Klacht: Eindafrekening en werkwijze verrekening voorschotbedrag april en mei 2016

op 04 mei 2016 over Eneco in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer, mevrouw,

Eind (27) maart 2016 heb ik de afrekening ontvangen van Eneco. Daarin is aangegeven dat ik recht heb op een teruggave ad € 268,60. Daar bovenop komt er nog een teruggave ad € 30,- voor wat betreft de windenergie.

Op de teruggave ad € 268,60 is een door Eneco vastgestelde nieuwe termijn ad € 159,- ingehouden. Hierdoor heb ik het voorschotbedrag ad € 178,50 eind maart 2016 bij de bankinstelling geannuleerd. Ik zou recht hebben op een teruggave ad € 109,60.

Na verificatie op de site van Eneco bleek dat de beloofde teruggave ad € 109,60 was verrekend met het voorschotbedrag van april. Hierop heb ik telefonisch contact opgenomen met een medewerkster van Eneco. Zij vertelde mij dat het verrekende voorschot betrekking heeft op de maand: mei 2016 en niet op de maand: april 2016. Een ietwat vreemd gegeven daar de maand april in het verlengde van de afrekening lag. Intussen ook een bericht via de e-mail gehad dat ik tevens recht zou maken op een teruggave van de windenergie ad € 30,- Met de medewerkster gevraagd hoe nu te handelen. Zij vertelde mij dat de teruggave van de windenergie tevens verrekend zou worden met het voorschotbedrag ad € 178,50 van april waardoor ik nog € 38,90 moest betalen, hetgeen ik op 01-04-2016 heb gedaan. De maand: mei 2016 hoefde ik niet te betalen.

Gisteravond toen ik thuis kwam lag daar een nota van Eneco of ik de maand mei ad € 175,- wilde betalen (voorschotbedrag heb ik gelijktijdig na de verificatie eindafrekening verhoogd van € 159,-
naar € 175,-).

Vandaag heb ik mijn mail geopend met daarin de mededeling dat ik ad € 70,- met betalen inclusief € 40,- incassokosten. Die € 30,- bleek de windenergie te zijn vermeerderd met incassokosten ad € 40,- Een ontzettend hoog bedrag gelet op de uitstaande vordering. Meer dan 100%!!

Na verificatie via de site van Eneco alsmede mijn bankinstelling is gebleken dat Eneco ad € 30,- op 04-04-2016 aan mij heeft teruggestort. Door dit gegeven dreigen nu allerlei dingen mis te lopen.
Zowel het voorschot april (verrekening teruggave en bijbetaling) alsmede de maand mei (verrekening eindnota) zou ik vrijgesteld zijn van het betalen van de energienota tot eind juni 2016.

Gewenste Oplossing:

Ik heb conform afspraak met de medewerkster ad € 38,90 op 01-04-2016 overgemaakt en mij aan mijn verplichting gehouden.

De terugstorting op 04-04-2016 ad € 30,- door Eneco wat verrekend zou worden wordt door mij alsnog overgemaakt, waarbij de incassokosten ad € 40,- dienen te vervallen.

De voorschotnota ad € 175,- van de maand mei 2016 vervalt vanwege de verrekening via de eindafrekening. Conform afrekening/afspraak wordt op gebruikelijke wijze de voorschotnota's met het nieuwe termijnbedrag € 175,- met ingang van 25 Juni 2016 van mijn rekening geïnd.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Eneco over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Eneco in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Eneco een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Eneco

Heeft op 04 mei 2016 om 14:09 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste mevrouw Verweij,

Wat spijtig om te lezen dat de zaken rondom de betalingen niet soepel verlopen. Mijn excuses voor dit ongemak.

Ik begrijp uit uw verhaal en uit onze gegevens dat u hierover al meerdere malen contact heeft opgenomen. Graag licht ik hieronder de stand van zaken toe.

De betaling van de maand mei welke volgens u verrekend zou moeten zijn met de jaarafrekening staat nog open. Dit komt omdat het verrekende bedrag op de jaarnota, het maandtermijn van april betrof. Dit staat ook vermeld op pagina 1 van 4 op uw jaarnota: Dit bedrag geldt per april 2016. We verrekenen uw eerste nieuwe termijnbedrag in deze jaarnota.

De 40 euro incassokosten zijn terecht en gaan over de maand maart. Deze zal ik uit coulance kwijtschelden, mede omdat wij foutieve informatie hebben gegeven eerder. Dat brengt mij dus op de laatste kwestie. Eerder ging mijn collega er vanuit dat de 30 euro die u nu van ons heeft gekregen (windkrachtkorting) verrekend zou worden met het nog openstaande saldo en dus is u gevraagd om enkel de 38,90 euro over te maken. Dit is uiteindelijk niet verrekend maar gewoon uitgekeerd waardoor er nog steeds 30 euro betaalt dient te worden.

In totaal hebben we het nu dus over een achterstand van 245 euro, waarvan ik 40 euro zal kwijtschelden zoals hierboven aangegeven.

Hopelijk is bovenstaande nu meer duidelijk voor u en we zien het restantbedrag graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Erica
Webcare Eneco

Alle klachten die gemeld zijn door Lia7