Klacht: EnergieFlex houdt geen rekening met klanten die stookkosten aan hun verhuurder betalen

op 17 september 2018 over Energieflex in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op de vraag waarom klanten die stookkosten aan hun verhuurder betalen meer energie in de winter zouden verbruiken kreeg het volgende antwoord:

Antwoord van EnergieFlex:
“Klanten gebruiken in de regel meer gas in de winter, we berekenen het daadwerkelijke gebruik door meterstanden die eens per jaar worden doorgegeven omdat je een conventionele meter hebt en nog geen slimme meter die iedere dag het gebruik berekend, dus ik heb er geen inzicht in of je meer in de winter dan in de zomer gebruikt.”

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat klanten die stookkosten aan hun verhuurder betalen meer energie verbruiken in de winter.

a) Het koude kraanwater moet in de zomer en winter worden verwarmd.
b) In de zomer wordt meer gedoucht (3x pdag), omdat het warm is. In de winter minder (2x pdag), omdat het koud is. Het energieverbruik kan ook gelijk blijven wanneer de zomer niet zo warm is, omdat er minder wordt gedoucht (2x pdag).
c) In de zomer wordt meestal gebruikgemaakt van een ventilator en soms een airco. Deze apparaten worden niet in de winter gebruikt.
d) Er wordt wel eerder donker in de winter, dus meer licht nodig. Er wordt later donker in de zomer, dus minder licht nodig. Maar er komt meestal een apparaat bij. Er wordt (meestal) gebruikgemaakt van een ventilator in de zomer.

EnergieFlex negeert de door mij genoemde factoren.

Antwoord van EnergieFlex:
“Helaas is door voor ons onmogelijk te faciliteren wij op voorhand niet weten dat u stookkosten overlegd met uw verhuurder. Dit zou u dan naar rato zelf moeten berekenen. Er wordt gewoon door het systeem een fractietabel gebruikt om te berekenen welk deel van het verbruik we vóór, en welk deel we ná 01-01-18 gebruiken voor de EnergiebelastingOpslag duurzame energie en de variabele leveringskosten. Het zou gaan om een paar centen verschil.”

Het gaat niet om een paar centen. Het gaat om €4,01. De nota van EnergieFlex is niet de enige nota die klanten moeten betalen. Dus centen worden snel hele euro’s als iemand overal een paar centen meer zou moeten betalen. En als Energieflex van tienduizend klanten een euro meer zou ontvangen, dan zou dat tienduizend euro winst voor EnergieFlex en of de belastingdienst zijn.

Aangezien EnergieFlex het niet erg vindt wanneer klanten een paar centen extra moeten betalen, nam ik aan dat EnergieFlex het ook niet erg zou vinden wanneer klanten een paar centen minder zouden betalen. Ik heb aan EnergieFlex doorgegeven dat ik het bedrag van de eindafrekening min €4,01 zou overmaken.

Antwoord van EnergieFlex:
“Ik kan u ervan verzekeren dat wij inderdaad een dergelijk systeem voor deze verdeling hanteren, hierbij houden wij rekening met o.a. de door u genoemde factoren. Dat uw berekening afwijkt van onze berekening is echter geen grond voor correctie, daar wij voor al onze klanten met conventionele meters eenzelfde systeem hanteren. Ik zal ons systeem, de zogeheten verdeelsleutel, meesturen ter referentie.”

Link naar de verdeelsleutel:
https:p17.zdusercontent.comattachment669471E6T2gb2fNPpUwokCtBxMM7PxU?tokeneyJhbGciOiJkaXIiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2In0..N6UFSUJiz49M5iE6lZpkIQ.qk4FuF3e4ualrrxFsNs5UH5EICxRSp-2N5AYQm4ZUevaol7kBvSZz0gzNR0bdZLILhAvNOCLhuauJT_27V2oT1HpcKm4LgiyFvsO_tc0Yer359BiotG1PeG5bOimQ6VO3PdHGLh-f1uLtk-nvwOvMOh4esS3C_GsbTumMfm_RzT1ypcUjefE3SWuBpfbUAXGSR0Q2XDoEnTOum7TP_JtnixQauEFGznS-I1_0NK–ihL77s8K1Y09c12QxI6nVda_5UmqcYMpvV0LlhW0SBCdQ.m_aa0unKTqoQkUp3W9eBEA

Hoe kan EnergieFlex rekening houden met de door mij genoemde factoren (a, b, c en d)? EnergieFlex hanteert eenzelfde systeem voor alle klanten met conventionele meters. De verdeelsleutel heeft hogere percentages in de winter.

Ik heb weer aan EnergieFlex doorgegeven dat ik het bedrag van de eindafrekening min €4,01 aan hen zou overmaken.

Antwoord van EnergieFlex:
“Het is vervelend dat de verdeelsleutel geen rekening houdt met uw situatie en u €4,01 meer moet betalen dan u zelf heeft berekend. Echter is onze verdeelsleutel opgesteld middels de richtlijnen vanuit de belastingdienst. Wij stellen dit van te voren vast en hanteren bij elke klant (afhankelijk van het type aansluiting) dezelfde verdeelsleutel, wat soms nadelig en soms voordelig  voor de klant kan uitpakken. Om bovenstaande reden zullen wij geen wijziging maken in de nota en verwachten wij het volledige bedrag tegemoet te kunnen zien. Indien dit niet het geval is zullen wij het resterende bedrag moeten doorzetten naar een incassobureau. EnergieFlex gaat niet meer in op uw verzoek of klacht met betrekking hiertoe, de kwestie is beoordeeld en verzoek tot wijziging is namelijk afgewezen.”

Ik heb contact opgenomen met de belastingdienst en heb een bel afspraak gemaakt. De medewerker die mij heeft teruggebeld wist niets over richtlijnen voor een verdeelsleutel. Hij verwees mij naar hun site waar de tarieven per m³ en kWh staan.

EnergieFlex blijft op hun standpunt, want ze weten dat klanten niet naar de Geschillencommissie zullen stappen voor een paar centen. Ze dreigen ook meteen met het inschakelen van een incassobureau voor een paar centen. Dit is gewoon macht misbruik. Als klant kun je niets doen wanneer je onterecht een paar centen meer moet betalen, omdat EnergieFlex weigert twee systemen te hanteren: een voor klanten met conventionele meters die geen stookkosten aan hun verhuurder betalen en een voor klanten met conventionele meters die wel stookkosten aan hun verhuurder betalen.

Gewenste Oplossing:

Het bedrag van de eindafrekening min €4,01.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Energieflex

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Energieflex nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Cur76