Klacht: Toezegging verwijdering BKR-registratie door Lindorff/ABN AMRO

op 27 september 2017 over ABN AMRO in de categorie Banken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Tijdens de aanvraag van een hypotheek stuitte ik op het feit dat Lindorff Incasso/ABN AMRO een negatieve registratie bij de BKR heeft vermeld. Aan de hand daarvan, en aangezien mijn hypotheekaanvraag in dat kader is afgewezen, heb ik mij gewend tot de ABN AMRO, afdeling Klachtenmanagement. Deze afdeling heeft mijn brief ter beantwoording overgedragen aan Lindorff Incasso. Mevrouw S. Guman van dit Incassobureau heeft mijn brief op 14 augustus jl. beantwoord met de toezegging dat ‘zij bij voorbaat overgaat tot verwijdering van de registraties van de A-coderen in alle vorderingen’. Doch niets blijkt minder waar. Na het opvragen van nieuwe BKR-gegevens blijkt dat de bijzonderheidscoderingen ‘gewoon’ zijn blijven staan. Voor mij betekent dit dat ik niet verder kan met de bouw van mijn huis. Er dreigt een bouwstop. Ik heb er spoedeisend belang bij dat de BKR-registraties worden opgeheven, zoals ook door Lindorff is toegezegd. Navraag bij een jurist leert mij dat ik volledig in mijn recht sta en dat verwijdering van de BKR-registraties op zijn plaats is. Liindorff heeft overigens in haar brief van 14 augustus jl. ook nog erkend dat er geen schriftelijke vooraankondiging is gestuurd. Het onverkort handhaven door Lindorff van de registraties van de bijzonderheidscoderingen bij de BKR is – in lijn met bestendige jurisprudentie – onwettig. Alles overziende is het handhaven van deze registraties hoe dan ook veel te disproportioneel. Temeer omdat er in meergenoemde brief van Lindorff (positieve) verwachtingen zijn gewekt. Mevrouw Guman wil mij blijkbaar niet te woord staan. Veelvuldig bellen met Lindorff om gezamenlijk tot een oplossing te komen resulteert erin dat ik te horen krijg dat mevrouw Guman ofwel vrij is, ofwel vele afspraken heeft staan in haar agenda, of de telefoniste weet niet wanneer mevrouw Guman WEL aanwezig is, etc. Enfin met Lindorff blijkt geen communicatie mogelijk. Graag wil ik dit geschil in goed overleg oplossen, doch daartoe schijnt Lindorff (en daarmee ook de ABN AMRO) niet bereid te zijn. In dit verhaal laat ik de vele negatieve recensies over Lindorff op de digitale snelweg maar even in het midden. Alvorens ik allerlei (gerechtelijke) instanties zal moeten inschakelen om mijn recht te behalen, zou ik graag in onderling overleg uit deze impasse komen. Het zou zowel Lindorff/ABN AMRO) als mij een hoop onnodige kosten en irritaties besparen.

Gewenste Oplossing:

Ik ben tevreden als het geschil in der minne wordt opgelost en de (enige) BKR-registratie met onmiddellijke ingang wordt verwijderd, zodat ik alsnog een hypotheek kan verkrijgen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar ABN AMRO over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door ABN AMRO in behandeling genomen

Bericht van ABN AMRO

11 maanden geleden - Beste edrees, Bedankt voor het gesprek dat we zojuist hebben gehad. Ik snap hoe moeilijk deze situatie is en jullie graag een andere oplossing willen. Zoals ik heb aangegeven kan ik niets veranderen aan de uitspraak van Lindorff en is alleen de A-codering verwijderd. Ik heb ondertussen wel het verzoek ingediend om mevrouw Guman contact met u te laten op te nemen. Hopelijk spreekt u haar snel. Met vriendelijke groet, ABN AMRO Webcare Mw. E. Van der Molen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat ABN AMRO een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

ABN AMRO

Heeft op 11 oktober 2017 om 08:07 geantwoord

Geboden Oplossing:

Vanuit ABN AMRO Webcare de klacht op 27 september in behandeling genomen. We hebben telefonisch contact met de klant gehad en uitleg gegeven dat er niets wordt veranderd aan de uitspraak van Lindorff en alleen de A-codering is verwijderd.

Daarnaast heeeft de klachtbehandelaar bij Lindorff op 2 oktober ook nog telefonisch uitleg gegeven aan de klant.

Eventueel kan de klant zich nu richten tot BKR Geschillencomissie.

Heeft op 11 oktober 2017 om 08:59 geantwoord

We starten nu een kortgeding ABN en Lindorf schieten tekort.

Alle klachten die gemeld zijn door edrees