Klacht: Terugbetaling onterechte in rekening gebrachte servicekosten

op 14 augustus 2018 over nefit in de categorie Verwarmingsbedrijven

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Na constatering van een fikse lekkage aan een mijn Nefit Topline Compact HRC 30CW heb ik op 31 juli j.l. contact opgenomen met de firma Kemkens te Oosterhout, omdat ik daar een serviceovereenkomst (basis) heb voor onderhoud van de ketel. Tijdens inspectie door monteur Joost bleek dat de lekkage het gevolg is van een kapot hydroblok, hetgeen een productiefout blijkt te zijn in dit type Nefit ketels.

Volgens monteur Joost is het vervangen van dit onderdeel alleen toegestaan door gespecialiseerde medewerkers van Nefit en heeft ter plaatse ook de melding doorgezet naar Nefit.

Echter voor het servicebezoek werd mij door de firma Kemkens een bedrag van € 56,25 in rekening gebracht, omdat het servicebezoek niet binnen de serviceovereenkomst zou vallen en dit terwijl de reparatie (vervanging van het hydroblok) binnen de garantie valt.

Op 1 augustus j.l. heb ik contact gehad met een medewerker van Nefit i.v.m. het inplannen voor het vervangen van het hydroblok. Volgens de persoon die ik heb gesproken, zou het vervangen van dit onderdeel inderdaad onder de garantie vallen.
Aansluitend heb ik nog specifiek gevraagd hoe het zat met de kosten die aan de firma Kemkens betaald heb. Volgens de medewerker van Nefit valt alles (incl. het servicebezoek) volledig onder garantie en zouden de kosten á € 56,25 onterecht in rekening zijn gebracht.
Hij heeft daarop aangegeven dat ik zelf contact op zou moeten nemen met de firma Kemkens om e.e.a. te regelen, hetgeen ik ook meerdere malen heb gedaan. De heer van Kilsdonk van de firma Kemkens heeft, in overleg met zijn leidinggevende, aangegeven, dat het servicebezoek van monteur Joost niet binnen de serviceovereenkomst valt en de kosten dus legitiem zijn.

Als klant verwacht ik echter dat de servicekosten die Kemkens nu bij mij in rekening brengt, worden verhaald bij Nefit. Door de lekkage a.g.v. een ondeugdelijk apparaat heb ik al de nodige schade aan spullen en laminaat en zit ik niet te wachten op dergelijke zakelijke spelletjes waarbij ik als klant van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

Gewenste Oplossing:

Wanneer het onterecht in rekening gebrachte bedrag á €56,25 wordt teruggestort.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over nefit

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door nefit in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat nefit een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

nefit

Heeft op 15 augustus 2018 om 11:41 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer Hofkens,
Wij betreuren het dat er problemen zijn geweest met uw cv-ketel. Nefit heeft de reparatie echter uitgevoerd zonder hier kosten voor in rekening te brengen. Wij kunnen helaas geen kosten voor onze rekening nemen die door derden aan u zijn gefactureerd. Dergelijke kosten vallen nimmer onder onze garantievoorwaarden.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geinformeerd.

Nefit Consumentenservice.

Heeft op 15 augustus 2018 om 11:53 geantwoord

Nefit pakt als organisatie niet haar verantwoordelijkheid. De storing is duidelijk als gevolg van een ondeugdelijk onderdeel ontstaan. Dat wordt ook door Nefit als zodanig erkend, dus verwacht ik dat zij volledig de kosten op zich nemen.

Ter illustratie:ik had enige tijd geleden een technische storing aan mijn auto, waarop ik mijn auto naar de garage heb gebracht. Tijdens de inspectie bleek dat e.e.a het gevolg was van een productiefout. De reparatie is vervolgens geheel op kosten van de importeur uitgevoerd, zonder dat ik een aparte rekening kreeg voor de inspectie. Dus dat verwacht ik ook van Nefit.

Alle klachten die gemeld zijn door Henk Hofkens