Klacht: Misleiding door EMTV

op 19 september 2018 over Eye Media Television in de categorie Media

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Mijn Klacht:
Op 3 januari dit jaar zijn wij gebeld door EMTV om deel te nemen aan het programma “Lifestyle Experience”. Wij zijn een stichting en zijn bezig met het realiseren van een VoedselBos.
De benadering was telefonisch door EEN MEDEWERKER DIE MIJ OVERVIEL (naam bij ons bekend), zeer glad en alles werd prachtig voorgesteld en het belangrijkste was: financiering lukte altijd. Het geld was nooit een probleem. Hier is door ons nog expliciet vermeld dat wij als stichting geen geld hebben. In eerste instantie leek het ons interessant en hebben wij dan telefonisch ook toegezegd.
Wij moesten via een ingekomen mail op diverse knoppen klikken om, zo dacht ik, een document te downloaden, te ondertekenen en weer in gescand terug te mailen. Algemene voorwaarden hebben wij nergens aangetroffen. Later bleek dat het om een soort elektronische handtekening ging. Wij hebben nergens een echte handtekening gezet.
De eerst volgende week zagen wij de klachten van gedupeerden en stuurde na telefonisch contact met DEZELFDE MEDEWERKER ALS BOVEN GENOEMD de volgende mail om te annuleren er was immers nog niets geleverd:
Beste …….
Naar aanleiding van ons onderhoud van heden 9 januari 2018 bericht ik je het volgende. Zoals in het eerste gesprek met jou heeft onze stichting geen geld en nog geen eigen locatie. Een geschikte kandidaat voor sponsoring is zomaar niet gevonden. Dit betekent dat wij annuleren voor het programma van maart 2018. Mocht een en ander in een later stadium leiden tot de noodzakelijke gelden dan kunnen we alsnog rond de tafel om te kijken wat er haalbaar is. Afgesproken is dat jij de redactie op de hoogte zou brengen er is al een afspraak gemaakt voor de opname (23 januari 2018) en jij neemt contact op met de afdeling financiën om een en ander te annuleren.
Graag hoor ik van je om alles te bevestigen.
Op 21 januari 2018 schreef ik de volgende E-mail
Beste …………. IEMAND ANDERS VAN DE ORGANISATIE (naam bij ons bekend)
Langs deze weg bevestig ik het telefonisch onderhoud welke ik dinsdag 16 januari met jou had betreffende de annulering van de deelname aan de opnamen voor het aangegeven TV programma.
Ik heb jou verteld dat wij als ANBI stichting geen geld hebben en dit dus niet kunnen betalen.
We hebben een aantal bedrijven benaderd die al een keer iets voor ons hebben gedaan. Dit zijn echter lokale bedrijfjes en winkels welke klein zijn en dit niet kunnen betalen. We hebben onder meer een drukkerij gevraagd die voor ons een keer gratis een flyer heeft gemaakt. Een winkel voor kantoorbenodigdheden welke ons eens een paar pakken A4 papier heeft gegeven en een winkel voor verfproducten, allen hadden niet de mogelijkheden om de kosten voor ons te betalen dit in tegenstelling wat ons door DE MEDEWERKER ALS BOVEN was gezegd.
Ook heb ik je verteld dat er momenteel nog geen VoedselBos is we zijn al 4 en 12 jaar in onderhandeling en er is nog steeds niets, alleen lucht. Graag zagen wij het anders maar helaas. Wij zijn behoorlijk overmeesterd door het gesprek welke ik had met met DE MEDEWERKER van EMTV.
Bedankt voor jouw begrip in deze vervelende situatie. Jij hebt aangegeven een en ander intern te bespreken. Ik ga er dan ook voorshands vanuit dat enige coulance richting een arme ANBI stichting op zijn plaats is. Beter nog lijkt het ons het geheel te laten doorgaan waarbij jullie ons sponsoren in de totale kosten.
We hebben afgesproken dat jij contact met ons opneem zodra je iets weet. De door jullie gezonden factuur beschouw ik hiermee voorlopig als niet verzonden.
Graag hoor ik van je
Na maanden niets meer te hebben vernomen van EMTV kregen wij vandaag dus 4 juli de volgende E-mail.
Geachte heer J. Velde,
Conform het ondertekende deelnameformulier dient men bij een annulering 50% van de factuur te voldoen in deze zijnde € 2.087,25.
Uit coulance bieden wij u een voorstel ter finale kwijting en verzoeken u om € 1.250,00 te voldoen voor 30 juli 2018.
Genoemd voorstel doen wij u onder voorbehoud van betaling voor 30-07-2018, indien wij geen tijdige betaling mogen ontvangen komt
genoemd mijn voorstel te vervallen en kunt u hier later geen rechten meer aan ontlenen, tevens wordt het totaal openstaand bedrag ad
€ 2.087,25 direct opeisbaar.
Graag vernemen wij van u voor 12 juli 2018 of u genoemd voorstel accepteert.
In afwachting van uw reactie, Verblijven wij,
Met vriendelijke groet, Mw. ………. (naam bij ons bekend)
Cash Credit Collectors debiteurenbeheer Eye Media Television
Ondanks al onze commentaren richting EMTV toe, ontvangen wij nu alsnog van hun een factuur die wij niet kunnen betalen.

Gewenste Oplossing:

Gewenste Oplossing:
EMTV zorgt voor een creditfactuur en de zaak is opgelost.
EMTV gaat zorgvuldig om met niets vermoedende ideële stichtingen of verenigingen.

Alle klachten die gemeld zijn door Johannes van de Velde