Klacht: Incassobureau verprutst rechtszaak, veroorzaakt financiële schade, en stuurt op de koop toe nog een factuur ook

op 09 maart 2014 over Incassobureau Justice B.V. in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Incassobureau Justice is door mij ingeschakeld om achterstallige huurpenningen te innen bij een persoon welke mijn “oude”/2de huis huurt. Daar het Justice niet lukte om mijn huurder tot betaling over te gaan heeft zij een kanton gerechtelijke procedure opgestart tegen huurder om hem a. te bewegen tot betaling en b. hem mijn huis te doen laten verlaten (huurder wilde niet uit eigen beweging vertrekken).

Justice heeft echter fouten gemaakt in de gerechtelijke procedure tegen huurder, wat ertoe geleid heeft dat ondanks de rechter in mijn voordeel heeft beslist, het vonnis niet gebruikt kon worden om de huurder uit mijn woning te laten zetten.

De gehele procedure moest opnieuw in gang worden gezet, wat in totaal 3 maanden vertraging tot gevolg had, en mij dus met nog een keer 3x maandtermijnen huurachterstand opzadelde.

Recent is dan eindelijk het correcte vonnis binnengekomen, blijkt dat Justice van mening is dat ik over haar werkzaamheden verdere kosten verschuldigd ben. Nadat ik, voordat wij de oorspronkelijke gerechtelijke procedure zijn opgestart, een voorschotnota heb betaald waarmee de te verwachten kosten gedekt zouden moeten zijn, heeft Justice mij nimmer verwittigd van hogere kosten die zou moeten gaan voldoen. Tevens heeft Justice zelf de fout gemaakt die geleid heeft tot het moeten overdoen van de gerechtelijke procedure, en mij extra financiële schade heeft veroorzaakt.

Gewenste Oplossing:

De door Justice aan mij in rekening gebrachte factuur dient te worden gecrediteerd, en de financiële schade die ik heb geleden door hun fouten dient te worden gecompenseerd.

Alle klachten die gemeld zijn door mjjpmeijer