Klacht: Factuur-terreur

op 21 april 2016 over Feenstra in de categorie Reparatie- en onderhoud diensten

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Resumerend:
Ik heb een abonnement bij Feenstra.
Storing gemeld en telefonisch een afspraak gemaakt.
De monteur kwam een dag eerder dan afgesproken. Ik was niet thuis.
Er volgde als ‘straf” een factuur voor de voorrijkosten: €51,99
Feenstra gebeld: de fout werd toegegeven. Ik hoefde niet te betalen.
Daarna opnieuw dezelfde factuur ontvangen.
Protestmail gezonden aan Feenstra.
Per e-mail werd door Feenstra o.m. geantwoord:‘In het systeem staan er geen posten meer open….De creditnota ga ik uitzetten binnen de afdeling consumentenbeheer en wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld’.
Daarna wederom dezelfde factuur ontvangen.
Opnieuw per e-mail geprotesteerd.
Het antwoord (per mail) van Feenstra was uiterst verwarrend en onbegrijpelijk.
Nu: weer dezelfde factuur, in dit geval zelfs met incassodreiging.
Dus: eenmaal telefonisch en eenmaal per e-mail heeft Feenstra aangegeven dat ik de factuur niet hoef te betalen. Desondanks blijven ze mij herhaaldelijk bestoken met betalingsherinneringen.
In januari 2016 excuusbericht gehad van Feenstra: alles was in orde, alle aanmaningen on hold gezet etc.
Echter: er volgde weer een betalingsherinnering!
Opnieuw geprotesteerd en in februari wederom zalvend excuusbericht ontvangen.
Nu op 21 april WEER een factuur met incassodreiging: nu zelfs voor 2x €51,99.
Ik word er zo langzamerhand doodziek van.

Gewenste Oplossing:

Als Feenstra stopt met het sturen van onterechte betalingsherinneringen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Feenstra over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Feenstra in behandeling genomen

Bericht van Feenstra

1 jaar geleden - Geachte heer B***, Naar aanleiding van uw berichten melden wij u als volgt. Wij hebben per abuis een niet thuis factuur ad € 51,99 op uw rekening over gemaakt. Op of omstreeks 20 januari jl. heeft u deze betaling van ons mogen ontvangen. Wij hadden deze factuur intern moeten crediteren in plaats van uitbetalen. Een van onze collega’s heeft dit proberen recht te zetten door een debet factuur aan te maken ad € 51,99 om deze bedragen, na incasso, tegen elkaar weg te strepen. Doordat er een debet factuur is aangemaakt is het een en ander langs elkaar gelopen in onze administratie. Dit heeft voor de nodige verwarring gezorgd. Wij willen u dan ook onze welgemeende excuses aanbieden voor het ontstane ongemak. Op dit moment hebben wij de debet factuur, welke als oplossing was aangemaakt, intern gecrediteerd. Echter blijkt nu dat de reeds overgemaakte € 51,99 onterecht op uw rekening is overgemaakt. Wij verzoeken u vriendelijk om het bedrag € 51,99 over te maken op rekeningnummer NL61INGB0664505570 onder vermelding van betalingskenmerk 210-1377819 / 210000472212. Wij danken u voor uw medewerking in dezen. Vertrouwende u naar behoren te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Feenstra Webcare ^SK

Reactie van de melder van de klacht Hans2016

1 jaar geleden - Zo. Dus jullie doen een foutieve overboeking, melden dat niet aan mij en proberen vervolgens het bedrag terug te krijgen onder dreiging van incassokosten. Dat mag volgens mij juridisch gezien helemaal niet. Ik zal het eens navragen bij mijn rechtsbijstandverzekering. Ik weet niet wat jullie bedoelen met 'na incasso' (bericht 25-4), maar ik geef nu alvast aan dat ik alle eventueel nog bestaande machtigingen hierbij intrek. Het bericht staat trouwens weer bol van dure woorden als 'debet' en 'intern crediteren'. Ook in de brief die ik op 23-4 van jullie ontving staat NIET of en hoe e.e.a. verrekend gaat worden. Volgens mij zien jullie door de administratieve chaos zelf door de bomen het bos niet meer. De ellende en overlast die door jullie is ontstaan na een onterechte factuur (oktober 2015) ad €51,99 tart iedere verbeelding. Ik word keer op keer afgeschilderd als een wanbetaler, steeds weer gevolgd door een 'welgemeend excuus'. De maat is meer dan vol. Ik verwacht per omgaande een brief van jullie, waar in staat dat alle facturen door mij zijn voldaan en er dus niets meer openstaat. Deze brief dient te zijn voorzien van een naam, telefoonnummer en e-mailadres, zodat ik de betreffende persoon aansprakelijk kan stellen indien er toch weer per ongeluk een betalingsherinnering is verzonden. Na ontvangst van deze brief zal ik mijn bankafschriften nalopen om te bezien of er inderdaad geld door jullie is overgemaakt. Indien dat zo is zal ik het betreffende bedrag uiteraard terugstorten. Ik wacht uw brief af. HJ B

