Klacht: wanbestuurders energiebedrijf

op 04 mei 2016 over Essent in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

———- Doorgestuurd bericht ———-
Van: MRA Meier
Datum: 3 mei 2016 10:29
Onderwerp: Fwd: Bericht van Essent
Aan: Wilko ten Have

———- Doorgestuurd bericht ———-
Van: MRA Meier
Datum: 3 mei 2016 10:29
Onderwerp: Re: Bericht van Essent
Aan: Essent

3-5-2-16

Neen: u heeft mij niet goed geïnformeerd, en ik word door uwent bedrijf niet netjes geholpen.

Hierbij heeft het bedrijf Essent contactbreuk gepleegd, op mijn driejarig contract afgesloten op: 1-11-2014.

En wat doet u!

U laat Meier op haar tijdig betaalde maand facturen zogenaamd afsluiten, en met een hoop kabaal en agressie vuurt u Enexis op Meier af. Op haar betaalde maandfacturen! En dan komt u met de innige vrienden der Regiopolitie, en uit dit rapport blijkt dat u in samenhangend dit alles in voorgenomen handelen te zijn bekronkeld, en om Meier ten schande word gezet in het openbaar in de winkelstraat. En Meier heel wel haar facturen heeft voldaan aan Essent, en die dan wel worden behouden, en niet erkend als keurig verrichte betalingen.

Verder laat de politierapportage blijken dat u met samenhangende bedrijven Meier opzettelijk te schande laat zetten, en achter de rug om van Meier alles in werking heeft gezet: om Meier te laten ontruimen. En dat een niet erkend energiebedrijf de opdrachtgever is om Meier zogenaamd af te sluiten> Het GGZ. ik heb met dit crimineel bedrijf niets van doen. En dat is dan het energiebedrijf Essent, Enexis die zegt: de energieleverancier te zijn aan burgers, en in feiten: loopt u uwent klanten te verhandelen aan criminelen GGZ. Pur Sang!

Ik ga deze gehele zaak voorleggen aan de edelachtbare waarbij ik op 14 april 2016 een uitgebreid gesprek over bovengenoemde delicten heeft plaatsgevonden. Want zo gaat het energiebedrijf en netbeheerders niet met mijn persoon om.

Betaald is betaald!

En allen schade die ik Meier door uw wanpraktijken heb geleden, en allen bijkomende administratieonkosten die hierdoor zijn ontstaan van bovengenoemde delicten en terreuraanslagen eis ik op.

Hoogachtend,

M. Meier

Op 2 mei 2016 14:30 schreef Essent :

Bericht van Essent

Uw klantnummer: 0171437182

Inloggen Mijn Essent

Essent

Bericht van Essent

Klantnummer: 0171437182

Beste mevrouw Meier,

Naar aanleiding van uw e-mail geef ik u hierbij graag een antwoord.

In uw e-mail geeft u aan dat er dingen hebben gespeeld met Enexis en Essent. Hierdoor moet u wachten op uw jaarafrekening en eist u een schadevergoeding. Wij hebben al meerdere keren u geïnformeerd over de procedures vanuit Essent. Er heeft ook al een correctie plaatsgevonden en hier bent u al over geïnformeerd. Indien het zo is dat er inderdaad nog zaken afgehandeld moeten worden in verband met de meters dient u dit op te pakken met Enexis. Wij zijn momenteel geen partij in deze zaak. Zodra wij een verzoek krijgen van de netbeheerder, dan pas komen wij in beeld.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 0900 1550 (0,35 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten). Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Raz Said

Essent Klantenservice

Gewenste Oplossing:

Ik ben pas tevreden als het energiebedrijf zich gedraagt als een energieleverancier aan hun klanten, en niet dat achter klanten hun ruggen en openbare vergaderingen worden gevoerd op allen tijdige en netten bankbetalingen aan Essent, en om dan hun klanten aan het GGZ te verhandelen. Pur Sang!

De allen hieruit voortgekomen onkosten worden door Essent volledig vergoed! dat zijn: advocaten onkosten, 183,00 euro, dat zijn 240,00 euro bel en administratie onkosten in deze zaak.

