Klacht: even mijn gsm laten repareren

alco op 17 januari 2012 over Dynafix in de categorie Reparatie- en onderhoud diensten

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

ik heb mijn telefoon nog niet in bezit maar weet wel waar hij is
vanaf 28-11-2011 bezig met laten en terug krijgen van mijn telefoon
eerst twee weken was mijn gsm zoek ,ik twee keer gebeld 25 minuten aan de lijn gezetten kosten kan ik zelf betalen .
eindelijk gevonden heb deze aangetekent opgestuurd .
na twee weken weer eens gebeld en diverse mailtjes weg gedaan hoe het net de status van de gsm was konde mijn vertelen dat hij na nokia opgestuurd was voor de reparatie
nog eens twee gewachten weer gebeld en gemail toen kreeg ik te horen dat ze mijn telefoon al op gestuurd hadden
gave het track en trace nummer op en tot mijn verbazig was hij opgestuurd na het adres van de factuur , want deze moest ik mee sturen en een brief met gevens en wat er loos was met de telefoon
nu gaan ze er maar van uit dat ik de verzend kosten van de telefoon van het factuur adres na mijn adres maar even betaald want dan heb ik deze terug
ik vindt dit on begrijpelijk maar ik wil wel mijn gsm terug
dit is mijn klacht zie de mailtjes hier onder wordt nu geblokkert en kan geen mail meer sturen na dynafix toe

Hallo agent28

Als je de mail goed leest staat erin dat het adres in goed is dat deze persoon getekent heeft kan ik niets aan doen maar ik zeg het nog een keer een factuur is niet mijn adres dat is toch altijd .ik moest van jullie de fatuur mee sturen en een brief met de uitleg wat er kapot was ,en dat heb ik gedaan .

Ik hoop dat jullie nu eindelijk de fout in zien want dit slaat nergens op en er voor zorgen dat de telefoon op het juiste adres komt

Dhr.hagens

Oude ant werpse postbaan 97

4447 rg

Bosschenhoofd

Met vriendelijk groet:.

Alco en de kids

——————————————————————————–

Van: Agent28 [mailto:[email protected]] Namens ServiceClub NL
Verzonden: dinsdag 17 januari 2012 19:26
Aan: [email protected]
Onderwerp: FW: RE: telefoon – CaseId: #134186# iRMADYNA9509559

Geachte heer Hagens,

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen, hieronder vindt u onze reactie.

U geeft aan dat u uw toestel niet ontvangen heeft. Het toestel is via PostNL naar u opgestuurd en er is voor ontvangst getekend door een heer of mevrouw Hagens.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande uitleg nog vragen zijn, dan kunt u uiteraard nogmaals contact met ons opnemen.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Best regards,

Dynafix Care B.V.

Claudia Molan

Customer Care Center

___________________________

visit our website: www.dynafix.com

P Please consider the environment before printing this mail

Dynafix Group B.V.

Industrialpark “De Horsel”

Daelderweg 21

6361 HK Nuth

The Netherlands

Messages and any files or documents attached are intended only for the use of the addressee and may contain information which is privileged and confidential. It is intended for the individual or entity named. If the reader of the email is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, forwarding, printing or copying of the email is strictly prohibited. If someone is not the named addressee or has received the email in error, he has to inform the sender immediately and delete it from his system. He also cannot copy or disclose it or its contents or use it for any purpose. Transmission of an email cannot be guaranteed to be secure or error-free. Any opinions expressed in this email are those of the author and do not necessarily constitute the views of the Dynafix Group B.V. Nothing in this email shall bind the Company in any contract or obligation.

——————————————————————————–

Date: 16-1-2012 18:13:59
From: alco
Subject: RE: telefoon – CaseId: #134186# iRMADYNA9509559

Hallo sandra

Ik neem aan dat jullie toch wel begrijpendat een factuur geen adres van een persoon die het toestel opstuurt en ik hader een aparte brief bij gedaan wat de problemen waren en mijn gegevens.

Hoe gaan dit nu verder oplossen want ik denkdat ik gedaan heb wat je van de opdracht gever kunt verwachten .

Met vriendelijk groet:.

Alco en de kids

——————————————————————————–

Van: Sandra Schmeitz[mailto:[email protected]] Namens QuestionsNL
Verzonden: maandag 16 januari 201217:42
Aan: [email protected]
Onderwerp: RE: telefoon – CaseId:#134186# iRMADYNA9509559

Beste heer Hagens,

Wij hebben een Nokia C5-03 ontvangen met als IMEI nummer357425044809067. Dit toestel hebben wij ontvangen met als eigenaar naam

A. Hagens en alsadres Ah Verguld Harnas 3, 5211 HL ’S-Hertogenbosch.

Dit toestel hebben wij op 10-01-2012 terug gestuurd naar ditadres.

