Klacht: Contract oud huis willen ze niet beëindigen

op 13 december 2017 over Feenstra in de categorie Reparatie- en onderhoud diensten

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Sinds 12 juni zijn wij via een executie verkoop van ons huis uit het huis gegaan en dit ook gemeld aan de firma Feenstra maar deze weigeren pertinent om het onderhoudscontract te beëindigen en ze houden ook nog steeds deze kosten in van onze rekening. Wij storneren deze ook steeds maar er wordt nu gedreigd met extra verhogingen. Zelfs alle bewijzen welke wij hebben dat wij er niet meer wonen doen ze niets mee. Hoe kunnen wij dit oplossen??

Gewenste Oplossing:

We zijn pas tevreden als deze firma nu eindelijk eens keihard wordt aangepakt met deze praktojken

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Feenstra over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Feenstra in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Feenstra een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Feenstra

Heeft op 14 december 2017 om 12:20 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte mevrouw Morman,

Bedankt voor uw bericht.

Uit onze administratie is gebleken dat u vanaf 2014 een cv-ketel, te weten Remeha Tzerra cv-ketel, huurt. Deze huurovereenkomst heeft een minimale looptijd van 144 maanden, te weten twaalf jaar.

De huurovereenkomst kan na het verstrijken van tenminste 48 maanden tussentijds worden beëindigd. Dit betekent echter wel dat de huurder gehouden is een vergoeding te voldoen. Deze vergoeding wordt bepaald op basis van de initiële investering en de restwaarde. Daarnaast worden er administratiekosten in rekening gebracht.

Om de huurovereenkomst over te dragen dan wel af te kopen hebben wij u in mei wijzigingsformulieren verzonden. Helaas hebben wij geen reactie van u mogen ontvangen op de toegezonden wijzigingsformulieren. De huurovereenkomst is derhalve rechtsgeldig voortgezet. In de tussentijd heeft overdracht van de woning plaatsgevonden. Hierdoor wijzigt de contractant niet. Gezien de huurovereenkomst tussen Feenstra en u tot stand is gekomen rusten de rechten en verplichtingen op voornoemde partijen. De nieuwe bewoner is dan ook geen contractuele partij in dezen.

Wij verzoeken u vriendelijk om de hoofdsom te voldoen dan wel een betalingsregeling hiervoor te treffen via onze collega's van de afdeling Debiteurenbeheer. Zij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur bereikbaar via 020-3428125 (lokaal tarief).

Vertrouwende u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Feenstra Webcare

Heeft op 14 december 2017 om 13:32 geantwoord

Deze wijzigingsformulieren hebben wij nooit ontvangen zou u mij deze per mail nogmaals willen versturen zodat we tot een betalingsregerling kunnen komen?
Met vriendelijke groeten
Lydia Morman

Alle klachten die gemeld zijn door Lydia.otta