Klacht: Onterechte factuur na huuropzegging

scrotteveel op 17 februari 2021 over QuaWonen in de categorie Woningcorporaties

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik meld deze klacht voor een vriend van mij, dhr. Adeyemi Ogunjobi. In december heeft hij zijn huur opgezegd per 29 januari voor het adres Pascalplein 38 te Schoonhoven. Op 10 december is er een voorinspectie geweest, het voorcontrolerapport is per mail ontvangen. Op 29 januari heeft hij zijn sleutels ingeleverd. Alles in de woning is opgeruimd en leeggehaald.

Na zijn vertrek ontving hij op 29 januari een eindcontrolerapport per mail met een ongespecificeerde rekening van 395,77 euro voor de schoonmaakkosten voor het schoonmaken van de woning omdat deze ‘zwaar vervuild’ is. Echter:
Op 11 december is er om 13 uur een voorinspectie geweest. De inspecteur heeft niet aangegeven dat de woning zich in ‘zwaar vervuilde staat’ zou bevinden en dat hierop actie moet worden ondernomen.
In de brief, naar aanleiding van de voorinspectie, staat aangegeven dat de woning schoon gemaakt moet worden. Dit heb is, naar beste kunnen, gedaan. Alles in de woning is opgeleverd volgens het voorcontrolerapport.
Er is geen eindinspectie geweest om samen de woning te doorlopen en te wijzen op, eventuele, onvolkomenheden. COVID-19 kan hier niet als geldige reden voor worden aangevoerd.
Het is een normale gang van zaken dat de huurder de kans krijgt om eventuele onvolkomenheden te herstellen. Deze kans is niet geboden.
In het voorcontrolerapport van 11 december 13:00 uur staat aangegeven dat kosten voor het schoonmaken van de woning 193,44 euro bedragen.
Op 1 februari heeft hij een ongespecificeerde eindnota van 395,77 euro van QuaWonen ontvangen voor schoonmaakkosten.

Hier heeft dhr. Ogunjobi op 5 februari per mail op gereageerd en aangegeven dat de woning schoon is opgeleverd en dat er, ten opzichte van de staat waarin de woning werd verhuurd, door hem verschillende verbeteringen zijn aangebracht zoals het wegwerken van vochtplekken, het schilderen van een versleten trap en houtwerk en het dichten van tochtgaten.

Op 8 februari heeft hij een reactie ontvangen waarin staat aangegeven dat QuaWonen bij hun standpunt blijft dat de woning in slechte staat is opgeleverd.

In reactie op deze mail heeft dhr. Ogunjobi op 9 februari een mail gestuurd met daarin het verzoek om bewijs te ontvangen, in bijvoorbeeld een opnamestaat van woning waaruit blijkt dat de woning zich in een andere staat bevond dan dat de woning is opgeleverd.

Op 10 februari is een reactie van QuaWonen ontvangen met ‘de deuren waren zeer vies, alle keukenkastjes waren vies, de woning stonk, de badkamer was zeer vies, ramen waren zeer vies en alle kozijnen en deuren waren ook vies.’

In reactie hierop heeft dhr. Ogunjobi op 11 februari een mail gestuurd met nogmaals hetzelfde verzoek en nogmaals aangegeven dat er in de keuken en badkamer geen mechanische ventilatie aanwezig is en de woning tijdens zijn vertrek niet stonk.

Op 15 februari ontving hij een betalingsherinnering met het verzoek om binnen 5 werkdagen de ongespecificeerde rekening te betalen.

De rekening is ondertussen betaald. In een opvolgend telefoongesprek waarin dhr. Ogunjobi nogmaals zijn verhaal heeft toegelicht heeft mevr. Verdonk van QuaWonen zich discriminerend uitgelaten en aangegeven dat het ‘altijd hetzelfde is als woningen aan buitenlanders worden verhuurd’.

Op 17 februari hebben wij een brief naar QuaWonen gestuurd dat wij ze in de gelegenheid willen stellen om dit geschil op te lossen en anders een klacht in zullen dienen bij Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland en een melding zullen maken bij meldpunt Discriminatie. Wij hopen dat ook via deze weg er iets gedaan kan worden aan de handelswijze van QuaWonen.

Gewenste Oplossing:

Als het bedrag voor de schoonmaakkosten wordt terug gestort.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over QuaWonen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over QuaWonen nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door scrotteveel