Is het mogelijk dat er een ander adres werd doorgegeven inde meegestuurde papieren ?

Het IMEI nummer zou overigens ook vermeld moeten staan op uwaankoopfactuur.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijkegroeten,

Best regards,

DynafixCare B.V.

Sandra Schmeitz

Backoffice

_________________________________

F: + 31 (0) 45 750 16 09

_________________________________

visit our website: www.dynafix.com

P Please consider the environment before printingthis mail

DynafixGroup B.V.

Industrialpark“De Horsel”

Daelderweg 21

6361 HK Nuth

The Netherlands

Messages and any filesor documents attached are intended only for the use of the addressee and maycontain information which is privileged and confidential. It is intended forthe individual or entity named. If the reader of the email is not the intendedrecipient, or the employee or agent responsible for delivering it to theintended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination,forwarding, printing or copying of the email is strictly prohibited. If someoneis not the named addressee or has received the email in error, he has to informthe sender immediately and delete it from his system. He also cannot copy ordisclose it or its contents or use it for any purpose. Transmission of an emailcannot be guaranteed to be secure or error-free. Any opinions expressed in thisemail are those of the author and do not necessarily constitute the views ofthe Dynafix Group B.V. Nothing in this email shall bind the Company in anycontract or obligation.

——————————————————————————–

Date: 13-1-201220:29:44
From: alco
Subject: telefoon – CaseId:#134186#

              Hallo

               Ik ben ben nu al ruim tweemaanden mijn telefoon terug kwijt en ik krijg geengoed antwoord meer.

                    Kan iemand mijn helpwant ik vindt dit niet normaal ,zie de mail hier onder.

                       Hallo Agent 32

Het is nu weer twee verder enik heb nogsteeds niets van jullie gehoord , hebben je al informatie waar mijntelefoon is

Want ik begin het nu wel eenbeetje beu teworden.

Met vriendelijk groet:.

Alco en de kids

——————————————————————————–

Van:alco[mailto:[email protected]] Verzonden: maandag 2 januari201218:15
Aan: ‘Agent32’
Onderwerp: FW: [RequestID:##53546##] : FW: FW: RE: reparatie gsm – CaseId: #123125#
Urgentie: Hoog

Hallo

De beste wensen nog .

En heeft u al iets over mijntelefoon wanthet is inmiddels weer twee weken geleden dat ik een mail vanjullie hebgekregen.

Met vriendelijk groet:.

Alco en de kids

——————————————————————————–

Van:alco [mailto:[email protected]] Verzonden: zaterdag 24december2011 7:05
Aan: ‘Agent32’
Onderwerp: RE: [RequestID:##53546##] : FW: FW: RE: reparatie gsm – CaseId: #123125#

Hallo agent32

Het gaat om een Nokiac5-03 Black

Ik hoop dat je deze vindtwant ik vindtdat het wel een beetje lang duurde voordat ik weer iets van julliehoorde.

Met vriendelijk groet:.

Alco en de kids

——————————————————————————–

Van:Agent32[mailto:[email protected]] Verzonden: vrijdag 23 december201119:09
Aan: alco
Onderwerp: FW: [RequestID:##53546##] : FW: FW: RE: reparatie gsm – CaseId: #123125#

Geachte heer,

Wij hebben uwe-mail ingoede orde ontvangen. Hieronder vindt u onze reactie.

Kunt u onsdoorgeven watde kleur is van het toestel? Dit maakt voor ons het zoeken ietsmakkelijker.

De bewijzenzijndoorgestuurd naar de juiste afdeling en er is onderzoek uitgezet.

In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Best regards,

Dynafix Care B.V.

Nicole Derks

Customer Care Center

___________________________

visit our website: www.dynafix.com

P Please consider the environment before printing this mail

Dynafix Group B.V.

Industrialpark “De Horsel”

Daelderweg 21

6361 HK Nuth

The Netherlands

Messages and any files or documents attached are intendedonlyfor the use of the addressee and may contain information which isprivilegedand confidential. It is intended for the individual or entity named.If thereader of the email is not the intended recipient, or the employee or agentresponsiblefor delivering it to the intended recipient, you are herebynotified that anyuse, dissemination, forwarding, printing or copying of theemail is strictlyprohibited. If someone is not the named addressee or hasreceived the email inerror, he has to inform the sender immediately and deleteit from his system. Healso cannot copy or disclose it or its contents or useit for any purpose.Transmission of an email cannot be guaranteed to be secureor error-free. Anyopinions expressed in this email are those of the author anddo not necessarilyconstitute the views of the Dynafix Group B.V. Nothing inthis email shall bindthe Company in any contract or obligation.

