Klacht: Oxxio in gebreken met aanmanings process.

op 23 juni 2017 over Oxxio in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

U heeft mij op 19-06-2017 PER EMAIL een aanmaning gestuurd, betreft nota 628877074.

Met dit bericht laat ik u weten dat ik het niet eens ben met deze rekening omdat er 40 euro aan administratiekosten wordt opgeëist. Toch zal ik de rekening 50 euro (nota 628877074) + 40 euro administratiekosten betalen, maar onder protest,

Onder protest omdat ik het niet eens ben maar de kosten niet onnodig hoog wil laten oplopen. Dit betekent dat ik mij het recht voorbehoud om op deze betaling terug te komen.

Ik ben het namelijk niet eens met de incassokosten omdat mij nooit SCHRIFTELIJK via een aanmaning kennis is gegeven dat er een nota open stond. Dit is volgens de wet wel verplicht. Dit staat in artikel 82 van het Burgerlijk Wetboek 6.

Quote: “Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.”

Zie link: http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel82

Ook diverse andere sites geven aan dat de schuldeiser, u, eerst per brief de klant op de hoogte moet stellen bij het in gebreken van zijn of haar betalingsverplichting, nogmaals een bevestiging op een andere site:

– https://luuc.eu/artikelen/wat-zijn-de-eisen-voor-een-herinnering-of-aanmaning-per-1-juli-2012/
“Quote: Consumenten moeten na het verstrijken van een betalingstermijn minimaal één schriftelijke aanmaning hebben ontvangen en minimaal 14 dagen de tijd krijgen om de factuur alsnog te betalen. Hiervoor mag je geen kosten in rekening brengen”

Ook wat ik heel apart vind is dat op uw eigen website staat dat jullie een aanmaning versturen + Acceptgiro, maar deze acceptgiro is dus nooit door jullie verstuurd. Zie link: https://www.oxxio.nl/klantenservice/geldzaken/betaalproces-en-aanmaning

Ik verzoek u vriendelijk om de onterechte administratiekosten te crediteren en dit naar mij terug te storten of te verrekenen bij mijn eerst volgende nota.

Mocht het zo zijn dat wij er samen niet uitkomen dan ben ik helaas genoodzaakt om naar de geschillencommissie te stappen en eventueel verdere stappen overwegen.

Ps: Het spijt mij dat ik mijn betalingsverplichting niet ben nagekomen, maar om zo met je klanten om te gaan maakt de relatie ook niet beter op en u moet natuurlijk wel binnen de regels van de wet werken.

Gewenste Oplossing:

Ik wil u verzoeken om de 40 euro administratiekosten terug te storten op mijn rekening, of te verrekenen met de eerstvolgende nota.

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Oxxio over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Oxxio in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Oxxio een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Oxxio

Heeft op 23 juni 2017 om 16:20 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste DWestra,

Ik heb je klacht over de berekende incassokosten gelezen en in behandeling genomen.

Het spijt ons dat je het gevoel hebt gekregen dat we je onjuist hebben behandeld of zelfs onwettig. Gelukkig is dat niet zo. Wij zijn wettelijk niet verplicht de eerste betalingsherinnering schriftelijk, in de zin van op papier, toe te sturen. De e-mail is hiervoor rechtsgeldig. Mede of te meer omdat we dit hebben opgenomen in onze Algemene voorwaarden, waarmee je ten tijde van de aanmelding, akkoord bent gegaan. Ik citeer:

\"Wij laten u weten op welke datum
u ons uiterlijk moet betalen en
op welk rekeningnummer (IBAN).
Betaalt u te laat? Dan informeren
wij u eerst schriftelijk of digitaal
dat u in verzuim bent. U krijgt dan
nog veertien kalenderdagen de tijd
om te betalen
zonder dat wij hiervoor
extra kosten in rekening brengen.
Ook informeren wij u over de
gevolgen als u niet alsnog binnen
deze veertien kalenderdagen betaalt.\"

Je vindt de algemene voorwaarden op onze website: https://www.oxxio.nl/voorwaarden

De aanmaningskosten zijn terecht. Om die reden boeken we de kosten niet af.

Met vriendelijke groet,

Robin, medewerkster Oxxio

Heeft op 23 juni 2017 om 16:50 geantwoord

Ik wil u graag vriendelijk noch dringend verzoeken om mijn klacht nogmaals, goed & zorgvuldig, te lezen. Ik heb het hier over de \"Aanmaning\" die u, zoals ik al eerder schreef, op 19-06-2017 is verstuurd. Ik heb het niet over de herinnering, want ik weet dat u dat per email mag versturen, u mag mij zelfs 100 emailtjes sturen als u zo coulant bent.

MAAR zoals ik ook al eerder in mijn beklacht heb aangegeven, volgens de wet bent u verplicht om minstens 1 brief per geschrift toe te sturen met daarop het bericht van ingebrekestelling alvorens u administratiekosten mag eisen.

