Klacht: Al 1,5 maand geen internet….!!!

op 17 oktober 2016 over Ziggo in de categorie Alles-in-1

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer/mevrouw,

Zoals jullie weten heb ik op 3 november 2003 met uw organisatie (toen @Home) een lange tijd terug een overeenkomst gesloten. Vanaf het eerste moment heeft uw organisatie niet geleverd wat is overeengekomen. Vanaf 20 september heb ik geen gebruik kunnen maken van internet. Ik heb op 23 september contact opgenomen met jullie klantenservice. Helaas hebben de pogingen om tot een oplossing te komen geen resultaat gehad. Momenteel zit ik nog altijd zonder internet. Ik heb dan ook besloten per 3 oktober over te stappen naar een andere provider.
 
Concreet betekent dit dat u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet bent nagekomen. Er is sprake van een tekortkoming in de nakoming van uw verplichtingen. Op grond van artikel 6:265 BW ontbind ik de overeenkomst van 3 november 2003. Als gevolg van de ontbinding worden partijen verplicht de geleverde prestaties ongedaan te maken. Ik verzoek u dan ook het door mij betaalde bedrag van in totaal €99,01 binnen 21 dagen na heden terug te boeken op rekeningnummer NL34 RABO 0306 1935 23 t.n.v. Y.Halici onder vermelding van compensatie door diverse storingen. Hierbij geef ik geen toestemming meer om facturen in de toekomst te betalen.
 
Volledigheidshalve merk ik op dat ik geen diensten van u heb ontvangen, er ontstaat voor mij dan ook geen verplichting een waarde vergoeding voor geleverde diensten te voldoen.
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw betaling graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Yasar Halici

Gewenste Oplossing:

Ziggo is juridisch gezien gebreken. Ziggo komt zijn beloftes niet na. Er is sprake van van een tekortkoming in de nakoming van uw verplichtingen.
Ik verzoek u dan ook €99,01 (excl. opzegtermijn) terug te boeken. Dit zijn jullie juridisch gezien ook verplicht. Ik heb tig keren contact opgenomen met jullie, maar jullie hebben geen intentie om tot een oplossing te komen en hierdoor heb ik juridische stappen ondernomen. Dit was tevens de laatste druppel.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Ziggo

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Ziggo nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Onur Halici