Klacht: Volstrekt geleverde wanprestatie

op 12 september 2018 over ESNW in de categorie CV Ketels

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. Ik heb op woensdag 8 augustus 2018 een afspraak gemaakt voor het verhelpen van een storing op het adres ergens in Hoorn.
Deze afspraak is gemaakt voor vrijdag 10 augustus 2018 tussen 8:00 en 12:30 uur in de ochtend. Halverwege de ochtend kwam de monteur keurig langs om de storing te verhelpen. Volgens hem zat er spinnenpoep op de printplaat en hij had dit gereinigd. En volgens hem zou het dan weer moeten werken. Echter hij maakte wel een foto van de printplaat, omdat de installatie foutcode 17 aan gaf. De werking van de installatie werd niet getest, dat was niet nodig oordeelde de beste man en vertrok.
Vervolgens bleek dat het warm water nog steeds niet aanwezig was. Dus ik heb wederom gebeld en er werd in de middag een nieuwe monteur (nr. 230) gestuurd met een printplaatje. Deze heeft de printplaat vervangen en zei dat het weer moest werken. Ik vroeg: moet het niet getest worden? Nee, dat was niet nodig en ik kreeg een factuur van € 73,70 ter ondertekening aangeboden en ook deze monteur vertrok vervolgens.

Vervolgens bleek wederom dat ik geen warm water had en dus voor de derde keer gebeld. En daar was de derde monteur van de dag. Nou die ging het grondig aanpakken. Dat gaf vertrouwen. Maar bij het los maken van een koppeling spoot het water door de kamer en was de houten vloer kletsnat. De installatie ook trouwens. Nadat de koppeling hersteld was en de boel provisorisch gedroogd was, werd de stekker in het stopcontact gestoken en jawel: kortsluiting! Printplaat naar zijn mallemoer. Tja, wat nu vroeg ik? De printplaat moet besteld worden en kan op zijn vroegst op dinsdag a.s. geplaatst worden. De afspraak is gemaakt dat dit om stipt 8 uur in de ochtend gaat gebeuren.
Na deze bloemlezing, kom ik even op het juridische van de zaak. Energie Noord West heeft een eclatante wanprestatie geleverd deze dag en daar ben ik als klant niet blij mee. Heb vervolgens 5 dagen zonder warm water en verwarming gezeten.

Gewenste Oplossing:

Op basis van hetgeen is geschied eis ik van u het volgende:
1. Door uw grove onkunde ben ik genoodzaakt geweest om 2 zakelijke afspraken in de middag af te moeten zeggen, hetgeen mij omzet kost. Ik eis van u dat u mij deze gederfde inkomsten vergoed. Te weten het volgende bedrag: vier declarabele uren a raison van € 150,00 per uur exclusief btw;
2. Daarnaast ben ik genoodzaakt om dinsdag 14 augustus wederom een aantal afspraken af te zeggen in de ochtend omdat u de door u veroorzaakte schade dient te herstellen. U heeft beloofd om 8 uur conform afspraak aanwezig te zijn. Dat kost mij wederom 4 uren a raison van € 150,00 exclusief btw. Want ik kan niet om 8 uur in Den Haag zijn en moet mijn afspraken dus wederom verzetten;
3. Tenslotte wens ik geen enkele automatische incasso te zien van welke kosten dan ook, dat komt verder voor uw rekening, dat lijkt mij niet meer dan billijk.

Alle klachten die gemeld zijn door Kwade klant 72