Klacht: klacht

op 01 juni 2016 over HEMA in de categorie Warenhuizen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

HEMA
afd. Klantenservice

Geachte heer en/of mevrouw,

Wij hebben naar aanleiding van onze onderstaande klacht nog geen antwoord uwerzijds mogen ontvangen. Dit terwijl de gevraagde antwoordtermijn ruim is overschreden.

Wij verzoeken u dringend zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen om antwoord.

Wanneer uw antwoord niet binnen de gestelde termijn van vijf dagen is ontvangen, voelen wij ons genoodzaakt verdere stappen tegen u te ondernemen.

In afwachting van uw antwoord verblijven wij.

Hoogachtend,

A.W.J. Muskens

From: tom.muskens@hotmail.com
To: hemaklantenservice@hema.nl
Subject: klacht
Date: Tue, 29 Mar 2016 21:22:07 +0200

HEMA
afd.Klantenservice

Geachte heer, mevrouw

Vrijdag 25 maart bezocht ik de Hema, Maasbrug 6 in Cuijk om boodschappen te doen, o.a. brood kopen. Ik zag op de levensmiddelen afdeling brood uitgestald liggen; € 0,90 geprijsd. Ik wilde twee broden afrekenen toen vertelde uw medewerkster “ik denk hier is iets fout gegaan bij het prijzen”. Zij haalde haar leidinggevende, mevrouw Gabriëls die mij vertelde dat de broden niet juist waren geprijsd en dat de prijs € 1,50 per brood is.

Dit is juridisch niet juist, ik hoef als klant niet te accepteren dat de prijs bij de kassa wordt veranderd. Juridisch gezien moet een product duidelijk geprijsd zijn en deze prijs geldt. Tenzij het een kennelijke vergissing is (bijv. komma verkeerd gepaatst, verkeerde valuta, overduidelijk te goedkoop, maar dat was niet het geval.

Relevante wetsartikelen: Burgerlijk Wetboek artt. 3:33, 3:35, 6:217, 6:219, 6:221, 6:224, 6:225 en 6:227.

Uw medewerker diende het brood aan mij te verkopen voor de op het brood staande prijs. Dit is wettelijk verplicht. Fijne bedrijfsvoering!

Ik wil een acceptabel voorstel en vraag u binnen twee weken te reageren op mijn brief.

Met vriendelijke groet,

AWJ Müskens
Beugenseweg 24-A
5441 AE Oeffelt

Gewenste Oplossing:

Uw reactie, antwoord en oplossing.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over HEMA

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over HEMA nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door dhr. Muskens