Klacht: (Niet bewezen terechte) aanslag van een hoog gasverbruik op jaarafrekening 2017

op 08 februari 2018 over Eneco in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Als gevolg van een vermeend hoog gasverbruik in de periode van 25-10-2016 tot 13-12-2016 heeft mijn moeder, Mevrouw C.Touw-Deurwaarder, een bedrag van €497,97 moeten bijbetalen. Er hebben verschillende telefoongesprekken plaatsgevonden tussen mevrouw en medewerkers van Eneco, zonder dat er duidelijk kan worden aangetoond dat dit gas verbruikt is. De medewerker concludeerde dat niet duidelijk is waar de fout zit, maar er is geen enkele intentie om te overwegen tot een terugbetaling of enige andere vorm van schikking. Zie ook bijgevoegde brief voor een toelichting bij deze klacht, zoals ik die in iets aangepaste versie eerder deze week naar Eneco stuurde via het klachtenformulier. Zij hebben daarop nogmaals contact opgenomen met mevrouw Touw, waarbij herhaald werd dat ze niets voor haar kunnen doen. Dit tot teleurstelling van mijn moeder. Als haar zaakwaarnemer vind ik het onterecht dat zij dit bedrag heeft moeten betalen, terwijl zij ervan overtuigd is dat haar stookgedrag er niet de oorzaak van kan zijn, zoals ook beschreven in bijgevoegde brief.

Gewenste Oplossing:

Ik verzoek u dringend om deze zaak opnieuw te bekijken en ga er van uit dat er in alle redelijkheid geconcludeerd kan worden dat deze hoeveelheid gas NIET door mijn moeder verstookt KAN zijn in een periode van minder dan 2 maanden tijd. Ik ben tevreden als die conclusie wordt gevolgd door het terugbetalen van het bedrag van €497,97 aan mijn moeder.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Eneco over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Eneco in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Eneco een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Eneco

Heeft op 09 februari 2018 om 09:17 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste mevrouw Seenok- Touw,

Jammer om te lezen dat er toch nog vragen zijn over de jaarnota van uw moeder. We kunnen ons voorstellen dat het bij te betalen bedrag op de jaarnota vragen bij u oproept en vinden het vervelend dat uw moeder hier geen duidelijke uitleg over heeft gekregen. Bijbetalen is namelijk nooit leuk!

We zien dat er op 7 februari 2018 telefonisch contact is geweest met onze Klantenservice, in dit gesprek heeft mijn collega nog één en ander toegelicht over de jaarnota. Alsnog hebben we de jaarnota met notadatum 30 oktober 2017, onder de loep genomen en kunnen het volgende concluderen:

De meterstanden hebben we op 18 oktober 2017 op afstand uitgelezen. We gaan er vanuit dat deze correct zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan horen wij dit graag! Daarnaast zien we dat het termijnbedrag dat uw moeder betaalde (€ 80,00), niet voldoende is geweest om het verbruik op de jaarnota te overzien.

Ook zien we dat de jaarnota van 2016 (notadatum 5 november 2016) gebaseerd is op een geschatte gasmeterstand. Wij vermoeden dat de schatting te laag is geweest en uw moeder uiteindelijk het werkelijke gasverbruik berekend heeft gekregen op de jaarnota van 2017. Hiermee kunnen we concluderen dat de jaarnota met notadatum 30 oktober 2017, terecht is.

We vertrouwen erop u hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven over de jaarnota.

Met vriendelijke groet,

Sabrina
Eneco Webcare

Heeft op 09 februari 2018 om 14:35 geantwoord

Dat de meterstanden dit getal aangeven is duidelijk. WAAROM dit zo is blijft onduidelijk. Het stookgedrag van Mevrouw Touw was zoals de jaren er voor. Dat ze haar termijnbedrag niet heeft aangepast bij aanvang van een nieuwe jaarperiode is dus logisch. Dat bedrag was op uw advies, naar aanleiding van verbruik de jaren er voor. Zoals al gevreesd, komen we hier niet verder mee. ik ga zien of ik bij een andere, onafhankelijke instantie de vraag kan voorleggen. Hartelijk dank voor alle tijd die u heeft besteed aan het uitzoeken van mijn vragen!

Vriendelijke groet,
Els Seenok-Touw

Alle klachten die gemeld zijn door Els Seenok