Klacht: Onterrechte Dubbelle Incassokosten

op 30 juli 2017 over Eneco in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Onlangs kregen we een email of we even € 80,00 willen betalen, incasso kosten over de incassokosten, we hadden namelijk de nota betaald en nog niet de incasso kosten.
Hebben ze de incassokosten in mindering gebracht op de nota, en dus was de nota niet in z’n geheel betaald. Terwijl we dit duidelijk vermeld hadden in de betalingsomschrijving. Door eerst de incasso er van af te halen en dan nieuwe incassokosten over de niet in z’n geheel betaalde nota opnieuw in rekening te brengen, dat is dubbel bereken zonder de tijdsduur en/of aanmaningen te versturen in acht te nemen.

de gestuurde email van Eneco:

” Beste mevrouw, heer,
Ondanks onze herinnering heeft u één of meerdere nota’s niet betaald voor het adres XXXXXXX, YYYYZZ XXXXXXXX. U bent daarom in verzuim. U moet nu € 40,00 betalen plus € 40,00 incassokosten. In deze e-mail leest u hoe u kunt betalen en hoe u eventuele extra kosten voorkomt.
Welk bedrag moet u betalen?
U moet betalen: € 80,00
Dit bedrag bestaat uit:
– Bedrag van de openstaande nota’s: € 40,00
– Kosten van deze aanmaning: € 40,00 ”

Ze handteren een verkeerd berekenings systeem, waardoor eerst de incassokosten worden verrekend. dit kan toch niet waar zijn!!??
“Het zit in het Automatiseringssysteem’ ??

Gewenste Oplossing:

Als alle incasskosten worden kwijtgescholden, omdat ze deze onterrecht in rekening zijn gebracht en dat dit in de toekomst niet weer voor komt.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Eneco over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Eneco in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Eneco een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Eneco

Heeft op 31 juli 2017 om 14:32 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste sunflower69,

Bedankt voor het delen van uw ongenoegen over de verrekening van uw betaling. Graag licht ik hierover het volgende aan u toe.

Het gebruikte betalingskenmerk bij uw betaling van 20 juli 2017 komt overeen met een nota die al voldaan is op 20 april 2017, met hetzelfde betalingskenmerk. De betaling van 20 juli is daarom terecht verrekend met de langst openstaande vordering.

Dit neemt niet weg dat ik me kan voorstellen dat het vervelend is om opnieuw incassokosten te moeten betalen. Wanneer u voor 4 augustus 2017 de nog openstaande vordering van nu 268,50 euro voldoet en dit laat weten via een reactie op deze klacht, dan laten we de recent berekende kosten van 40 euro uit coulance vervallen.

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Kelly, medewerkster Eneco

Heeft op 03 augustus 2017 om 15:30 geantwoord

Beste Kelly, medewerkster Eneco,

Bedankt voor uw reactie van 31 juli jl.,op onze klacht over de incassokosten.

Dit voorstel, waren we graag mee akkoord gegaan, ware het niet dat onze
inkomenssituatie (bijstandsuitkering)dit niet toelaat (betaling voor 4 augustus). De eerst volgende
mogelijkheid tot betaling is op 21 augustust 2017. Binnenkort ontvangen wij de jaarafrekening.
Wij willen dan de achterstand d.m.v. een betalingsregeling inlopen, om vervelende
situaties met incassokosten in de toekomst te voorkomen.

Wij hopen op uw begrip en dat ons voorstel tot betaling op 21 augustus a.s., wordt gehonoreerd.

Graag ontvangen wij uw reactie hierop,

Met vriendelijke groet,

J. de Vries

Bericht van Eneco

11 maanden geleden - Beste J. de Vries, Dank voor uw terugkoppeling. Spijtig dat u zich in een financieel lastige situatie bevindt. Ik begrijp dat het gevraagde dan momenteel niet haalbaar is. Toch verwachten wij een tijdige betaling van de termijnbedragen, om te voorkomen dat deze kwestie zich volgende maand herhaalt. Ik kom u eenmaal tegemoet door de laatste incassokosten van 40 euro te crediteren, mede in het vertrouwen dat volgende betalingen ons tijdig bereiken. Het resterende openstaande saldo van 268,50 euro ontvangen we graag voor 23 augustus 2017. Met vriendelijke groet, Kelly, medewerkster Eneco

Alle klachten die gemeld zijn door sunflower69