Klacht: klacht over alles!!!

op 23 augustus 2017 over Ziggo in de categorie Alles-in-1

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer, mevrouw
Per 18 juli jl. ben ik van Ootmarsum verhuist naar Enschede.
Helaas kon ik CAIWAY niet meenemen, waar ik altijd goede ervaringen mee heb gehad.
Ik besloot ZIGGO te nemen voor een eenvoudig pakket : Radio, TV en Internet.
Op vrijdag 21 jul jl. is de eerste monteur geweest om alles aan te sluiten; hij is echter vertrokken, nadat hij zei dat er “zo meteen vanzelf andere zenders zouden komen”… zonder uitleg te geven… er kwamen helemaal geen andere zenders, zodat ik diezelfde avond heb gebeld met ZIGGO.
Pas een week later, op 24 juli, kon er een andere monteur komen: hij was 3 minuten binnen en heeft mij een paar knopjes aangewezen, waarna hij vertrok. Echter , toen hij wegwas weigerde de TV weer…er was geen zender op te krijgen. Zo ook met de radio.
Diezelfde avond zag ik een mail van ZIGGO met een rekening, waarbij vermeld stond dat de monteur zou hebben benoemd dat zijn aanwezigheid € 40,- zou hebben gekost.
Maar dat had de monteur helemaal niet gezegd en bovendien ga ik voor de fout van de eerste monteur geen geld betalen!
Ik heb die avond ook een enquêteformulier ingevuld en niet ten positieve van ZIGGO!
Ondertussen was er op 30 juli € 30,16 afgeschreven van mijn rekening.
Ik kon echter nog steeds geen tv en radio kon kijken en luisteren. Daarom heb ik weer de klantenservice gebeld van ZIGGO en wilde opzeggen: de dame aan de telefoon zei direct dat ze de
€ 40 die in rekening was gebracht eraf zou halen.
Uiteindelijk kwam een vrouwelijke monteur op vrijdag 4 augustus jl., die een , eindelijk, normaal te bedienen aansluiting heeft gefaciliteerd.

Het is vandaag 22 augustus en ik heb nu nog maar 18 dagen een aansluiting.
Wel kreeg ik gisteren op 22 augustus een rekening van € 131,15.(normaal bij Caiway € 60).
Toen ik opbelde naar Klantenservice werd mij aanvankelijk verteld dat ik groot gelijk had en dat deze rekening niet klopte.
De man, Sereyo Semeldo Morera, ging navraag doen en was ineens als een blad aan de boom veranderd van inzicht:
Het zou normaal zijn om mij (en andere abonnees) al 1 ½ maand vooraf te laten betalen!
Het zou mij verteld zijn toen ik klant werd bij ZIGGO.
Maar, dat is mij helemaal niet verteld. Bovendien als mij dat verteld zou zijn, had ik mij niet aangemeld bij ZIGGO!
Ik wilde n.a.v.. alles wat ik nu al van ZIGGO meemaak, mijn abonnement, dat nog maar 18 dagen loopt, opzeggen:
Echter kreeg ik ineens te horen dat ik eerst een jaar geabonneerd moest zijn en dat zou mij ook in een schrijven van ZIGGO aangegeven zijn.
Maar ik heb dit schrijven nooit van ZIGGO gehad.
En in een eerste gesprek met uw medewerkster die ik ’s avonds belde om mijn abonnement op te zeggen, heeft zij niets gemeld over het feit dat dat niet mogelijk was: ik wilde op grond van de moeite die zij deed ZIGGO nog een kans geven.
ZIGGO heeft deze beloftes echter niet waar kunnen maken!
Het enige schrijven dat ik wel heb gehad, waren twee enquêteformulieren waar ik mijn bevindingen kenbaar kon maken, nadat de eerste monteur was geweest: en mijn bevindingen waren uiterst negatief.
De tweede keer kreeg ik een schrijven waarop werd aangedrongen met een herinnering om het enquêteformulier eindelijk eens in te vullen…maar dat had ik dus al gedaan!
Dus duidelijk was dat dat soort formulieren pro forma worden toegestuurd…en niet beoordeeld.

