Klacht: Bleeker gerechtsdeurwaarder houdt zich niet aan de wet

op 27 juli 2017 over Bleeker Incasso in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Gerechtsdeurwaarder Bleeker te Sneek houdt zich niet aan de afspraken in echtscheidingsconvenant bekrachtigd door de rechter.

Men probeert een vordering kinderalimentatie middels executoriale titel te innen, de gelden zullen moeten worden gestort op een nader aan te wijzen rekening, zoals vermeld in het convenant en tevens bekrachtigd door de rechter.

Bij herhaaldelijk vragen naar de motivatie waarom Bleeker gerechtsdeurwaarders handelt in strijd met de wet, geeft men geen reactie.

Gewenste Oplossing:

Bleeker zal openheid moeten geven over haar dubieuze handelswijze, het niet voldoen aan afspraken die zijn vastgelegd en bekrachtigd door de rechter. Bij het niet uitblijven van het voldoen aan deze afspraken en een bericht over haar handelswijze, zal de zaak aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank.

Alle klachten die gemeld zijn door RSA