Klacht: Blind, Doof en Arrogant

op 17 maart 2016 over Gerechtsdeurwaarder Van Arkel in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Deze zogenaamde ‘gerechtsdeurwaarder’ houdt er gewetenloze praktijken op na. Onder de dekmantel van ‘recht’ en ‘wettelijkheid’ en onder de vlag van ‘beleefdheid’ voert deze hypocriete firma een beleid van intimidatie door middel van dreigementen met buitenproportionele boetebedragen om de armlastigen van onze samenleving onder druk te zetten. Dit kantoor schaart zich hiermee onder de gieren en hyena’s van onze maatschappij terwijl het zich voordoet als een soort semi-overheids-instelling. Dit met het oogmerk om degene die door hen gestalkt worden zodanig onder emotionele druk te zetten en te isoleren dat hij of zij zich in verdere schulden zal moeten steken om de extra boetes af te betalen. Het is onbegrijpelijk dat dergelijke sadistische praktijken, die er genoegen in scheppen respectabele landgenoten kapot te maken, nog steeds niet door de overheid worden aangepakt in deze tijd in een beschaafd land als het onze. Wie zou denken dat de tijden van Katadreuffe voorbij zijn en dat Het Recht in dit land zegeviert, raad ik aan het dossier van dit kantoor eens grondig door te nemen.

Gewenste Oplossing:

Als het kantoor de blinddoek afdoet, de pluggen uit de oren haalt, van het hoge paard afdaalt en zich verwaardigt naar de feiten te kijken van het dossier, in plaats van halsstarrig te weigeren deze feiten tot zich door te laten dringen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Gerechtsdeurwaarder Van Arkel

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Gerechtsdeurwaarder Van Arkel over deze klacht.

Bericht van Gerechtsdeurwaarder Van Arkel

2 jaren geleden - Geachte heer Hetttema, Op 15 maart jl. heeft u in deze zaak reeds een klacht ingediend. De ontvangst van deze klacht heb ik bevestigd. Ik heb aangegeven dat u conform onze klachtenprocedure binnen veertien dagen onze inhoudelijke reactie zult ontvangen. Tevens heb ik een link geplaatst naar deze procedure en heb ik een e-mailadres doorgegeven, zodat u ons kunt bereiken wanneer u over deze klacht nog aanvullende vragen heeft. Zoals aangegeven, zult u op uw eerdere klacht binnen de gestelde termijn onze reactie ontvangen. Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, Kan van Ooijen Van Arkel gerechtsdeurwaarders.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Gerechtsdeurwaarder Van Arkel nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Gerechtsdeurwaarder Van Arkel in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Gerechtsdeurwaarder Van Arkel een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Gerechtsdeurwaarder Van Arkel

Heeft op 09 mei 2016 om 15:54 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Alle klachten die gemeld zijn door dhr. Hettema