoon gehanteerd, deze worden niet betwist. Nuon gaat bij het registreren van de meetgegevens uit van gegevens afkomstig van de netbeheerder. Daarom is deze nu ingeschakeld om de situatie ter plaatse in kaart te brengen. Nuon zal dit vervolgens in haar systemen aanpassen. De klacht is ingeschreven bij een speciaal team dat klachten afhandeld, daarom sluiten we deze online klacht. De klant is hiervan via e-mail op de hoogte gebracht en heeft hier ook op gereageerd.

Alle klachten die gemeld zijn door