Klacht: Misleidend

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

In juni 2016 is een adviseur (omwille van zijn privacy zal ik hier geen naam noemen) van Collectief Voordelig aan de deur geweest op basis van een Kamer van Koophandel registratie. Hij gaf een overtuigend betoog dat wij veel goedkoper uit konden zijn wat betreft de energiekosten, als wij via Collectief Voordelig zouden overstappen (naar Innova Energie). Hij maakte berekeningen aan de hand van de op dat moment geldende tarieven en garandeerde ons dat wij bij gelijk verbruik jaarlijks minimaal 200 euro minder zouden hoeven te betalen.

Nu staan wij nogal argwanend tegenover verkoop/promotie aan de deur, maar deze jongeman kwam betrouwbaar over en omdat hij ons verzekerde dat een aantal voor ons belangrijke zaken in orde zou zijn (waaronder dat het contract jaarlijks opzegbaar zou zijn volgens voorwaarden die wij bij ons particuliere contract ook hadden; dat een zakelijk contract geen extra verplichtingen met zich meebrengt maar puur voor Collectief Voordelig administratief was, daar de bij de KvK geregistreerde onderneming al sinds 2015 niet actief is) deed dat ons besluiten om over te stappen en het een jaar aan te kijken.

Het ging al mis toen wij in oktober 2016 nog geen enkele informatie hadden ontvangen en al maanden geen energiekosten bleken te betalen. Ook het getekende contract hadden wij niet in ons bezit. Wij hebben hier zelf contact over opgenomen met de leverancier, waarna bleek dat zij ons e-mailadres foutief in het systeem hadden genoteerd. Vervolgens hebben wij met terugwerkende kracht de rekeningen ontvangen. Ook hierover hebben wij contact opgenomen, omdat de kosten toen al niet lager bleken te zijn dan bij de vorige leverancier. Klantenservice: ‘dit is een voorschot, bij de jaarnota zult u zien dat het wel degelijk goedkoper zal zijn en u dan geld terug krijgt.’ Vervolgens hebben wij betaald en een foto van de voorzijde van het contract gemaild gekregen.

Een jaar verder, blijkt bij de jaarafrekening dat wij juist bijna 200 euro duurder uit zijn dan bij de vorige leverancier, dat het contract wel degelijk voor 5 jaar vast staat zonder tussentijds boetevrij op te kunnen zeggen, en dat bovendien de overstapvergoeding vele malen hoger uitvalt doordat het een zakelijk contract betreft en geen particulier contract.

Wij hebben hierover telefonisch contact opgenomen met Innova, met als reactie: ‘Maar daar heeft u toch zelf voor getekend?’ Wij vinden het enorm bezwaarlijk dat het aanbod dat door Collectief Voordelig is gebracht misleidend is geweest. Wij hebben inderdaad een handtekening gezet, maar wel op basis van de voorwaarden die de adviseur ons heeft toegezegd. Na een online klacht ingediend te hebben kwamen wij uiteindelijk met Innova tot een passende regeling, echter lopen wij er nu tegen aan dat Collectief Voordelig daar als bemiddelaar tussen zit en zelf ook een boete van 1000 excl. BTW hanteert bij vroegtijdig beëindigen van het contract.

Na een prettig contact met Innova hebben wij met goed vertrouwen contact opgenomen met de klantenservice van Collectief Voordelig, hopende ook daar tot een passende regeling te kunnen komen. Hier kwam op elk argument en toelichting van onze kant als reactie: ‘U heeft het contract getekend en aangezien ík niet bij het gesprek aanwezig was, kan ik niets voor u betekenen.’ Ook toen wij benoemden dat deze klacht veel op het internet terug te vinden is, kwam het antwoord dat de betreffende medewerkster daar niet bij aanwezig was en er daarom geen uitspraak over kon doen. En uiteindelijk, toen het geduld van de medewerkster op leek te zijn, benoemde zij dat zij het ook maar apart vond dat wij een jaar na ingang van het contract nu een klacht wilden indienen. Zij liet overduidelijk blijken ons verhaal niet geloofwaardig te vinden en nadat wij herhaaldelijk hadden aangegeven dat bij de energieleverancier nagevraagd kan worden of het inderdaad klopt dat wij de contractgegevens niet hebben ontvangen wegens een verkeerd genoteerd e-mailadres, reageerde zij uiteindelijk dat zij dit inderdaad nog zou controleren bij Innova. Voor de beeldvorming; het gesprek werd door de medewerkster afgesloten met een ‘daaaaaaag’.

Buiten het feit dat wij vinden dat ons onder valse voorwendselen een contract is aangeboden en de houding van de medewerkster naar onze mening niet klantvriendelijk te noemen is, voelen we ons vastgeketend aan een contract dat wij nooit waren aangegaan, als wij wel over de daadwerkelijke voorwaarden geïnformeerd waren. Bovendien voelt het onrechtvaardig om de voorwaarden van een zakelijk contract in de maag gesplitst te krijgen, terwijl geen van ons beiden een functie als ZZP’er beoefent en er slechts een inschrijving bij de KvK is. Dit was al zo op het moment dat wij het gesprek met de adviseur voerden.

Wij hebben hierdoor een zeer onprettige ervaring met Collectief Voordelig opgedaan. Wij voelen ons niet serieus genomen en ervaren het als uiterst frustrerend dat wij op geen enkele manier tegemoet gekomen lijken te worden.

Gewenste Oplossing:

Wij zijn tevreden als wordt erkend dat er geen transparantie is geweest over de voorwaarden van een zakelijk contract en wij tegemoet gekomen worden in de boeteregeling wanneer wij van leverancier zouden willen veranderen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Collectief Voordelig over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Collectief Voordelig in behandeling genomen

Alle klachten die gemeld zijn door Oost33