Klacht: Ten onrechte afkoopsom eisen bij opzegging

Kemna pedicuresalon op 18 februari 2021 over Belcentrale in de categorie Vaste Telefonie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 29 januari heb ik telefonisch informatie gevraagd over mogelijke opzegging van mijn abonnement. Dat loopt al sinds 2015.
De medewerker van Belcentrale (het heet nu Digihero) vertelde mij dat het contract loopt tot maart 2023 en stuurde mij een pro forma factuur. Daarin wordt er ook van uitgegaan dat het contract tot maart 2023 loopt. Afkoopsom: € 1.852,78!

Dit is echter niet juist. In maart 2018 was digitalisering van de telefoonlijnen aan de orde. Vanuit Belcentrale is toen geprobeerd allerlei extra voorzieningen te verkopen. Door een uitermate vervelende gang van zaken (intimidatie en dreiging met onmiddellijke afsluiting) is toen onder dwang een contract getekend met een looptijd van vijf jaar. Wij hebben daar dezelfde dag nog op gereclameerd en binnen de beschikbare bedenkingstermijn dit contract geannuleerd. Vervolgens heeft Belcentrale dit contract inderdaad geannuleerd.

Wij hebben Belcentrale dit bericht. Ter onderbouwing met een verslag van de gang van zaken in maart 2018. Op basis hiervan heeft Belcentrale het onderhavige contract destijds geannuleerd. Tevens zijn nota én creditnota’s bijgevoegd waaruit de annulering door Belcentrale blijkt. Tevens blijkt dat van geen extra voorzieningen gebruik is gemaakt.

Per saldo hebben we dus een abonnement vanaf 2015. Dat is ruim meer dan de 12 maanden waarbinnen extra kosten in rekening worden gebracht. Naar onze mening is hier sprake van een opzegtermijn van een maand. Wij hebben Belcentrale verzocht per omgaande dit te bevestigen en ons te informeren over de dan te vervullen faciliteiten.
Belcentrale heeft niet gereageerd. Een telefonisch contact werd door Belcentrale abrupt afgebroken.

Gewenste Oplossing:

Opzegging abonnement binnen een maand zonder afkoopsom.

Reactie van de melder van de klacht Kemna pedicuresalon

1 jaar geleden - Ik kreeg op 3 februari van Belcentrale/Digihero: Graag kom ik telefonisch met u in contact. Wanneer schikt u het best? Ik verneem graag van u!. Mijn antwoord op 14 februari: 'Ik ben maandag 15 februari vanaf 11:00 uur telefonisch te bereiken op nummer ........... Mijn antwoord op 16 februari: Ik heb maandag 15 februari vanaf 11:00 uur gewacht op uw telefonisch contact… tevergeefs. Vandaag ook de gehele dag gewacht… wederom tevergeefs. Op woensdag 17 februari ben ik vanaf 14:00 uur te bereiken. Mijn antwoord op 18 februari: Wij hebben nu vier dagen op uw telefoontje gewacht. Belcentrale heeft geen contact opgenomen. Dat klemt des te meer omdat wij vanaf 11 februari geen telefoonlijnen van Belcentrale meer hebben. Wij kunnen niet meer worden gebeld en we kunnen niet meer bellen. Uw bedrijf blijft dus in gebreke. Bovendien wordt er, behalve de reactie van 13 februari, niet op onze berichten gereageerd. Dan is het maar het beste de zakelijke relatie per direct te beëindigen. Een opzegformulier is bijgevoegd evenals onze eerdere mails met alle relevante bijlagen. Wij hadden een abonnement vanaf 2015. Dat is ruim meer dan de 12 maanden waarbinnen extra kosten in rekening worden gebracht. Naar onze mening is hier sprake van een opzegtermijn van een maand. Zonder uw omgaande reactie gaan wij er van uit dat hiermee alle benodigde faciliteiten zijn vervuld en dat u onze mening deelt dat er geen sprake is van verdere kosten.

Reactie van de melder van de klacht Kemna pedicuresalon

1 jaar geleden - Geen vertrouwen meer...

Reactie van de melder van de klacht Kemna pedicuresalon

1 jaar geleden - Deze berichten zijn overigens van de klager en niet van Belcentrale...

Alle klachten die gemeld zijn door Kemna pedicuresalon