Ik heb door de telefoongesprekken met dames van ZIGGO veel achterhaald over de organisatie: ZIGGO blijkt in miijn ogen òf een niet leerbare organisatie…òf ZIGGO is een gehaaide en doortrapte organisatie die alle mensen het geld uit de zak klopt!…En ik denk zelf het laatste!
Ik vind ZIGGO een oneerlijk en agressief bedrijf dat er met boterzachte toon doelbewust op uit is om mensen op kosten te jagen.
Bijvoorbeeld door weg te gaan en geen uitleg te geven en je op een ander been te zetten, zodat er gedwongen weer een monteur moet langskomen zodat dit in rekening gebracht kan worden.
Het systeem dat ZIGGO gebruikt is erg onduidelijk omdat je met 2 afstandsbedieningen te maken hebt. Achteraf bleek ook dat het ineens mogelijk was dat ik maar 1 afstandsbediening kon gebruiken.
De brief die ik kreeg van ZIGGO na een bezoek van een monteur van 3 minuten, was ronduit lieflijk…maar schandalig te noemen!
De monteur zou mij hebben meegedeeld dat zijn bezoek € 40 zou moeten kosten. Maar…het zou nu niet van mijn rekening worden afgeboekt….dat kwam de volgende maand wel op de rekening te staan!!
Ook wordt in de mail zogenaamde openheid betracht…”dat de monteur benoemd zou hebben dat zijn bezoek € 40 zou hebben gekost”.. Deze mail komt een paar uur later en je wordt voor een voldongen , maar lieflijk gebracht feit, dat je voor 3 minuten dat bedrag mag ophoesten (omdat een andere monteur zijn werk niet goed heeft gedaan)en dat je dat nu nog niet hoeft te betalen, maar dat het op de volgende rekening zou staan!…Nou, daar mag je dan blij mee zijn, ZIGGO!
En, last but not least:
Ik wil weg bij ZIGGO omdat niets bij dit bedrijf tot tevredenheid heeft geleid…en dat mag nota bene niet, want ZIGGO zou mij informatie hebben toegestuurd, terwijl ze dat niet hebben gedaan, waarin stond dat ik een jaar geabonneerd moest zijn voor ik zou kunnen opzeggen!
Na deze maand, waarvan ik maar 18 dagen gebruik heb kunnen maken van uw product, heb ik mijn buik vol van uw bedrijf ZIGGO en wens ik dit “abonnement” op te zeggen en dat alle spullen worden opgehaald!
Haalt u het niet op, dan trek ik het spul zelf uit de muur en stuur het op.
Mocht het zo zijn dat mijn schrijven niet wordt beloond, dan zal ik mij in contact stellen met de Consumentenbond en de Nationale Consumentenman.

M. Pluim
Enschede

Gewenste Oplossing:

Ik wil graag dit abonnement opzeggen en niet het gevoel hebben in een politiestaat te wonen, waar ik mij niet vrij kan bewegen en waar alles voor mij en van mij op een bedrieglijke en agressieve manier bedisseld wordt over de zogenaamde service (waar duidelijk van oplichting sprake is) en dat er zonder pardon over mijn hoofd over mijn financiën bedisseld wordt, terwijl ik geen enkele brief of reglementen ontvangen heb. Wordt aan mijn eis om dit zogenaamde abonnement, waarbij ik pas op 4 augustus de gelegenheid kreeg om te luisteren naar de radio en te kijken naar de tv, dat mij 18 dagen later al ruim € 130 kost, omdat men bedisseld heeft , dat ik ineens ween paar maanden vooruit moet betalen...geen gehoor wordt gegeven dan onderneem ik bovenstaande stappen!

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Ziggo

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Ziggo nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Godendrank