Daarbij vorder ik een schadevergoeding op van: Art: 05, 261-271 Sr.
Laster, Belediging, Smaad, in het openbaar! Verder heb ik het recht opeen vergoeding opdat de nabetaling van mijn eindejaar afrekening 2015 negen volle maanden heeft voortgeduurd, eer dat Essent tot uitbetaling overgaat. Ik vind dit bedrijf te ranzig voor woorden. En de schade die hiermee word aangericht op mijn persoon door Essent, Enexis, en betrokkenen. Is ongepast!!! Zo ga je niet met mij om.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Essent over deze klacht.

Reactie van de melder van de klacht vrijheid voor iedereen

1 jaar geleden - Ik vind dat een energiebedrijf niet zo buitensporig kan handelen, en zich opstellen zo het in augustus / september 2015 heeft plaatsgevonden. En dan nog met dit bezig zijn. Verder is de advocaat heel nalatig in het correct afhandelen , en laat zijn oren hangen naar bedrijven die zaak aan het belazeren zijn, Hierbij een gezond net burger gewoon achter haar rug om word verhandeld aan het GGZ. Pur Sang! Is te schandelijk voor woorden! Hoogachtend, M. Meier

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Essent in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Essent een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Essent

Heeft op 04 mei 2016 om 08:42 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste MRA Meier,

Wij hebben uw klacht behandeld op 8 april 2016. Op uw verzoek hebben wij ook contact gehad met uw advocaat. Wij zijn van mening dat wij u een passend oplossingsvoorstel hebben gedaan. Helaas gaat u niet akkoord. Verder dan de reeds geboden oplossing zal Essent niet gaan.

Met vriendelijke groet,
Dave
Essent Webcare

Heeft op 04 mei 2016 om 12:01 geantwoord

Neen: want ik heb onnodige onkosten moeten maken dat zijn: 183,00 euro advocatenkosten, hierbij beltegoeden en administratieve onkosten. En dit had zowel Essent alsmede Enexis heel wel kunnen voorkomen, want ik had op 1-11-2014 een driejarig contract afgesloten met Essent, en dan komen onwillekeurig derden vanuit gemeente Delfzijl, en in samenhangende overheidsorganen die het niet kunnen verkroppen dat Meier een woning heeft, waarbij voornoemde haar het wonen in groepsverbanden onmogelijk maken. En dit door het aanhoudend getreiter heb ik mijn lamp aan worden dit in het openbaar allen bovengenoemde geraadpleegd, zijn mijn lichten uit ook dan moet dit in het openbaar worden gemeld. Het is te schandelijk voor woorden, hoe energiebedrijven wel allen maandpremies tijdig ontvangen, en het gebruikersrecht zodanig word ontnomen. Ik betaal voor mijn diensten, en het rechthebbende om hier ook gebruik van te maken. En dat Essent, Enexis, politie, gemeentelijke bestuursorganen en het GGZ als Macht inroepen is te triest voor woorden. ik heb met het GGZ niets van doen. En ja dat was me al duidelijk dat er met de advocaat onderlinge afspraken zijn, vandaar dat ik mij gedwongen \"vrijwillig maar moet melden bij het Leger der Hel (heils) te Hoogezand. dit is echt bespottelijk voor woorden!!!
En neen: ik meld mij niet als zwerver aan, ik heb het recht op een woning en het bestaansrecht in de Nederlandse Staat ART: 1-10 geld voor elke Nederlander!!! En het is duidelijk dat ik niet meer met een energie te maken heb, als met bedrijven die zeggen die energieleverancier zijn en het niet zijn. Ze verhandelen hun klanten op grove leugens aan GGZ criminelen, zie Jesse van wierem, die kan het niet meer navertellen!!! En ik word van allen kanten hierin Delfzijl opzettelijk extreem belaagd zowel op mijn betaalde maandpremies als dat ik opzettelijk onder de zware armoedegrens word gehouden, door gemeente Delfzijl, en zijn aanhangers. En nu uit wraak worden meters uit mijn woning gedreigd te halen opdat ik mijn niet aanmeld bij het Leger der Hel( Heils). En de advocaat de zijde van zijn cliënt behoort bij te staan laat zijn oren naar de macht hangen, en dat is een zeer kwalijke zaak!!! Het behoort de plicht van de advocaat te zijn, zo zei ook de edelachtbare.

En Essent is verplicht om mij al mijn onnodige onkosten die hieruit zijn voortgekomen te vergoeden. want Essent heeft contractbreuk gepleegd. Niet ik!!!

Alle klachten die gemeld zijn door vrijheid voor iedereen