Klacht: ov fiets

op 04 juli 2017 over NS in de categorie Openbaar Vervoer

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

info@ov-fiets.nl

Geachte heer, mevrouw,

Helaas heb ik een ernstige klacht tegen het onderdeel OV-fiets van NS.
Wat is het geval?

Op 27 juni heb ik na terugkomst de door mij gehuurde OV-fiets op station Breukelen teruggebracht. Er was echter geen ruimte meer, alle boxen waren bezet. Ik heb toen de fiets aan de paal naast de boxen bevestigd met ketting en sleutel in het daarvoor bestemde kastje gelegd.
Dit heb ik onmiddellijk telefonisch gemeld bij OV-fiets.

Wat schetst mijn verbazing? Drie dagen later op 30 juni ontving ik een mailtje dat ik 5 euro extra moet betalen omdat fiets niet is ingeleverd.
Hierop heb ik wederom telefonisch contact opgenomen en het antwoord was dat het uitgezocht zou gaan worden. Helaas heb ik daarna niets meer vernomen.

Een week later, toen ik weer op station Breukelen was, stond de door mij op 4 juli gehuurde fiets nog steeds op dezelfde plek, vastgebonden aan de paal naast de boxen.
En ja, u raadt het al: wederom heb ik hiervan melding gemaakt. Antwoord: het zal uitgezocht worden.

Nu 4 juli ontving ik een mail dat 250 euro van mijn rekening wordt afgeschreven, want de fiets zou nog steeds niet zijn teruggebracht. Maar beste mensen, fiets staat nog steeds op station op dezelfde plek waar ik deze op 27 juni heb achtergelaten.
Dit heb ik maar weer gemeld bij OV-fiets en tevens gevraagd aan de medewerkster aan de telefoon waarom OV-fiets 250 euro gaat afschrijven, zonder dat er kennelijk enig onderzoek is gedaan naar de meldingen die ik al eerder deed. Hieruit moet ik opmaken dat de toezeggingen dat e.e.a. uitgezocht zou worden, niet zijn nagekomen. OV-fiets is hiermede dus in gebreke. Het geeft dan ook geen pas dat bij falend functioneren van OV-fiets, aan mij de rekening wordt gepresenteerd! Schandalig! Ik ben niet in gebreke, maar uw medewerkers c.q. de afdeling OV-fiets wel. Op mijn vraag waarom er 250 euro wordt afgeschreven van mijn rekening, terwijl ik nog steeds geen uitsluitsel heb gekregen op mijn meldingen, geeft de medewerkster slechts een nietszeggend antwoord dat er een mail uitstaat (???) en geeft vervolgens te kennen dat de verbinding verbroken gaat worden.

Het is niet te bevatten dat OV-fiets het lef heeft om bij mij 250 euro in rekening brengen terwijl er duidelijk sprake is van disfunctioneren van deze afdeling. Ik heb aan al mijn verplichtingen voldaan en hiervoor moet ik dus kennelijk betalen??

Nee, OV-fiets, dit kan en mag niet het geval zijn. Uw optreden naar de klant is ver beneden alle peil en ik ben dan ook voornemens het hogerop te zoeken. De krant, de omroep, het ministerie, kortom: het wordt tijd dat het onschuldige publiek c.q. de klanten van OV-fiets op de hoogte worden gebracht van het meer dan schandalige optreden van OV-fiets bij de afhandeling van klachten.

En dan heb ik het nog niet gehad over het – mede door het optreden van OV-fiets – missen van mijn trein, te laat komen op mijn afspraak (en dat niet een keer, maar meerdere malen) met alle gevolgen van dien!

Foto van de bewuste fiets aan de paal kan ik u desgewenst doen toekomen evenals een uitdraai van mijn telefonische meldingen/e-mailverkeer met uw disfunctionerende afdeling.

Wellicht kan ik u nog een tip geven voor de toekomst:
Fietsen worden niet ingecheckt, regelmatig zijn er geen fietsen beschikbaar, terwijl er buiten aan de paal wel degelijk fietsen staan die niet meer in de boxen passen. Als de fietsen deugdelijk worden ingecheckt is de kans groter dat er wel fietsen beschikbaar zijn.

Ik verzoek u op korte termijn een inhoudelijke reactie te geven op mijn klacht, bij gebreke waarvan ik genoodzaakt ben andere maatregelen te treffen.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Hans van de Pol

Gewenste Oplossing:

Excuus en uiteraard 5 euro terug en in de verste verte mogen zij nooit aan mijn rekening komen om 250 af te schrijven. Hoe durven ze.
Diefstal.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over NS

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over NS nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door NS in behandeling genomen

Alle klachten die gemeld zijn door berzkrogs