Klacht: vervolg YOUFONE niet opgelost

WesleyL op 04 januari 2012 over Youfone in de categorie Alles-in-1, Mobiele Telefonie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ze hebben mij nu via mail benaderd, dat het contract niet opzegbaar is. Waarschijnlijk bewust per mail zodat het niet op deze site zou komen.
Contract is dus wel opzegbaar zie:
” Bij koop op afstand: heb je het abonnement van een internetsite gekocht (of telefonisch), dan heb je 7 dagen de tijd om de koop te ontbinden. Dit staat geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en wel in Artikel 46d:
“Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen.”

Dus binnen 7 werk dagen, wel opzegbaar. In dit geval heb ik een overeenkomst met Youfone dat ik betaal als zij het gevraagde leveren. Hun kunnen niet leveren, en al zeker niet binnen de gestelde 24 uur. zie ook site van opta en telecomvergelijker.
Tevens proberen ze het af te schuiven dat het het geen technisch probleem bij hun betreft, beaantwoord dat ik een overeenkomst met hun heb en geen 3e partij. Wordt vervolgd!

Gewenste Oplossing:

ontbinden overeenkomst

Bericht van Robin van Klacht.nl

12 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Youfone in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

12 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Youfone een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Youfone

Heeft op 15 februari 2012 om 14:01 geantwoord

Geboden Oplossing:

afgehandeld

Alle klachten die gemeld zijn door