Klacht: Bezwaar tegen de (incasso)kosten – Klantnummer: 15332872

op 03 augustus 2016 over Ziggo in de categorie Alles-in-1

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer, mevrouw,
Mijn Ziggo abonnement voor het hele jaar (6 mnd.* €29,95) + (4mnd.* €58,50) + tussentijdse verhoging (2mnd.* €58,95) bedraagt € 531,60. Vanwege tegemoetkoming wordt dat bedrag verminderd met € 20,- Uiteindelijk te betalen totaalbedrag van € 511,60 heb ik overgemaakt aan Ziggo. Volgens de informatie op “mijn Ziggo” is dat ook wel verwerkt, echter staat er nog steeds een bedrag van €77,12 dat ik verschuldigd zou zijn. Bij deze maak ik daar bezwaar tegen.

Ik heb meerdere malen mijn klacht kenbaar gemaakt over de factuur waarbij de tegemoetkoming van €20,- in mindering werd gebracht, terwijl € 28,55 korting niet meegerekend was. Deze fout werd telkens erkend, maar niet gecorrigeerd, integendeel! Opdat de korting achtereenvolgend weggelaten werd heb ik de machtiging tot automatische incasso geblokkeerd en de geïncasseerde bedragen gestorneerd.
Voorts merk ik op dat er in het vervolg geen sprake was van juiste facturatie, daar de genoemde correctie nog niet heeft plaatsgevonden. Derhalve sta ik in mijn recht om de betalingen af te wijzen van onjuiste facturen als ook de incassokosten voor de betalingsachterstanden die ten gevolge daarvan zijn ontstaan.

Gewenste Oplossing:

Ik ben tevreden, wanneer Ziggo afziet van alle kosten die als gevolg van de reeds erkende eigen fout ontstaan zijn.

indien daarna een verschuldigd bedrag overblijft, niet zijnde incassokosten, ontvang ik graag een overzicht daarvan om vervolgens over te gaan tot de betaling.

Tenslotte ben ik bereid om blokkering van de machtiging tot automatische incasso op te heffen.

Met vriendelijke groet,

A.T. Lektemur

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Ziggo

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Ziggo nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door atlektemur