Klacht: Onjuiste behandeling

op 31 mei 2021 over Sociale Verzekerings Bank Roermond in de categorie Banken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer/mevrouw,
De vestiging Roermond en Rotterdam behandelen mij onjuist betreffende het eventuele pensioen van mijn vrouw. De SVB zou gelijk hebben in hun uitspraak als er historie aan het verhaal zat en waar door de SVB gewoon aan voorbij gelopen wordt. Vanaf 2001 heb ik regelmatig gevraagd aan de SVB hoe en wat voor mijn vrouw die Brasiliaanse afkomst is. Alles was in orde werd er gezegd, bewijzen hierover heb ik op gestuurd, maar daar krijg ik geen antwoord op. Het enigste als antwoord is het automatische ontvangs is dat het bericht is ontvangen en dat ik over 2 dagen uitsluitsel krijg. Die 2 dagen zijn nu meer als een maand tijd dat er e-mail stilte is met de SVB Roermond. Men wilt niet op de zaak ingaan omdat er een uitspraak is die voorbij loopt aan de historie. Daarbij komt, in 2020 toen mijn vrouw in juni de pensioen gerechtigde leeftijd zou bereiken wer mij in februari een mail gestuurd van de SVB dat ik van de AOW een vermindering kreeg op mijn pensioen omdat mijn vrouw pensioen zou krijgen. In mei kregen we het bericht dat mijn vrouw geen pensioen kreeg omdat zij nooit in Nederland had gewoond of gewerkt had. Die eisen zijn in het verleden nooit gesteld, was dat wel zo geweest dan had ik maatregelen kunnen treffen voor een inkomst voor mijn vrouw, maar dit op het allerlaatste moment temelden ken er nu niets meer gedaan worden. Dit is niet de eerste keer dat de SVB fouten maakt tov mij, dat zelfs de ombudsman er aan tepas moest komen om de zaak recht te zetten. Daarbij komt ook nog de zaak van november 2006 tot en met juni 2009 dat ik onder de UWV viel en teveel aan ziektekosten betaalde ondanks dat ik in Brazilië woonde. Dat geld is nog steeds niet terug betaald aan mij ondanks dat ik was over gegaan van de UWV naar de SVB. De UWV wist van mijn wonen in Brazilië en liet mij alleen weten dat ik dit moest melden bij de Belasting in Venlo afdeling buitenland. Het enigste wat ik in 2019 kreeg van de UWV toen ik in Nederland was een briefje met de mededeling dat ik de ziektekosten had betaald, nooit retour gekregen en dat er nooit geen contact was geweest over mij tussen de UWV en het CAK. Een ellende die nu al jaren duurt. Daarbij komt ook nog de zaak die ik las van de Raad van Beroep over mensen die teveel aan pensioen hadden ontvangen maar niet voor de SVB hoefde terug te betalen omdat ze anders te weinig overhielde. Mijn situatie, ik krijg nu in het totaal minder dan het bijstandsniveau, hoe zit dat dan???

Gewenste Oplossing:

Ik zou tevreden zij als er een oplossing komt voor het pensioen van mijn vrouw wat in principe was beloofd door de SVB en niet is uit gevoerd

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 maand geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Sociale Verzekerings Bank Roermond

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 maand geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Sociale Verzekerings Bank Roermond nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door heer Strijk