Klacht: misleiding en oplichting door Eye Media Television b.v.

op 31 juli 2018 over Eye Media Television in de categorie Media

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Mijn Klacht:
Hierbij dient onze (goede doelen) Stichting een klacht in betreffende de werkwijze van EMTVCash Collectors.
Onze klacht is vrijwel identiek aan die van dhr. J. van der Velde.
Op 22 januari 2018 werd ik gebeld door EMTV of onze stichting belangstelling had voor deelname aan een tv-programma (Lifestyle Experience, RTL4, RTL5).Voor de volgende dag werd een telefonisch interview afgesproken en op de afgesproken tijd kreeg ik inderdaad iemand(dhr.I.P.) aan de lijn, die mij zeer glad en prachtig verhaal voorschotelde: het zou altijd lukken, wel moesten we wat sponsors zoeken om de kosten te financieren, maar de inkomsten zouden binnenstromen. Het leek mij interessant en er werd afgesproken dat ze direct een deelname formulier zouden mailen. Dit kwam inderdaad binnen 10 minuten en vervolgens werd ik erg snel door het formulier geleid naar het punt waar ik op een kruisje moest klikken. De medewerker (dhr. I.P)bleef door praten en mij afleiden, dus tijd en gelegenheid om het formulier te lezen had ik niet. Klikken op het kruisje lukte niet, dus werd er snel een ict medewerker ingezet om het probleem te verhelpen. Het formulier verdween en werd direct opnieuw gestuurd. Bij de volgende poging, weer doorpraten en dus geen kans om alles te lezen, lukte het klikken wel en vervolgens moest ik onderaan het formulier nogmaals op een kruisje klikken. Mijn initialen verschenen en hiermee bleek ik voor deelname te hebben getekend. Ik was mij niet bewust dat ik een contract had afgesloten, de algemene voorwaarden zijn niet genoemd en waren niet te vinden. Diezelfde dag kwam ook een mail van de betreffende medewerker dat we 2 weken advertorial en bannering zouden ontvangen, ook bannering voor de sponsors was geregeld.
Na ontdekt te hebben dat dit geen zuivere koffie was, hadden we bestuursoverleg en hebben we besloten dit ‘contract’ met directe ingang op te zeggen, met beroep op het wettelijke reflexrecht. Als secretaris van het bestuur heb ik geen tekenbevoegdheid, we waren niet in de gelegenheid gesteld de algemene voorwaarden in te zien en de kosten voor sponsoring waren ons te hoog. Wij zijn een piepkleine stichting en zamelen geld in voor o.a. waterputten in Togo. Voor dit soort commerciële dingen hebben we geen geld (over). De opzegbrief werd aangetekend verzonden.
Binnen enkele dagen (25-1) kreeg ik ook al een mail over de datum (13-2) van de opnames en een vragenlijst, die heel standaard was en bepaald niet toegespitst was ( zoals beloofd) op ons doel. We besloten om na onze brief verder niet te reageren en af te wachten. Natuurlijk kwam er antwoord (1-2) van de crediteurenafdeling dat opzegging niet mogelijk was maar dat men wel een schikking wilde treffen. Uiteraard wilden wij hier, na overleg met een jurist, niet op in gaan. Op 21-2 is nogmaals , aangetekend en per mail, een juridisch onderbouwde brief door ons naar EMTV gestuurd. Diezelfde dag kwam er een bericht van Cash Collectors dat er nog een bedrag van €2117,50 openstond en of we dat maar binnen een week wilden betalen.
Hierna bleef het 4 maanden (!) stil, tot er op 22 juni weer een bericht kwam van Cash Collectors, of we maar wilden betalen en dat opzegging niet mogelijk was. We besluiten niet te reageren. Na een paar weken van stilte kwam er op 26 juli van Cash Collectors per mail weer een nota (sommatie), nu verhoogd met rente en incassokosten (€2656,51) en de dreiging met een gerechtelijke procedure. Ook kwamen er 2 brieven, een van EMTV en een van Cash Collectors, die t.g.v. van onze vakantie in het buitenland zijn blijven liggen. Ondanks onze juridisch onderbouwde bezwaren blijft EMTVCash Collectors volhouden. Onze stichting is niet bereid en in staat om te betalen en wil desnoods de zaak laten voorkomen. We besluiten een klacht in te dienen bij Klacht.nl en deze ook te versturen naar Radar, een consumenten programma van AvroTros.

Gewenste Oplossing:

Gewenste oplossing:
1.EMTV laat weten dat zij onze opzegging onmiddellijk accepteren en laat Cash collectors stoppen met aanmaningen.
2.EMTV benadert geen stichtingen meer zonder expliciet de alg. voorwaarden te noemen en tijd te geven om deze te lezen en hierover te overleggen.

Alle klachten die gemeld zijn door M. van Delden