Dit staat Artikel 82, in BW 6
\"Quote: Consumenten moeten na het verstrijken van een betalingstermijn minimaal één schriftelijke aanmaning hebben ontvangen en minimaal 14 dagen de tijd krijgen om de factuur alsnog te betalen. Hiervoor mag je geen kosten in rekening brengen\"

Jullie voeren een beleid om eerst een email te sturen ter herinnering, let op een herinnering is nog geen aanmaning c.q. ingebrekestelling, en wanneer jullie kosten willen verhalen dienen jullie dit per geschrift te doen. Dit is dus niet gebeurt.

En in de \"algemene voorwaarden\" staat niks aangegeven dat Oxxio enkel en alleen via email corresponderen en dat de klant administratiekosten verschuldigd is na het verstrijken van een herinnering per email.

Nogmaals, volgens de wet en ook op juridische sites (zoals ik er 1 daarvan gelinked heb) zijn jullie verplicht om MINSTENS 1 maal per geschrift mij kennis te geven van een betalingsachterstand alvorens jullie administratiekosten in rekening mogen brengen. Dit is niet gebeurd, enkel een email ter herinnering, en nu dus de aanmaning per email.

Reactie van de melder van de klacht Dwestra

9 maanden geleden - Ik wil u graag vriendelijk noch dringend verzoeken om mijn klacht nogmaals, goed & zorgvuldig, door te lezen. Ik heb het hier over de "Aanmaning" die u heeft verstuurd op 19-06-2017. Ik heb het niet over de herinnering, want ik weet dat u deze per email mag versturen, u mag mij zelfs 100 emailtjes sturen, zolang u maar 1 brief, per geschrift de consument op de hoogte stelt dat er nog iets open staat alvorens u administratiekosten mag verhalen. Dit is niet gebeurt. Dit staat Artikel 82, in BW 6 "Quote: “Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.” en dit staat ook op deze website: (https://luuc.eu/artikelen/wat-zijn-de-eisen-voor-een-herinnering-of-aanmaning-per-1-juli-2012/) "Quote: Consumenten moeten na het verstrijken van een betalingstermijn minimaal één schriftelijke aanmaning hebben ontvangen en minimaal 14 dagen de tijd krijgen om de factuur alsnog te betalen. Hiervoor mag je geen kosten in rekening brengen" Jullie voeren een beleid om eerst een email te sturen ter herinnering, let op een herinnering is nog geen aanmaning c.q. ingebrekestelling, en wanneer jullie kosten willen verhalen dienen jullie dit per geschrift te doen. Dit is dus niet gebeurt. En in de "algemene voorwaarden" staat niks aangegeven dat Oxxio enkel en alleen via email corresponderen en dat de klant administratiekosten verschuldigd is na het verstrijken van een herinnering per email. Graag uw reactie.

Bericht van Oxxio

8 maanden geleden - Beste Dwestra, Bedankt voor de reactie. Ik begrijp je punt. Deze is echter niet juist. Enkel een ingebrekestelling moet verplicht schriftelijk. Een aanmaning niet. Wij houden ons echt wel aan de wettelijke regels rondom betalingen en communicatie. Ik hoop toch dat we je hiermee een duidelijk antwoord hebben gegeven. Kijk anders ook eens hier naar: https://luuc.eu/artikelen/is-een-aanmaning-of-herinnering-per-e-mail-rechtsgeldig/ Met vriendelijke groet, Kelly, medewerkster Oxxio

Reactie van de melder van de klacht Dwestra

8 maanden geleden - U (Kelly) verwijst mij naar de volgende website ter referentie: https://luuc.eu/artikelen/is-een-aanmaning-of-herinnering-per-e-mail-rechtsgeldig/ Dit is precies waar mijn klacht over gaat, er wordt al vergoedingen/kosten in rekening gebracht van 40 euro VOORDAT ik een SCHRIFTELIJKE aanmaning heb ontvangen en dit mag niet. Zie quote van de door uw verwezen website: "Pas nadat een debiteur in gebreke is gesteld door middel van een schriftelijke aanmaning mag je een schadevergoeding, zoals incassokosten, in rekening brengen." Wat is er nou zo moeilijk te begrijpen hieraan?

Bericht van Oxxio

8 maanden geleden - Dit is enkel van toepassing wanneer we een incassobureau of deurwaarder inschakelen. Dat is hier niet aan de orde. Wat je telkens aanhaalt, is van toepassing wanneer er buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht worden. Uiteraard gaat hier schriftelijke communicatie aan vooraf. "De wet zegt niets over hoe je een aanmaning of herinnering moet versturen of überhaupt op welke manier je een debiteur moet herinneren aan een openstaande factuur. Het versturen van een aanmaning of herinnering per e-mail is dus rechtsgeldig." Met vriendelijke groet, Kelly, medewerkster Oxxio

Alle klachten die gemeld zijn door Dwestra