——————————————————————————–

Date:21-12-201121:57:22
From:alco
Subject: FW: RE: reparatie gsm -CaseId:#123125#

Hallo

Is  nualweereen paar dagen geleden en ikheb nog steeds niets gehoord van mijntelefoon.

Weten julliealiets meer hier over danhoor ik dat graag .

Metvriendelijkgroet:.

Alco en dekids

——————————————————————————–

Van:alco[mailto:[email protected]] Verzonden: vrijdag 16december201115:20
Aan: ‘[email protected]
Onderwerp: FW: RE: reparatiegsm-CaseId: #123125#
Urgentie: Hoog

Hallo

Ik stuurditweer een keer op om te vragenof jullie al iets meer weten van mijn gsm diebiju in bezit is.

Metvriendelijkgroet:.

Alco en dekids

——————————————————————————–

Van:alco[mailto:[email protected]] Verzonden: woensdag 14december201115:15
Aan: ‘[email protected]
Onderwerp: RE: RE: reparatiegsm-CaseId: #123125#
Urgentie: Hoog

Hallo

Hiermeestuurik nog een keer eenscreenshot en maar ik is toch wel te zien dat detelefoonbij jullie ligt wanter is getekend door een mike.

Imeicodenummerdie weet ik niet want diezit bij de bijlage in het doosje wat ikopgestuurd heb.

Mijn adres is

P hagens

Oudeantwerpsepostbaan97

4744RG

Bosschenhoofd

Metvriendelijkgroet:.

Alco en dekids

——————————————————————————–

Van:[email protected][mailto:[email protected]] Verzonden: woensdag 14december201111:13
Aan: [email protected]
Onderwerp: RE: RE: reparatiegsm-CaseId: #123125#

BesteAlco,

Helaas stuurt u geen adresgegevens enIMEInummervan het toestelmee. Daarom vraag ik u vriendelijk ons per replynogmaals descreenshot toe te zenden,samen met uw adresgegevens en imeinummer.Daarmeekunnen wij uw toesteltraceren.

Door het beantwoorden van de mail van mij naaru,verdwijnt nl. debijlage (verzendbewijs).

Mochten er naar aanleiding vanbovenstaandeuitleg nog vragenzijn, dan kunt u uiteraard nogmaals contact metons opnemen.

Hopende u hiermee voldoende te hebbengeïnformeerd

In afwachting van uw antwoord.

Metvriendelijke groeten,

Bestregards,

Dynafix Care B.V.

MargoL’Ortye

CustomerCare Center

___________________________

visit our website:

Dynafix Group B.V.

Industrialpark”De Horsel”

Daelderweg21

6361HK Nuth

TheNetherlands

Messages and any files or documents attachedare intended onlyforthe use of the addressee and may contain informationwhich is privilegedandconfidential. It is intended for the individual orentity named. If thereaderof the email is not the intended recipient, or theemployee or agentresponsiblefor delivering it to the intended recipient, youare hereby notifiedthat anyuse, dissemination, forwarding, printing orcopying of the email isstrictlyprohibited. If someone is not the namedaddressee or has received theemail inerror, he has to inform the senderimmediately and delete it from hissystem. Healso cannot copy or disclose itor its contents or use it for any purpose.Transmissionof an email cannot beguaranteed to be secure or error-free. Anyopinionsexpressed in this email arethose of the author and do not necessarilyconstitutethe views of the DynafixGroup B.V. Nothing in this email shall bindthe Companyin any contract orobligation.

——————————————————————————–

Date: 12-12-2011 17:55:57
From:alco
Subject: reparatie gsm-CaseId:#123125#

Hallo service desk.

Ik heb twee weken geleden mijn gsm op gestuurd terreparatieenikheb vandaag gebeld hoe het met de status was van de gsm hijstond nietinhetsysteem van jullie dus moest ik een mail sturen, en aan vragenofjullieeenonderzoek zouden opstarten om te kijken of hij op eenandere locatielag.

Zie bijlage het verzend bijwijs.

Barcode is 3ssagb0390879.

Het gaat om een Nokia c5-3 gsm

Ik hoop dat je genoeg informatie heb anders hoor ik hetnogwel

Met vriendelijk groet:.

Alco en de kids

Gewenste Oplossing:

kosteloos mijn telefoon terug heb ook niet gehoor wat er kapot was de telfoon is een half jaartje oud.

Alle klachten die gemeld zijn door