Klachten over Incassobureau Justice B.V.

Hieronder kunt u zien welke klachten, complimenten en suggesties er over Incassobureau Justice B.V. zijn gemeld. Lees meer >

Statistieken van Incassobureau Justice B.V. in de categorie Incassobureaus

0klachten gemeld

Tijdslijn

Incassobureau Justice is door mij ingeschakeld om achterstallige huurpenningen te innen bij een persoon welke mijn "oude"/2de huis huurt. Daar het Justice niet lukte om mijn huurder tot betaling over te gaan heeft zij een kanton gerechtelijke procedure opgestart tegen... Lees meer