Klacht: Cancelation / Opzeggen

op 27 maart 2012 over Life & Kicking in de categorie Sportclub/-school

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

I was registered to Life & Kicking sport saloon, however I canceled my subscription per January, lady was working in reception, told me that, I do not need to do anything and she canceled my subscription. Few months later I checked my bank account and I realised Life and Kicking still costing money from my account.

I went there to check what is the problem, guy working in reception told me my account has not canceled and I have to pay further months. In order to cancel my account I have to fill form. Therefore I need to pay 3 months more.

My complaining is : Their employee did not tell me that I have to fill form in order to sign out. Actually she did not cancel my subscription.

Now, I will go and sign out again with the cost 200 euro which I do not want to pay.

Ik was geregistreerd voor Life & Kicking sport saloon, maar ik mijn abonnement per januari opgezegd, dame werkte in de receptie, vertelde me dat, heb ik niet nodig om iets te doen en ze mijn abonnement opgezegd. Enkele maanden later controleerde ik mijn bankrekening en ik besefte Life and Kicking nog steeds kost geld van mijn rekening.

Ik ging erheen om te controleren wat het probleem is, man werkt bij de receptie vertelde me dat mijn account niet heeft geannuleerd en ik moet nog maanden te betalen. Met het oog op mijn account te annuleren moet ik formulier in te vullen. Daarom heb ik moeten betalen 3 maanden meer.

Mijn klagen is: De werknemer heeft me niet verteld dat ik formulier in te vullen om af te melden. Eigenlijk ze niet mijn abonnement opzeggen.

Nu zal ik heengaan, en opnieuw aan te melden met de kosten 200 euro die ik niet wil betalen.

PS: My Dutch is not good, I used google translate.

Gewenste Oplossing:

I do not want to pay 200 euro and cancelation of my subscription.

Alle klachten die gemeld zijn door karaoglan