Klachten over Bleeker Incasso

Hieronder kunt u zien welke klachten er over Bleeker Incasso zijn gemeld. Lees meer >

Statistieken van Bleeker Incasso in de categorie Incassobureaus

0 klachten gemeld

Tijdslijn

Dhr. van der Zwaag, verbonden aan Bleeker incasso, is van mening dat zijn klant altijd gelijk heeft, ondanks dat zijn klant willens en wetens een kwijting heeft verzwegen. Hiermee voldoet Dhr. van der Zwaag niet aan zijn beroepscode en heeft... Lees meer

Gerechtsdeurwaarder Bleeker te Sneek houdt zich niet aan de afspraken in echtscheidingsconvenant bekrachtigd door de rechter.Men probeert een vordering kinderalimentatie middels executoriale titel te innen, de gelden zullen moeten worden gestort op een nader aan te wijzen rekening, zoals vermeld... Lees meer