Bericht van Feenstra

1 jaar geleden - Geachte heer B***, Wij betreuren de gang van zaken en vinden het erg vervelend dat u nu de dupe bent van een fout in onze administratie. Wij hebben de debiteuren afdeling verzocht de status van de facturen aan te passen naar niet aanmanen, daarnaast is de betaalwijze op factuur gezet en zal niet meer middels automatische incasso worden afgeschreven van uw rekening. De betreffende werkzaamheden waar u in uw bericht naar refereert worden verricht in naam van Feenstra en niet in naam van een medewerker en is het dus niet mogelijk om een medewerker aansprakelijk te stellen. Wij zullen niet overgaan tot noemen van namen en hopen dat u hiervoor begrip kunt tonen Op dit moment zijn alle factuur betalingen door u verricht en staat er alleen het betreffende bedrag ad € 51,99 open. Graag vernemen wij van u of het betreffende bedrag omstreeks 20 januari jl. is bijgeschreven op uw rekening. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan horen wij dit uiteraard graag. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, Feenstra Webcare ^SK

Reactie van de melder van de klacht Hans2016

1 jaar geleden - Facturen aanpassen naar niet aanmanen? Heb ik eerder gehoord van jullie. Daar ga ik, gezien alle onterechte betalingsherinneringen tot nu toe, dus niet mee akkoord. De facturen moeten DEFINITIEF VAN TAFEL en daarover wil ik van u een bevestigingsbericht 'zwart op wit'. Dat is toch niet zo moeilijk? Deze ellende duurt nu al een half jaar en ik wil er van af! Antwoord op uw vraag: ja, het vermaledijde bedrag ad €51,99 is inderdaad bijgeschreven op mijn rekening. Zoals reeds eerder aangegeven: ik zal het terugstorten, maar wacht eerst even op uw bericht, zoals hierboven genoemd. Anders blijven we aan de gang, dat heeft het verleden wel uitgewezen. HJ B.

Bericht van Feenstra

1 jaar geleden - Geachte heer B***, Helaas kunnen wij geen gehoor geven aan uw verzoek. Op dit moment staat de betreffende factuur nog open. Zolang deze factuur niet is voldaan kunnen wij niet overgaan tot het definitief verwijderen van de betreffende factuur. Zoals eerder vermeld zijn wel alle aanmaningen “on hold” gezet en zullen wij niet meer overgaan tot het versturen van herinneringen. Echter dient u wel eerst de openstaande factuur te betalen. Nadien zullen wij een bevestiging kunnen verzenden zoals u heeft verzocht. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, Feenstra Webcare ^SK

Reactie van de melder van de klacht Hans2016

1 jaar geleden - Ik heb € 51,99 overgemaakt op rekeningnummer NL61INGB0664505570 onder vermelding van betalingskenmerk 210-1377819 / 210000472212. Voor de goede orde: het betreft hier het terugstorten van het bedrag dat door Feenstra abusievelijk naar mijn rekening is overgemaakt. Ik verwacht van jullie (zoals toegezegd) per omgaande een schriftelijke bevestiging van het definitief 'on hold' zetten van ALLE herinneringen betreffende de onterechte niet-thuis factuur van oktober 2015, met daarbij vermeld de factuurdata en factuurnummers. HJ B.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Feenstra een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Feenstra

Heeft op 30 mei 2016 om 11:12 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer B****,

Hartelijk dank voor uw betaling ad € 51,99 die u heeft gedaan onder vermelding van 210-1377819 / 210000472212. Volgens onze administratie is de betaling op 25 mei jl. bijgeschreven op onze rekening.

Zoals eerder beloofd hebben wij u hier een schriftelijke bevestiging van toegestuurd.

Nogmaals onze welgemeende excuses voor het ontstane ongemak.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
Feenstra Webcare ^SK

Alle klachten die gemeld zijn door Hans2016