Klacht: Lockdown

Sara fawzi op 06 juli 2023 over Sport city in de categorie Sportclub/-school

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik schrijf dit omdat ik heb geprobeerd het probleem zelf op te lossen, maar het is niet echt gelukt.
Eind 2021 gebeurde er weer een lockdown en ging alles weer dicht.
De sportschool waar ik lid van was (Sportstad)
Bleef ons de maandelijkse kosten in rekening brengen en we zouden ze later gebruiken als alles weer open is.
Toen de lockdown later voorbij was, ging ik naar de sportschool en hun medewerker zei dat ik mijn lidmaatschap moest opzeggen en automatisch de 22 weken had die ze me schuldig waren, ik heb mijn lidmaatschap opgezegd, maar ik heb niets ontvangen.
Ik heb contact opgenomen met de klantenservice. Het antwoord was dat ik op dit moment geen lid ben voor compensatie. Ik moet terug naar de sportschool, wat ik daar deed om opnieuw met de klantenservice te praten en om een ​​voucher te vragen. Ik heb wel om de voucher gevraagd, het duurde even voordat ze antwoordden. Ze bleven me vertellen dat ik een formulier moest invullen dat ik ongeveer 4 keer had ingevuld en daarna negeerden ze me volledig. Ik heb een naïeve beslissing genomen dat ik misschien de voucher zal ontvangen als ik weer lid ben, maar dat heb ik niet gedaan. Ik werd bijna een jaar lang genegeerd, dus ik moest de betaling weigeren, dus in dit geval zullen ze contact met me opnemen zodat ik over het probleem kan praten. Wat ik deed, maar het kostte ze 3 maanden om te antwoorden en ze zeiden dat ik eerst moest betalen, daarna gaven ze me een voucher, maar nu is de voucher niet nuttig omdat ik lid ben van een andere sportschool. En ook in november hebben ze me twee keer in rekening gebracht, maar de klantenservice heeft nooit contact met me opgenomen en geholpen, dus nu brengen ze me meer in rekening, wat 87,02 € is omdat ik te laat ben met betalen, maar zij waren degene die tijd namen om te antwoorden, ze zijn me ook schuldig geld, dus het is niet eerlijk dat ze me meer laten betalen en dat ze negeren wat ze me schuldig zijn !!
Ik hoop dat je een manier vindt om me te helpen, want ik ben ze beu.

I’m writing this because I tried to solve the problem by myself but it didn’t really work.
In the end of 2021 happened another lockdown and everything was closed again.
The gym that i was member at ( Sport city)
Kept on charging us the monthly fees and we’re supposed to use them later when everything is open again.
When the lockdown was over later i went to the gym and their employee told me to cancel my membership and automatically ill have the 22 weeks that they owe me, i did cancel my membership but I didn’t receive anything.
I contacted the costumer service There response was that I’m not a member at the moment for compensation i have to go back to the gym, which i did there response to talk with the costumer service again and ask for a voucher. I did ask for the voucher took them a while to reply. They kept telling me fill a form l filled it around 4 times and after that they completely ignored me. I made a naive decision that maybe if im a member again I’ll receive the voucher but I didn’t. I was ignored for almost a year so I had to refuse the payment so in this case they will contact me so i can talk about the problem. Which i did but it took them 3 months to reply and they said i need to pay first then they will give me a voucher, but now the voucher is not useful because I’m member with another gym. And also in November they charged me twice but the costumer service never contacted me and helped, So now they are charging me more which is 87.02€ for me being late with payment but they were the one that taking time with replying, they also owe me money so it’s not fair for them to make me pay more and them ignoring what they owe me !!
I’m hoping you would find a way to help me because I’m tired of them.

Gewenste Oplossing:

After being ignored for a year and they were the one that are mistaken i want my money back for the 22 weeks that i paid.

Na een jaar genegeerd te zijn en zij waren degene die zich vergissen, wil ik mijn geld terug voor de 22 weken die ik heb betaald.

Beoordeling 1/10 star-1 (10)

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Sport city

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Sport city nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Sara fawzi